RTTY
[Top] [All Lists]

[RTTY] WF1B + TELNET

To: RTTY@contesting.com
Subject: [RTTY] WF1B + TELNET
From: lz1dfp@volny.cz
Date: Wed, 11 May 2005 18:02:29 +0200 (CEST)
List-post: <mailto:rtty@contesting.com>
Hi,
Doesn't know anybody as hold up WF1B that way so that laboured with
TELNET ???

In rtty.ini file are...

;InputFile=SPOTS.TXT   ;  For use with DXTelnet type programs
;CommandFile=COMMANDS.TXT ; For use with DXTelnet type programs
;FileSeconds=10      ; How often to check the input file for new
data

Thanks!!

73! Frantisek OK1DF


-- 
Zkoušejte vysokorychlostní nonstop internet VOLNÝ ADSL 14 dní
ZDARMA! Již déle neváhejte! Prvních 500 zákazníků navíc získá
tričko.
Více informací na http://adsl.volny.cz/adsl-na-zkousku/

_______________________________________________
RTTY mailing list
RTTY@contesting.com
http://lists.contesting.com/mailman/listinfo/rtty

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>