[CCF] Kalakukko pääsiäisenä

Timo Timo" <timo.klimoff@kolumbus.fi
Wed, 19 Apr 2000 22:04:56 +0300


Muista Kalakukko -kilpailu ensi sunnuntaina ja maanantaina!

KALAKUKKOKILPAILU 2000

AIKA: CW - Sunnuntai 23.4.2000 0700-0900 UTC. SSB - Maanantai 24.4.2000 0700-0900 UTC.

ALUEET: CW 3510-3600 kHz ja 7010-7040 kHz. SSB 3600-3750 kHz ja 7040-7090 kHz.

KUTSU: "TEST OH DE..."

SARJAT: Yleisluokka, 100W-luokka, Perusluokka ja Kerhoasemaluokka. Kerhoasemaluokassa sallitaan multi op./multi TX-työskentely. Muissa luokissa saa olla vain yksi operaattori ilman apuvoimia. Kerhoasema voi osallistua myös yleis- tai perusluokkaan, mikäli noudatetaan ao. luokkaa koskevia määräyksiä.

SANOMA: RS(T) + juokseva numero alkaen 001 + viisikirjaiminen sana, joka keksitään ensimmäistä yhteyttä varten. Seuraavassa yhteydessä annetaan edellisessä vastaanotettu sana. Sanassa saa käyttää myös ä- ja ö-kirjaimia. Kilpailusanoma on annettava aina täydellisenä. Esim. 599001KILPA tai 59001KILPA.

JAKSOT: Kello 0700-0800 UTC ja 0800-0900 UTC.

PISTEET: Virheetön yhteys antaa 5 pistettä. Mikäli sanomassa on kirjainvirhe, sanoman lähettäjä saa yhteydestä 3 pistettä ja vastaanottaja 2 pistettä. Mikäli sanoma on väärin useamman merkin osalta, yhteys mitätöidään. Jokaisesta työskennellystä prefiksinumerosta, poisluettuna oma prefiksinumero, saa kummaltakin alueelta ja kummallakin jaksolla 25 hyvityspistettä. Asemat voivat käyttää sijainnistaan riippumatta hallitsemaansa kutsua määräysten mukaisesti ja ottaa liiton suositukset huomioon haluamassaan määrin Mikäli asematunnuksessa käytetään kauttaviivan jälkeen numeroa tai "prefiksipiiriä", se tulkitaan em. hyvitysprefiksiksi. Esimerkiksi jos OH7XYZ työskentelee Kalvolassa kunnassa 313, hänen prefiksinumeronsa on 7, mutta kutsua OH7XYZ/3 tai OH7XYZ/OH3 käytettäessä prefiksinumero on 3.

LOKIT: Lokit tulee ehdottamasti laatia SRAL:n yleislokikaavakkeen mukaisesti (Huomaa lähetetty/vastaanotettu- sarakkaiden järjestys). Lokien tulee olla työskentelyjärjestyksessä yhteenvetoarkin perässä. Taajuusalue- ja periodivaihdokset merkitään selvästi lokiin. Yhteenveto ja pistelasku on suoritettava yhteenvetosivulle, johon on myös selvästi merkittävä kilpailusarja johon kilpailija osallistuu. Duplikaatit on merkittävä selvästi lokiin ja ne on huomioitava pisteitä laskettaessa. Ethän pilaa kilpailusuoritustasi epäselvällä lokilla! Erityisesti toivotaan, että loki lähetetään MS-DOS yhteensopivalla disketillä formaatin tulee olla ASCIIta (puhdasta tekstiä ei binäärikoodia) esim. Fintest- ja HAM- ASCII-tulosteina. Tarkastuksessa käytetään apuna tietokonetta.

HYLKÄÄMINEN: Merkkaamattomat duplikaatit, epäselvästi, puutteellisesti tai ohjeiden vastaisesti täytetty loki tai yhteenvetoarkki, samoin kuin todettu yhteyksien tarkentaminen kilpailun ulkopuolella tai työskentely kilpailutaajuuksien ulkopuolella aiheuttavat kilpailusuorituksen hylkäämisen. Kilpailun järjestäjä pidättää oikeuden hylätä kilpailusuorituksen myös siinä tapauksessa, että kilpailijan voidaan katsoa syyllistyneen epäoikeudenmukaiseen työskentelyyn kilpailussa esim. vasta-asemien valinnassa.

LOKIEN POSTITUS: Lokin lähettämisen takaraja 15.05.2000. Lokit lähetetään osoitteeseen: Kuopion Seitoset, PL 142, 70101 KUOPIO.

PALKINNOT: Kunkin luokan voittaja palkitaan kalakukolla. Näiden lisäksi jaetaan kunniakirjoja. XYL ja YL-amatöörien osallistuminen huomioidaan erikseen.

VUOSIKILPAILUT: Muistathan, että Kalakukkokilpailu on yksi niistä neljästä kisasta, joista saa osakilpailupisteitä kiertoliikennepalkintoihin.

--------------------------------------------------------------------------------
Use (((( STEREO )))) (where available)
Timo Klimoff                 timo.klimoff@kolumbus.fi
++Ham/Search/Blake/Kewl at  http://www.qsl.net/oh1noa--
FAQ on WWW:        http://www.contesting.com/ccffaq.html
Submissions:       ccf@contesting.com
Administrative requests: ccf-REQUEST@contesting.com
Problems:         owner-ccf@contesting.com