[CCF] K.S.Sainion muistokilpailun uudistetut säännöt

Hannu Saila oh1hs@kolumbus.fi
Tue, 18 Apr 2000 16:42:28 +0300 (EET DST)


K.S.SAINION MUISTOKILPAILU 2000
ja WRTC CHALLENGE

Huom!! Säännöt muuttuneet. Nämä korvaavat RA4:ssä (s.36) julkaistut
Myös kilpailun ajat ovat muuttuneet

AIKA: CW: 20.5.2000 kello 0700-0900 UTC, SSB: 21.5.2000 kello 0700-0900 UTC.

ALUEET: CW: 3510-3580, 7010-7040 ja SSB: 3650-3750, 7040-7095. Saman aseman
saa työskennellä kerran kumpanakin tuntina kummallakin taajuusalueella.

LUOKAT: Yleis- ja perusluokka piireittäin, Yleisluokka/100 W
(valtakunnallinen), kerhoasemaluokka (valtakunnallinen) ja SWL-luokka.
Kerhoasemaluokassa voidaan käyttää kahta samanaikaista lähetintä
(multi/multi) toisen TX:n ollessa 80m:llä ja toisen 40m:llä. Operaattoreita
voi olla useampia, aseman tulee sijaita samassa fyysisessä kiinteistössä
esim. kerhotiloissa. Lisäksi WRTC TEAM CHALLENGE. Tässä luokassa WRTC 2000
-joukkueemme OH1EH & OH1NOA kisaa neljää etukäteen nimettyä kahden hengen
tiimiä vastaan. Tiimin jäsenet workkivat singleoperaattoreina ja tiimitulos
saadaan laskemalla scoret yhteen. Nämä kymmenen asemaa käyttävät
OH2A/1-tyyppisiä tunnuksia, joiden lista julkaistaan etukäteen
(www.sral.fi), samoin kuin luokassa kilpailevat
henkilöt. Kutsut arvotaan, joten etukäteen ei tiedetä kuka on kuka.
Asemapaikan saa valita itse, teho on 100 W, antennit saavat olla vain
ympärisäteileviä lanka-antenneja. Tiimeihin osallistuvat kilpailevat vain
keskenään, tuloksia ei sijoiteta sarjaan yleisluokka 100W. 
Huom. säännöt ovat kerholuokan suhteen muuttuneet ja ovat nyt linjassa
muiden Kiertopalkinto-osakilpailuiden kanssa. Vastaava muutos huomioidaan
vuotuisessa Kerhopytty-kisassa. K.S.Sainion-kisassa ei enää jaeta erillistä
kerhopyttyä vaan viimeinen kerhokiertopalkinto jää HPY:n kerholle/OH2AQ
peräti kuudella kiinnityksellä. 

SANOMA: RS(T) + kuntanumero + viisikirjaiminen ryhmä (Esim 599 208 KILPA).
Poikkeus:WRTC-tiimit antavat kuntanumeron sijasta 990-999.
Ensimmäiseen yhteyteen saa keksiä ryhmän itse. Seuraavissa yhteyksissä
annetaan viimeksi vastaanotettu ryhmä. Mikäli ryhmä on saatu puutteellisena,
annetaan viimeksi täydellisenä vastaanotettu ryhmä.

PISTEET: Virheetön yhteys antaa 5 pistettä. Jos sanomassa on virhe, niin
vastaanottajalta vähennetään 3 ja lähettäjältä 2 pistettä.

HYVITYSPISTEET: Työskennellyt OH-piirit kummallakin alueella erikseen
antavat 50 hyvityspistettä. HUOM. OH-piiri käy ilmi kuntanumerosta. 
Lisäksi WRTC-asemat antavat molemmilla bandeilla 25 pistettä.
Hyvitysstatuksen osoittaa 990-999 sarjan kuntanumero, jonka mm.
Fintest-ohjelma hyväksyy sanomakenttään. Tiimiaseman tulee kutsussaan
käyttää SRAL:n suosittelemaa piirijakoa. Tiimiasemasta ei saa piirihyvitystä
vaan ainoastaan WRTC CHALLENGE-hyvityksen.
Jos jossain piirissä on vain yksi osanottaja (muu kuin WRTC-asema), niin
häntä hyvitetään järjestäjän toimesta oman piirin hyvityspisteillä.
Hyvityspisteet saa, vaikka sanomassa olisikin virhe. Virhe kutsussa mitätöi
yhteyden. Asemia, joilla ei ole kymmentä eri asemaa lokissaan, ei hyväksytä
hyvityspisteisiin. Jonkun aseman suosiminen ei ole sallittua. Varoitus:
Jokaisesta poistamattomasta dupe-yhteydestä rangaistaan 30 pistettä. 
Ei lokipakkoa. Pisteitä voi kuitenkin saada vain asemasta, joka esiintyy
vähintään kymmenessä saapuneessa lokissa.

PYTTYPISTEET: Jotta kenenkään osallistuminen ei estyisi, annetaan
normaalien pisteiden lisäksi WRTC-tiimien jäsenille single op.- tuloksen
perusteella 7-5-4-3-2-1 jaon mukaan ekstrapisteet, jotka voi laskea
hyväkseen SRAL:n kiertoliikennepalkintoja varten joko 100W tai kW-luokassa
(ilmoitus luokasta kilpailuohjaajalle ennen seuraavaa osakilpailua). Mikäli
pyttyjä jaettaessa kaikki pisteet menevät niin tasan, että Sainion sijoitus
ratkaisee ja sekin menee tasan niin sitten arvotaan.

SWL: Kuuntelija-amatöörin lokista tulee ilmetä molempien asemien kutsut ja
sanomavaihto, pisteitä saa jokaisesta lokatusta uudesta asemasta kummallakin
alueella ja periodilla. Sama asema saa olla vasta-asemana vain kolme kertaa
samalla alueella ja samalla periodilla. Pistelasku on muuten sama kuin
lähettävillä amatööreillä.

TULOS: Yhteyspisteiden ja hyvityspisteiden summa.

WRTC CHALLENGE-ASEMAT: OH1C, OH2N, OH3T, OH4W, OH5M, OH6E, OH7S, OH8W, OH9T,
OH0X. Kaikki asemat käyttävät tunnuksensa perässä /piirinumero erottuakseen
muista asemista. Piirinumero selviää tiimien muodostuttua. Asemat eivät
siten sijaitse ”omissa” piireissään. Tässä oiva tilaisuus
päänahanmetsästajille. Nämä asematunnukset eivät ole tässä muodossa
esiintyneet koskaan ennen.

PALKINNOT: Kunniakirjoja piireittäin. Maan parhaat kaikissa luokissa saavat
pokaalit. ParasYL/XYL CW+SSB yhteenlaskien voittaa kiinnityksen
neitomaljaan. HUOM. Kaikkien lokinsa lähettäneiden kesken arvotaan CQ-lehden
vuosikerta SSB ja CW -osassa erikseen. SWL-palkinnoista vasta Suomen
Kuuntelija-amatöörit ry.

LOKIT: Muista merkitä aseman operaattorin tunnus yhteenvetoarkkiin, mikäli
operaattorin tunnus on joku muu kuin käytety asematunnus. Liiton toimistosta
saa pyydettäessä sopivia kilpailulokilehtiä ja yhteenvetoarkkeja
paperilokeja varten.
Lokit tehdään normaaliin tapaan, lähetettävä viimeistään 1.6.2000
osoitteeseen OH1HS@SRAL.FI (yhteenveto tekstikenttään, puhdas ascii-loki
liitteenä, esim. Fintestistä Tiedostot -> Talleta ASCIIna). 
Paperilokit: Hannu Säilä OH3WW, Muurainkorventie 17, 33470 Ylöjärvi. 
Tarkastus tehdään tietokoneella, joten jos teet lokin kompuutterilla lähetä
myös faili.
Pelkästä paperiprintistä tulee tarkastajalle paha mieli ja ylimääräistä työtä


Hannu - OH3WW
SRAL-kilpailuohjaaja


--
FAQ on WWW:        http://www.contesting.com/ccffaq.html
Submissions:       ccf@contesting.com
Administrative requests: ccf-REQUEST@contesting.com
Problems:         owner-ccf@contesting.com