[CCF] KUUTOSTEN KUUDENNEN PÄIVÄN CUP 2000

Pertti Paalanen pertti.paalanen@epproject.inet.fi
Mon, 4 Dec 2000 19:11:14 +0200


This is a multi-part message in MIME format.

------=_NextPart_000_000E_01C05E25.F88A7BC0
Content-Type: multipart/alternative;
	boundary="----=_NextPart_001_000F_01C05E25.F88A7BC0"


------=_NextPart_001_000F_01C05E25.F88A7BC0
Content-Type: text/plain;
	charset="iso-8859-1"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable 73 Pertti OH5TQ

------=_NextPart_001_000F_01C05E25.F88A7BC0
Content-Type: text/html;
	charset="iso-8859-1"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML><HEAD>
<META content=3D"text/html; charset=3Diso-8859-1" =
http-equiv=3DContent-Type>
<META content=3D"MSHTML 5.00.2614.3500" name=3DGENERATOR>
<STYLE></STYLE>
</HEAD>
<BODY bgColor=3D#ffffff>
<DIV>&nbsp;</DIV><BR>&nbsp;73 Pertti OH5TQ</BODY></HTML>

------=_NextPart_001_000F_01C05E25.F88A7BC0--

------=_NextPart_000_000E_01C05E25.F88A7BC0
Content-Type: text/html;
	name="6cup00.htm"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
Content-Disposition: attachment;
	filename="6cup00.htm"

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<!-- saved from url=3D(0039)http://www.sral.fi/testit/12/6cup00.htm -->
<HTML><HEAD><TITLE>KUUTOSTEN KUUDENNEN P=C4IV=C4N CUP 1996</TITLE>
<META content=3D"text/html; charset=3Dwindows-1252" =
http-equiv=3DContent-Type>
<META content=3D"MSHTML 5.00.2614.3500" name=3DGENERATOR></HEAD>
<BODY link=3D#0000ff><B>
<P><FONT color=3D#804000 face=3DVerdana size=3D4>KUUTOSTEN KUUDENNEN =
P=C4IV=C4N CUP=20
2000</FONT></P>
<P><SMALL><FONT face=3DVerdana>AIKA:</B> Itsen=E4isyysp=E4iv=E4 =
6.12.2000 kello=20
0800-1000 UTC</FONT></SMALL></P><B>
<P><SMALL><FONT face=3DVerdana>ALUEET:</B> 3510-3545 kHz ja 7010-7040 =
kHz,=20
CW.</FONT></SMALL></P><B>
<P><SMALL><FONT face=3DVerdana>SARJAT:</B> A) Muu Suomi. B) OH-kuutoset =
ja=20
kilpailun aikana OH6-piiriss=E4 olevat asemat. OH6-statuksen =
m=E4=E4r=E4=E4=20
kuntanumero.</FONT></SMALL></P><B>
<P><SMALL><FONT face=3DVerdana>KUTSU: </B>OH6-asemat liitt=E4v=E4t =
testi-kutsuunsa=20
lyhenteen FIN erottuakseen muista. </FONT></SMALL></P>
<P><SMALL><FONT face=3DVerdana>Esim. TEST DE OH6AC FIN. Muut esim. TEST =
OH DE=20
OH3NE.</FONT></SMALL></P><B>
<P><SMALL><FONT face=3DVerdana>LUOKAT:</B> Kummassakin sarjassa erikseen =
yleis-,=20
perus- ja kerhoasemaluokat. Kerhoasemaluokassa sallitaan multi =
operator/multi=20
transmitter-ty=F6skentely. Muissa luokissa yksi ty=F6skentelij=E4 ilman=20
avustajia.</FONT></SMALL></P><B>
<P><SMALL><FONT face=3DVerdana>YHTEYDET:</B> Saman aseman saa =
ty=F6skennell=E4 kerran=20
kilpailun kummankin tunnin aikana kummallakin alueella. OH6-asemat =
saavat=20
ty=F6skennell=E4 my=F6s toisiaan, mutta saavat OH6-yhteyksist=E4=E4n =
vain yhteyspisteet=20
(eiv=E4t siis kertoimia).<U> </FONT></SMALL></P></U><B>
<P><SMALL><FONT face=3DVerdana>SANOMA:</B> RST + KUNTANUMERO + NR, jossa =
NR =3D=20
juokseva kaksinumeroinen luku, jonka saa aloittaa mist=E4 numerosta =
tahansa (99=20
j=E4lkeen 00,01, jne.). </FONT></SMALL></P><B>
<P><SMALL><FONT face=3DVerdana>KERTOIMET:</B> A) Muun Suomen asemille=20
ty=F6skennellyt OH6-asemat sek=E4 ty=F6skennellyt OH-piirit omaa =
piiri=E4=20
lukuunottamatta. B) OH6-asemille ty=F6skennellyt piirit lukuunottamatta=20
OH6-piiri=E4. Kertoimet saadaan molemmilta alueilta kummallakin tunnilla =
erikseen.=20
"OH-piiri" m=E4=E4r=E4ytyy kuntanumeron =
perusteella.</FONT></SMALL></P><B>
<P><SMALL><FONT face=3DVerdana>PISTEET:</B> Oikein l=E4hetetty tai =
vastaanotettu=20
sanoma muun Suomen aseman kanssa 1 piste ja t=E4ydellinen yhteys 2 =
pistett=E4.=20
Oikein l=E4hetetty tai vastaanotettu sanoma OH6-aseman kanssa 2 =
pistett=E4 ja=20
t=E4ydellinen yhteys 4 pistett=E4.</FONT></SMALL></P><B>
<P><SMALL><FONT face=3DVerdana>TULOS:</B> Yhteyspisteiden summa x =
kertoimien=20
summa.</FONT></SMALL></P><B>
<P><SMALL><FONT face=3DVerdana>LOKIT: </B>SRAL:n yleisloki tai =
esitet=E4=E4n tiedot=20
t=E4ysin vastaavalla tavalla yhteenvetoarkki mukaanlukien. Lokit vuoden =
2000=20
postileimalla varustettuna osoitteeseen: Harri Mantila OH6YF, =
Py=F6linniementie=20
17, 03100 NUMMELA. </FONT></SMALL></P><B>
<P><SMALL><FONT face=3DVerdana>TARKASTUS:</B> Kilpailun j=E4rjest=E4j=E4 =
tarkastaa=20
kaikki m=E4=E4r=E4aikana saapuneet lokit jokaisen yhteyden osalta. =
Lokimerkint=F6jen=20
tulee olla niin selvi=E4 ettei tulkintavaikeuksia synny, koska muuten on =

seurauksena ao. yhteyden hylk=E4=E4minen. Poistamattomat duplikaatit =
aiheuttavat=20
koko lokin hylk=E4=E4misen. </FONT></SMALL></P><B>
<P><SMALL><FONT face=3DVerdana>PALKINNOT:</B> Kunniakirjat kolmelle =
parhaalle=20
molempien sarjojen kussakin luokassa. </FONT></SMALL></P><B>
<P><SMALL><FONT face=3DVerdana>HUOM: </B>Harri, OH6YF yll=E4pit=E4=E4 =
kilpailulle omaa=20
alasivua, josta l=F6ytyv=E4t mm. kaikkien aikojen Cup-voittajat: =
</FONT><A=20
href=3D"http://www.qsl.net/oh6yf/contest" target=3D_parent><FONT=20
face=3DVerdana>http://www.qsl.net/oh6yf/contest</FONT></A><FONT =
face=3DVerdana>=20
</FONT></SMALL></P></BODY></HTML>

------=_NextPart_000_000E_01C05E25.F88A7BC0--


--
FAQ on WWW:        http://www.contesting.com/ccffaq.html
Submissions:       ccf@contesting.com
Administrative requests: ccf-REQUEST@contesting.com
Problems:         owner-ccf@contesting.com