[CCF] Re: [CCF] Re: [CCF] Lisää NRAU:a

Markus Ilvonen, OH3RM oh3rm@sral.fi
Sun, 7 Jan 2001 18:13:38 +0200


Et ole ainut joka puuttuu tulosluettelosta... nimimerkki Kadoksissa oleva.

Markus, OH3RM

----- Original Message -----
From: "Juha Rantanen" <oh6xx@sral.fi>
To: "Timo" <timo.klimoff@kolumbus.fi>; "CCF Postituslista"
<ccf@contesting.com>
Sent: Sunday, January 07, 2001 4:20 PM
Subject: [CCF] Re: [CCF] Lisää NRAU:a


> OH6K vaikutti puuttuvan SSB- osan tulosluettelosta. ONko kellään LA9HW:n
> email osoitetta että voisin kysyä miksi sitä ei siellä näy?
>
> Juha OH6XX
>--
FAQ on WWW:        http://www.contesting.com/ccffaq.html
Submissions:       ccf@contesting.com
Administrative requests: ccf-REQUEST@contesting.com
Problems:         owner-ccf@contesting.com