Yaesu
[Top] [All Lists]

[Yaesu] DVS-2 is working now TNX all

To: "Yaesu mailing list" <yaesu@contesting.com>
Subject: [Yaesu] DVS-2 is working now TNX all
From: "DeWillem" <dewillem@wanadoo.nl>
Date: Fri, 15 Dec 2006 00:02:59 +0100
List-post: <mailto:yaesu@contesting.com>
Hello all,

Tnx for the help.

The DVS-2 recorder is working here. 

 

Best regards 

and 

MERRY CHRISTMAS AND A HAPPY NEW YEAR 

 

De PA1WLB  

 

WILLEM
  _____  

Mijn Postvak In wordt beschermd door SPAMfighter
3923 spam-mails zijn er tot op heden geblokkeerd.
Download de gratis SPAMfighter
<http://www.spamfighter.com/Lang_NL/Product_Info.asp>  vandaag nog! 
_______________________________________________
Yaesu mailing list
Yaesu@contesting.com
http://lists.contesting.com/mailman/listinfo/yaesu

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>
  • [Yaesu] DVS-2 is working now TNX all, DeWillem <=