Yaesu
[Top] [All Lists]

[Yaesu] Yaesu YD-148 microphone for sale

To: yaesu@contesting.com
Subject: [Yaesu] Yaesu YD-148 microphone for sale
From: Michael Trowbridge <ka4rru@gmail.com>
Date: Tue, 27 Mar 2012 13:37:32 -0400
List-post: <yaesu@contesting.com">mailto:yaesu@contesting.com>
Hello,

I have a YD-148 Mic for sale on QTH.com

Thanks,

KA4RRU - Mike
_______________________________________________
Yaesu mailing list
Yaesu@contesting.com
http://lists.contesting.com/mailman/listinfo/yaesu

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>
  • [Yaesu] Yaesu YD-148 microphone for sale, Michael Trowbridge <=