Vs: RE: [CCF] 160 ja mustat aukot

Jari.Ojala@pkcgroup.com Jari.Ojala@pkcgroup.com
Fri, 8 Sep 2000 09:06:08 +0300


Niinpä, seuraa anettien viritystä... No, tuskin tämän hetkiset pysyy edes
ilmassa niin kauan...

Jari 8LQ
                                                           
          jari.jokiniemi                                          
          @nokia.com      Vastaanottaja:  ccf@contesting.com                    
          Lähettäjä:         Kopio:                                
          owner-ccf@cont        Aihe:   RE: [CCF] 160 ja mustat aukot               
          esting.com                                            
                                                           
                                                           
          08.09.2000                                            
          08:37                                               
                                                           
                                                           
Onko jokin erityinen syy, minkä takia ei todennäköisesti tule 7000-7300,
mikä olisi ollut olemassaolevan jaon kannalta luontevan oloinen?

-Jari, OH3BU

> -----Original Message-----
> From: EXT Jari Jussila [mailto:Jari.Jussila@oh2bu.pp.fi]
>
> On tämän hetken tiedon mukaan hyvin todennäköistä, että saamme
> maailmanlaajuisen 6.800-7.100 kHz:n alueen. Lobbaus tämän

--
FAQ on WWW:        http://www.contesting.com/ccffaq.html
Submissions:       ccf@contesting.com
Administrative requests: ccf-REQUEST@contesting.com
Problems:         owner-ccf@contesting.com--
FAQ on WWW:        http://www.contesting.com/ccffaq.html
Submissions:       ccf@contesting.com
Administrative requests: ccf-REQUEST@contesting.com
Problems:         owner-ccf@contesting.com