[CCF] Fw: [TOEC] SAC2000 problem

Timo Timo" <timo.klimoff@kolumbus.fi
Mon, 6 Aug 2001 22:59:36 +0300


----- Alkuperäinen viesti ----- 
Lähettäjä: Jan-Eric Rehn - SM3CER <jan-eric.rehn@telia.com>
Vastaanottaja: TOEC <toec@contesting.com>
Lähetetty: 6. elokuuta 2001 22:56
Aihe: [TOEC] SAC2000 problem


> Hej!
> 
> Efter att jag skickat ut en del UBN-rapporter har jag börjat
> få indikationer på att det eventuellt finns en allvarlig bug
> i rättningsprogrammet.
> 
> Ni som redan börjat titta på era UBN-loggar - titta speciellt
> efter hur programmet gjort med multipliers för UA, UA2, UA9
> och 9M2. Titta även efter eventuella andra multipliers som
> inte blivit "godkända". Den allra senaste CTY.DAT-filen som
> alla stora contestprogram använder har legat till grund för
> multiplierberäkningen, men det kan som sagt vara en bug som
> gör att vissa multipliers inte blir korrekt räknade.
> 
> Skicka snarast en rapport till mig om det.
> 
> Det här innebär i så fall att de redan utskickade slutresultaten
> får anses som PRELIMINÄRA!!!
> 
> Om det visar sig vara ett programmeringsfel måste jag köra en
> rättningsprocedur igen, sedan EZT gjort nödvändiga korrigeringar
> i programmet. Sedan får jag knappa in nya slutresultat.
> Det innebär att de flestas slutpoäng i så fall kommer att öka.
> Det är väl det enda positiva i det hela... :-)
> 
> Jag är också villig att ompröva beslutet om diskvalificering av
> de OH-loggar som haft problem med felaktiga sända löpnummer i 
> sina loggar, om dom kan presentera en korrekt log i efterhand.
> Kontakt har inte tagits direkt med respektive utsatt station,
> utan diskussioner har enbart förts inom SAC Contest Committe.
> Jag har nu insett att det förfarandet har varit fel.
> 
> Problemet har varit att de här problemen uppdagades i rättningens
> slutskede. Kontakt borde ändå ha tagits direkt med dom inblandade
> för att dom skulle få möjlighet att rätta till sina loggar.
> Jag har redan haft direktkontakt med ett par av de inblandade och
> en av dom har tillskrivit K1EA för hjälp. Vi får se om han lyckas
> rätta till det hela.
> 
> Har jag gjort fel ska jag naturligtvis rätta till det!
> 
> 73 de Janne
> 
> ----------------------------------------------------------
> Jan-Eric Rehn - SM3CER - Contest call: 7S3A
> SAC 2000 Contest Committee Chairman
> E-mail: sm3cer@contesting.com - ICQ: 11074897
> SM3CER Contest Service: http://www.sk3bg.se/contest/
> SK3BG Web Site: http://www.sk3bg.se/
> Mostly QRV in MS or MM from: SK3BG - SK3HQ - SK3IK - SL3ZV
> K6U at WRTC-96 / Referee at WRTC-2000
> ----------------------------------------------------------
> 
> 
> 
> --
> TOEC on the Web:     http://www.qsl.net/toec/
> Submissions:       toec@contesting.com
> Administrative requests: toec-REQUEST@contesting.com
> Problems:         owner-toec@contesting.com
> 
> --
CCF on WWW:        http://www.qsl.net/ccf/
Submissions:       ccf@contesting.com
Administrative requests: ccf-REQUEST@contesting.com
Problems:         owner-ccf@contesting.com