TenTec
[Top] [All Lists]

[TenTec] Documentation Remote VFO 263

To: <tentec@contesting.com>
Subject: [TenTec] Documentation Remote VFO 263
From: "Paul van Dam" <p.h.m.van.dam@hccnet.nl>
Reply-to: Paul van Dam <p.h.m.van.dam@hccnet.nl>,Discussion of Ten-Tec Equipment <tentec@contesting.com>
Date: Wed, 5 Dec 2007 11:21:16 +0100
List-post: <mailto:tentec@contesting.com>
Looking for the documentation and/or circuit diagram for the remote VFO type 
263 (Corsair II). Can someone help me out??

Thanks for reading.

Paul van Dam, PA7UL

-- 
Mijn Postvak In wordt beschermd door SPAMfighter.
2935 spam-mails zijn er tot op heden geblokkeerd.
Download de gratis SPAMfighter via deze link: http://www.spamfighter.com/lnl
_______________________________________________
TenTec mailing list
TenTec@contesting.com
http://lists.contesting.com/mailman/listinfo/tentec

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>