[CCF] VIITOSTEN SYYSOTTELU 2000 HF-KILPAILU

Pertti Paalanen pertti.paalanen@epproject.inet.fi
Mon, 9 Oct 2000 17:46:08 +0300


This is a multi-part message in MIME format.

------=_NextPart_000_0001_01C03218.CE75BB80
Content-Type: text/plain;
	charset="Windows-1252"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

VIITOSTEN SYYSOTTELU 2000 HF-KILPAILU
VIITOSTEN SYYSOTTELU 2000 HF-KILPAILU

AIKA: CW 14.10.2000 0700 =96 0900 UTC, SSB 15.10.2000 0700 =96 0900 UTC. =
Jaksot 07 =96 08 ja 08 =96 09 UTC. Saman aseman saa ty=F6skennell=E4 =
kerran kunkin jakson aikana kummallakin taajuusalueella, siis =
enint=E4=E4n nelj=E4 kertaa sek=E4 CW:ll=E4 ett=E4 SSB:ll=E4.

ALUEET: CW 3510 =96 3560 kHz ja 7010 =96 7040 kHz, SSB 3600 =96 3750 kHz =
ja 7040 =96 7095 kHz.

LUOKAT. Yleisluokka, 100W-luokka, Perusluokka ja Kerhoasemaluokka. =
Kerhoasemaluokassa sallitaan multi op./multi TX-ty=F6skentely. Muissa =
luokissa saa olla vain yksi operaattori ilman apuvoimia. Kerhoasema voi =
osallistua my=F6s yleis-, perus- tai 100W-luokkaan, mik=E4li noudatetaan =
ao. luokkaa koskevia m=E4=E4r=E4yksi=E4.

KILPAILUSANOMA. RS(T) + yhteyden juokseva numero (alkaa 001:st=E4) + =
viisikirjaiminen ryhm=E4. Jokainen keksii ensimm=E4isen ryhm=E4n itse. =
Esim. 599001KILPA tai 59001KILPA. Seuraavassa yhteydess=E4 annetaan =
viimeksi saatu ryhm=E4. Mik=E4li ryhm=E4 on saatu puutteellisena tai se =
puuttuu kokonaan, annetaan viimeksi vastaanotettu t=E4ydellinen ryhm=E4. =
Ryhm=E4ss=E4 saa k=E4ytt=E4=E4 my=F6s =E4- ja =F6-kirjaimia.

PISTEET. Virheet=F6n yhteys antaa 5 pistett=E4. Mik=E4li sanomassa on =
kirjainvirhe, sanoman l=E4hett=E4j=E4 saa yhteydest=E4 3 pistett=E4 ja =
vastaanottaja 2 pistett=E4. Mik=E4li sanoma on v=E4=E4rin useamman =
merkin osalta, yhteys mit=E4t=F6id=E4=E4n. Jokaisesta =
ty=F6skennellyst=E4 prefiksinumerosta, poisluettena oma prefiksinumero, =
saa kummaltakin alueelta ja kummallakin jaksolla 25 hyvityspistett=E4. =
Asemat voivat k=E4ytt=E4=E4 sijainnistaan riippumatta hallitsemaansa =
kutsua m=E4=E4r=E4ysten mukaisesti ja ottaa liiton suositukset huomioon =
haluamassaan m=E4=E4rin. Mik=E4li asemantunnuksessa k=E4ytet=E4=E4n =
kauttaviivan j=E4lkeen numeroa tai prefiksi=E4, se tulkitaan em. =
hyvitysprefiksiksi. Esim. jos OH7XYZ ty=F6skentelee Kalvolassa kunnassa =
313, h=E4nen prefiksinumeronsa on 7, mutta kutsua OH7XYZ/3 tai =
OH7XYZ/OH3 k=E4ytett=E4ess=E4 prefiksinumero on 3. Hyvitys annetaan, =
vaikka sanomassa olisikin virhe. Jos kutsussa on virhe, ei hyvityst=E4 =
tule.

TULOS. Yhteyspisteiden ja hyvityspisteiden summa.

LOKIT. Lokit tulee laatia SRAL:n yleislokikaavakkeen mukaisesti =
ty=F6skentelyj=E4rjestyksess=E4 (Huomaa l=E4hetetty/vastaanotettu- =
sarakkeiden j=E4rjestys). Duplikaatit on merkitt=E4v=E4 lokiin.Jokainen =
merkitsem=E4t=F6n duplikaatti aiheuttaa lokinl=E4hett=E4j=E4lle yhteyden =
viisinkertaisen pistemenetyksen. Yhteenvetosivulle on selv=E4sti =
merkitt=E4v=E4 luokka, johon osallistuu.

Erityisesti toivotaan, ett=E4 loki l=E4hetet=E4=E4n MS-DOS formaatin =
ASCII-tiedostoina 3,5=92=92 disketill=E4 tai e-mailina. Diskettej=E4 ei =
palauteta, ellei palautusosoitteella ja riitt=E4v=E4ll=E4 =
palautuspostimaksulla varustettu asianmukainen kuori seuraa =
mukana.Puuttuva loki aiheuttaa vasta-asemalle yhteyspisteiden ja =
hyvityksen menetyksen. L=E4het=E4 tarkistusloki, ellet halua osallistua =
kilpailun pistelaskuun.

LOKIEN POSTITUS. Lokit on l=E4hetett=E4v=E4 viimeist=E4=E4n 13.11.2000. =
Tarkastuksesta huolehtii OH5AD.

Postisoite: Haminan Radioamat=F6=F6rit ry, c/o Lanki,

Salmenvirrantie 11, 49470 KIVEL=C4

e-mail: OH5UX@sral.fi=20

PALKINNOT. Kaikkien luokkien kolmelle parhaalle l=E4hetet=E4=E4n =
kunniakirja.

VUOSIKILPAILUT. Viitosten syysottelu on yksi niist=E4 nelj=E4st=E4 =
kisasta, joista saa osakilpailupisteit=E4 kiertoliikennekilpailuihin.


------=_NextPart_000_0001_01C03218.CE75BB80
Content-Type: text/html;
	charset="Windows-1252"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML><HEAD><TITLE>VIITOSTEN SYYSOTTELU 2000 HF-KILPAILU</TITLE>
<META content=3D"text/html; charset=3Dwindows-1252" =
http-equiv=3DContent-Type><BASE=20
href=3Dhttp://www.sral.fi/testit/lokamarras/syys2000.htm>
<META content=3D"Microsoft FrontPage 3.0" name=3DGENERATOR>
<META content=3D"MSHTML 5.00.2614.3500" name=3DGENERATOR>
<STYLE></STYLE>
</HEAD>
<BODY bgColor=3D#ffffff link=3D#0000ff>
<DIV>&nbsp;</DIV><B>
<P><FONT color=3D#008000 face=3D"Bookman Old Style" size=3D5>VIITOSTEN =
SYYSOTTELU 2000=20
HF-KILPAILU</FONT></P>
<P><FONT face=3D"Bookman Old Style">AIKA</B>: CW 14.10.2000 0700 =96 =
0900 UTC, SSB=20
15.10.2000 0700 =96 0900 UTC. Jaksot 07 =96 08 ja 08 =96 09 UTC. Saman =
aseman saa=20
ty=F6skennell=E4 kerran kunkin jakson aikana kummallakin =
taajuusalueella, siis=20
enint=E4=E4n nelj=E4 kertaa sek=E4 CW:ll=E4 ett=E4 =
SSB:ll=E4.</FONT></P><B>
<P><FONT face=3D"Bookman Old Style">ALUEET</B>: CW 3510 =96 3560 kHz ja =
7010 =96 7040=20
kHz, SSB 3600 =96 3750 kHz ja 7040 =96 7095 kHz.</FONT></P><B>
<P><FONT face=3D"Bookman Old Style">LUOKAT</B>. Yleisluokka, =
100W-luokka,=20
Perusluokka ja Kerhoasemaluokka. Kerhoasemaluokassa sallitaan multi =
op./multi=20
TX-ty=F6skentely. Muissa luokissa saa olla vain yksi operaattori ilman =
apuvoimia.=20
Kerhoasema voi osallistua my=F6s yleis-, perus- tai 100W-luokkaan, =
mik=E4li=20
noudatetaan ao. luokkaa koskevia m=E4=E4r=E4yksi=E4.</FONT></P><B>
<P><FONT face=3D"Bookman Old Style">KILPAILUSANOMA</B>. RS(T) + yhteyden =
juokseva=20
numero (alkaa 001:st=E4) + viisikirjaiminen ryhm=E4. Jokainen keksii =
ensimm=E4isen=20
ryhm=E4n itse. Esim. 599001KILPA tai 59001KILPA. Seuraavassa =
yhteydess=E4 annetaan=20
viimeksi saatu ryhm=E4. Mik=E4li ryhm=E4 on saatu puutteellisena tai se =
puuttuu=20
kokonaan, annetaan viimeksi vastaanotettu t=E4ydellinen ryhm=E4. =
Ryhm=E4ss=E4 saa=20
k=E4ytt=E4=E4 my=F6s =E4- ja =F6-kirjaimia.</FONT></P><B>
<P><FONT face=3D"Bookman Old Style">PISTEET</B>. Virheet=F6n yhteys =
antaa 5=20
pistett=E4. Mik=E4li sanomassa on kirjainvirhe, sanoman l=E4hett=E4j=E4 =
saa yhteydest=E4 3=20
pistett=E4 ja vastaanottaja 2 pistett=E4. Mik=E4li sanoma on v=E4=E4rin =
useamman merkin=20
osalta, yhteys mit=E4t=F6id=E4=E4n. Jokaisesta ty=F6skennellyst=E4 =
prefiksinumerosta,=20
poisluettena oma prefiksinumero, saa kummaltakin alueelta ja kummallakin =

jaksolla 25 hyvityspistett=E4. Asemat voivat k=E4ytt=E4=E4 sijainnistaan =
riippumatta=20
hallitsemaansa kutsua m=E4=E4r=E4ysten mukaisesti ja ottaa liiton =
suositukset huomioon=20
haluamassaan m=E4=E4rin. Mik=E4li asemantunnuksessa k=E4ytet=E4=E4n =
kauttaviivan j=E4lkeen=20
numeroa tai prefiksi=E4, se tulkitaan em. hyvitysprefiksiksi. Esim. jos =
OH7XYZ=20
ty=F6skentelee Kalvolassa kunnassa 313, h=E4nen prefiksinumeronsa on 7, =
mutta kutsua=20
OH7XYZ/3 tai OH7XYZ/OH3 k=E4ytett=E4ess=E4 prefiksinumero on 3. Hyvitys =
annetaan,=20
vaikka sanomassa olisikin virhe. Jos kutsussa on virhe, ei hyvityst=E4=20
tule.</FONT></P><B>
<P><FONT face=3D"Bookman Old Style">TULOS</B>. Yhteyspisteiden ja =
hyvityspisteiden=20
summa.</FONT></P><B>
<P><FONT face=3D"Bookman Old Style">LOKIT</B>. Lokit tulee laatia SRAL:n =

yleislokikaavakkeen mukaisesti ty=F6skentelyj=E4rjestyksess=E4 (Huomaa=20
l=E4hetetty/vastaanotettu- sarakkeiden j=E4rjestys). Duplikaatit on =
merkitt=E4v=E4=20
lokiin.Jokainen merkitsem=E4t=F6n duplikaatti aiheuttaa =
lokinl=E4hett=E4j=E4lle yhteyden=20
viisinkertaisen pistemenetyksen. Yhteenvetosivulle on selv=E4sti =
merkitt=E4v=E4=20
luokka, johon osallistuu.</FONT></P>
<P><FONT face=3D"Bookman Old Style">Erityisesti toivotaan, ett=E4 loki =
l=E4hetet=E4=E4n=20
MS-DOS formaatin ASCII-tiedostoina 3,5=92=92 disketill=E4 tai e-mailina. =
Diskettej=E4 ei=20
palauteta, ellei palautusosoitteella ja riitt=E4v=E4ll=E4 =
palautuspostimaksulla=20
varustettu asianmukainen kuori seuraa mukana.Puuttuva loki aiheuttaa=20
vasta-asemalle yhteyspisteiden ja hyvityksen menetyksen. L=E4het=E4 =
tarkistusloki,=20
ellet halua osallistua kilpailun pistelaskuun.</FONT></P><B>
<P><FONT face=3D"Bookman Old Style">LOKIEN POSTITUS</B>. Lokit on =
l=E4hetett=E4v=E4=20
viimeist=E4=E4n 13.11.2000. Tarkastuksesta huolehtii OH5AD.</FONT></P>
<P><FONT face=3D"Bookman Old Style">Postisoite: Haminan =
Radioamat=F6=F6rit ry, c/o=20
Lanki,</FONT></P>
<P><FONT face=3D"Bookman Old Style">Salmenvirrantie 11, 49470 =
KIVEL=C4</FONT></P>
<P><FONT face=3D"Bookman Old Style">e-mail: <A=20
href=3D"mailto:OH5UX@sral.fi">OH5UX@sral.fi</A> </FONT></P><B>
<P><FONT face=3D"Bookman Old Style">PALKINNOT</B>. Kaikkien luokkien =
kolmelle=20
parhaalle l=E4hetet=E4=E4n kunniakirja.</FONT></P><B>
<P><FONT face=3D"Bookman Old Style">VUOSIKILPAILUT</B>. Viitosten =
syysottelu on=20
yksi niist=E4 nelj=E4st=E4 kisasta, joista saa osakilpailupisteit=E4=20
kiertoliikennekilpailuihin.</FONT></P></BODY></HTML>

------=_NextPart_000_0001_01C03218.CE75BB80--


--
FAQ on WWW:        http://www.contesting.com/ccffaq.html
Submissions:       ccf@contesting.com
Administrative requests: ccf-REQUEST@contesting.com
Problems:         owner-ccf@contesting.com