[CCF] FW: [Fin-ham] WRTC 2002 ja SRAL

jukka.kulha@nokia.com jukka.kulha@nokia.com
Thu, 4 Oct 2001 12:24:54 +0300


Tiedoksi tämänkin foorumin lukijoille. Aiheesta on ollut kysymyksia ja alla
vastauksia niihin.

73 de Jukka OH2MA

> -----Original Message-----
> From: ext Timo [mailto:timo.klimoff@kolumbus.fi]
> Sent: 04 October, 2001 11:18
> To: wrtc@nic.fi
> Subject: Fw: [Fin-ham] WRTC 2002 ja SRAL
> 
> 
> 
> ----- Alkuperäinen viesti ----- 
> Lähettäjä: Jari Jussila <Jari.Jussila@oh2bu.pp.fi>
> Vastaanottaja: Ari Husa <ari.husa@elisa.fi>; <fin-ham@sral.fi>
> Lähetetty: 4. lokakuuta 2001 1:17
> Aihe: [Fin-ham] WRTC 2002 ja SRAL
> 
> 
> > 
> > Ari "Luru" Husa, OH8MW/ex-OH8NUP, esitti muutama viikko 
> sitten tällä 
> > foorumilla WRTC-tapahtumaan liittyen seuraavan kysymyksen: 
> (Koko kysymys ja 
> > siihen liittyneet Lurun kommentit tämän meilin lopussa)
> > 
> >     <"Onko Suomen Radioamatööriliitto sitoutunut 
> taloudellisesti 
> > projektiin, ja jos on, niin pyydän     <hallitusta 
> selvittämään niitä 
> > taloudellisia vastuita ja sitoumuksia jotka projektiin 
> > liittyvät.    <Osallistuuko SRAL mahdollisesti kilpailijoiden 
> > kestitykseen, majoitukseen ja kuljetuksiin   <ym. 
> vierailusta koituviin 
> > kuluihin?
> > 
> > 
> > Oikea, totuudenmukainen ja lyhyt vastaus Lurun kysymykseen 
> olisi:    "Ei"
> > 
> > 
> > 
> > 
> > 
> --------------------------------------------------------------
> ---------
> >     Mutta koska tuo vastaus ilmeisestikin aiheuttaisi tuhat 
> > jatkokysymystä, jatketaan saman tien ns. pitkällä 
> vastauksella. Varsinkin 
> > kun Lurun myöhemmässä pehmeämmässä jatkokysymyksessä oli 
> muitakin vivahteita.
> > 
> >     Lurun kysymys tuli juuri edellisen SRAL:n 
> hallituksen kokouksen 
> > jälkeen ja vaikka tuon vastauksen olisi voinut antaa 
> välittömästi, halusin 
> > odottaa viime maanantaista WRTC-komitean kokousta 
> saadakseni mahdollisimman 
> > tarkat tiedot WRTC-tapahtuman taloudesta edelleen tälle foorumille 
> > kerrottavaksi. Pahoitteluni siis luvattoman pitkästä vastausajasta.
> > 
> >     WRTC-tapahtuman perusteista on kirjoitettu 
> Radioamatööri-lehdessä 
> > runsaasti aina viime keväästä saakka. Varsinkin 
> ensimmäisissä jutuissa on 
> > laajasti kerrottu tapahtuman merkityksestä sekä kerrottu 
> järjestelyistä. 
> > Kerrattakoon tässä keskeiset asiat:
> > 
> >     Suomen Radioamatööriliitto ry., Contest Club 
> Fnland ry. ja näiden 
> > toimintaa yhdistävä WRTC-komitea ovat yhdessä hakeneet 
> WRTC-tapahtuman 
> > järjestelyoikeuksia WRTC Sanctioning Committeelta 
> Yhdysvalloista, joka 
> > "omistaa" tapahtuman oikeudet. Hakemusta edelsi noin 
> kahdeksan kuukautta 
> > pitkä valmisteleva jakso, jonka aikana mm. varmistettiin yli 50 % 
> > tapahtuman rahoituksesta. Virallinen hakemus tehtiin vasta 
> kun ao. summa 
> > oli saatu kootuksi.
> > 
> >     WRTC-tapahtumasta kertovalla web-sivulla, 
> > http://www.wrtc2002.org/general.htm
> >  on aina viime keväästä saakka ollut seuraava teksti 
> koskien tapahtuman 
> > taloutta:
> > 
> > --------------------
> > <Prior to committing themselves to the event, the 
> organizers were able to 
> > secure 50 percent of their
> > <budget of USD 200k from local sources. Nokia Corporation 
> stepped forth as 
> > a local title sponsor
> > <while Vaisala, Elektobit, SGS and Texas Instruments 
> contributed further to 
> > the initial success.
> > <The remaining USD 100k is expected to be raised from 
> international sources 
> > during a 12-month
> > <period preceding the actual games. The organizers have 
> urged the amateur 
> > radio community,
> > <amateur radio suppliers, as well as all associated forces 
> - including 
> > employers and family <members - to step up and meet the 
> financial needs of 
> > WRTC2002, thus to safeguard the continuity <of the games.
> > --------------------
> > 
> >     Tapahtuman budjetti on siis laskettu 200.000 USD:n 
> mukaan eli noin 
> > 1.3 milj.mk. Koko WRTC2002 tapahtuman budjetti katetaan siis 100 
> > prosenttisesti lahjoituksilla. Perusrahoituksen tuovat yllä 
> mainitut 
> > etukäteiset yrityslahjoitukset, joissa suomalaiset Nokia, 
> Vaisala ja 
> > Elektrobit
> > nayttivät tietä - niihin yhtyi myös amerikkalaiset Texas 
> Instrument ja 
> > eurooppalainen SGS. Kokonaisbudjetista siis yli puolet 
> tulee siis yllä 
> > mainituilta sponsoreilta. Osa sponsorituesta on jo saatu 
> eikä yksikään 
> > lopuista ole ilmoittanut perääntyvänsä tuesta. Päinvastoin.
> > 
> >     Toinen puoli eli loput 100.000 USD on tarkoitus kerätä 
> > lahjoituksina yhteisöiltä ja yksityisiltä. Sitovat 
> lupaukset ovat antaneet 
> > jo mm. NCDXF, Yasme Foundation ja ARRL. Myös muutamat 
> yhdysvaltalaiset 
> > yritykset ovat tulossa mukaan pienemmillä summilla.
> > 
> >     WRTC-tapahtuma on saanut valtavasti myönteistä julkisuutta 
> > kansainvälisissä radioamatööritapahtumissa, joissa kaikissa 
> on laitettu 
> > hattu kiertämään ja tuettu WRTC-tapahtumaa. 
> Radioamatööri-lehdessä on 
> > mainittu mm. heinäkuinen Ham Radio-tapahtuma, jonka tuotto 
> oli tuhansia 
> > markkoja. Suurin ja positiivisin yllätys oli elo-syyskuun 
> vaihteessa 
> > Japanissa järjestetty Ham Fair-tapahtuma, jonka tuliaisina 
> WRTC-edustajilla 
> > oli 14.000 USD (¨~ 90.000 mk) WRTC-kassaan. Tästä 
> tilaisuutta ei ollut edes 
> > laskettu potentiaaliseen tukeen!
> > 
> >     Kaikissa ed.m tapauksissa SRAL on yhdessä CCF:n 
> kanssa ollut 
> > voimakkaasti tukemassa lahjoituksien keräämistä ja luomassa yhdessä 
> > kaikkien suomalaisten kanssa tätä merkittävä tapahtumaa, 
> joka tulee olemaan 
> > suurin Suomessa koskaan järjestetty kansainvälinen 
> radioamatööritilaisuus. 
> > Lienee sanomattakin selvä, ettei kyseessä ole minkään pienen klikin 
> > tapahtuma vaan erään maailmanlaajuisesti keskeisen ja merkittävän 
> > radioamatööriharrasteen osa-alueen tärkeä tapahtuma. 
> Radioamatööritoiminnan 
> > Olympialaiset!
> > 
> >     Tapahtuman budjetista puuttuu enää "vaivaiset" 10 
> % eli vähän yli 
> > 100.000 mk. Tarkoitus on myös loppuvuodesta tarjota mahdollisuus 
> > suomalaisille yksityisille radioamatööreille kantaa 
> kortensa kekoon tähän 
> > tapahtumaan Suomessa. Koko rahoitus hoidetaan erikoistilin 
> kautta ja 
> > rahoitusvastaavana toimi Jouko Häyrynen, OH1RX. 
> (OH1RX@sral.fi) Ed.m. 
> > kotisivulta löytyy muuten lista lahjoittajista, ja listalta 
> jo muutama 
> > muutaman markan lahjoittaneita OH-asemia. 
> Organisaatiokomitean puolesta 
> > kannustankin jo tässä jokaista miettimään omaa tapaansa tukea 
> > WRTC-tapahtumaa joko taloudellisesti tai muilla tavoin.
> > 
> >     Mihin 1.3 milj. markkaa sitten tarvitaan?
> > 
> >     Suurin ja merkittävin osa rahasta menee noin 100 
> kilpailijan ja 
> > tuomarien majoituksiin, kuljetuksiin Suomessa ja mm. 
> ruokailuun. Vieraat 
> > kun ovat Suomessa kokonaisen viikon ja ao. kestitys kuuluu 
> vastuuseemme.
> > 
> >     Vaikka 50-55 aseman hankkiminen ja pystyttäminen 
> on melkoinen 
> > menoerä, ei sen osuus lopullisista kustannuksista ole 
> ratkaiseva, sillä ko. 
> > asemat myydään asevelihintaan suomalaisille 
> radioamatööreille tapahtuman 
> > jälkeen. Loput kustannuksista syntyvät pienistä puroista 
> sieltä, täältä 
> > kuten kilpailumenoista, palkinnoista, markkinointimateriaalista ym. 
> > Kustannusarvioon ei sisälly minkäänlaisia palkkoja tai 
> palkkioita vaan 
> > kaikki työ tehdään vapaaehtoisvoimin. Jopa markkinointi- ja 
> > varojenkeruumatkat Yhdysvaltoihin ja Japaniin on tehty 
> muilla varoin eikä 
> > niitä ole korvattu WRTC-rahoista.
> > 
> >     WRTC-järjestelyihin on avuksi ilmoittautunut jo 
> pitkälti yli sata 
> > suomalaista radioamatööriä. Lisää tarvitaan kuitenkin sekä 
> asemapaikkoja 
> > että vapaaehtoisia avustamaan järjestelyissä.
> > 
> >     Entä SRAL?
> > 
> >     Suomen Radioamatööriliitto ry, SRAL, on 
> voimakkaasti tukenut 
> > järjestelyitä ja antanut nimensä ja maineensa käytettäväksi 
> sponsorien ja 
> > lahjoitusten hankkimisessa. SRAL:n henkinen "tuki" on 
> selvästi auttanut 
> > lahjoitusten keräämisessä. SRAL on lupautunut myös 
> osallistumaan koko 
> > tapahtumaan niin, että liiton kesäleiri on osana viikon pituista 
> > tapahtumaa. Kilpailijat ja vieraat ovat siis osan viikkoa 
> kesäleirillä 
> > ennen siirtymistään pääkaupunkiseudulle viikonlopuksi 
> varsinaista kilpailua 
> > ja lopputilaisuutta varten.
> > 
> >     SRAL ei ole sitoutunut eikä lupautunut millään tavalla 
> > suoranaisesti taloudellisesti tukemaan WRTC-tapahtumaa eikä 
> > WRTC-organisaatio ole millään tavalla edellyttänyt tai 
> vaatinut SRAL:lta 
> > taloudellista tukea, takuuta tai vastuuta. SRAL:n ja 
> WRTC-organisaation 
> > välillä ei ole solmittu taloudellisia sopimuksia.
> > 
> >     Kesäleiritapahtumaan 150-250 ulkomaalaisen mukanaolo tulee 
> > vaikuttamaan ehdottoman positiivisesti sekä taloudellisesti että 
> > ohjelmallisesti. Vaikka järjestelyitä joudutaan pidentämään 
> normaalista 
> > pitkästä viikonlopusta lähes viikkoon, se ei tule aiheuttamaan 
> > kattamattomia kustannuksia, koska WRTC-komitea vastaa 
> kilpailijoiden 
> > majoitus ym. kustannuksista myös leirillä. WRTC-osanottajat, joiden 
> > joukossa on runsaasti maailmankuuluja 
> kilpailuoperaattoreita ja DXereitä, 
> > tulevat vastaamaan mm. leiriohjelmasta ennen viikonloppua.
> > 
> >     WRTC-tapahtumaan on tulossa myös melkoinen liuta 
> muiden maiden 
> > liittojen puheenjohtajia sekä mm. IARU:n ja kansainvälisten 
> telehallintojen 
> > edustajia. SRAL:n kannalta ja meidän ajamiemme asioiden 
> kannalta tärkeitä 
> > päättäjiä. Tottakai SRAL:n edustajat pyrkivät käyttämään tämän 
> > ainutlaatuisen tilaisuuden hyväkseen.
> > 
> >     Tässä siis pitkän kaavan mukainen vastaus. 
> Toivottavasti en 
> > jättänyt epähuomiossa mitään merkittävää kohtaa Lurun kysymyksestä 
> > käsittelemättä.
> > 
> >     Kun nyt, Luru, olet Oulusta kuulemieni tietojen 
> mukaan, asettunut 
> > ehdolle liiton hallitukseen, toivotan ja kannatan Sinua 
> sinne varmistamaan 
> > omalta osaltasi näiden tietojen paikkansapitävyyden.
> > 
> >     Terveisin
> > 
> >     Jari, OH2BU
> >     SRAL:n edustaja WRTC-komiteassa
> > 
> > 
> > 
> > 
> > Lurun alkuperäinen kysymys:
> > 
> > >WRTC:hän on aktiivisten HF-kilpailuharrastajien tapahtuma, 
> jossa kootaan 
> > >melkoinen joukko huippukilpailijoita eri puolilta maailmaa Suomeen 
> > >kilpailemaan mahdollisimman tasavertaisissa olosuhteissa.
> > >
> > >Projekti on varsin mittava, ja siihen kuuluu mm. kymmenien 
> radioasemien 
> > >pystyttäminen eteläisen Suomen alueelle. Tapahtuman talousarvio on 
> > >miljoonaluokkaa, ja kustannukset on tietojeni mukaan suunniteltu 
> > >katettavaksi pääosin sponsorien avulla.
> > >
> > >Ajat näyttävät tiukkenevan, ja mielestäni talousarvio 
> näyttää siihen 
> > >nähden optimistiselta.
> > >
> > >Kysymykseni kuuluu:
> > >
> > >Onko Suomen Radioamatööriliitto sitoutunut taloudellisesti 
> projektiin, ja 
> > >jos on, niin pyydän hallitusta selvittämään niitä 
> taloudellisia vastuita 
> > >ja sitoumuksia jotka projektiin liittyvät. Osallistuuko 
> SRAL mahdollisesti 
> > >kilpailijoiden kestitykseen, majoitukseen ja kuljetuksiin 
> ym. vierailusta 
> > >koituviin kuluihin?
> > >
> > >Terveisin,
> > >
> > >     Ari Husa (Luru)
> > >     OH2MW
> > >
> > >
> > >
> > >--
> > >Hallitus@sral.fi
> > >http://www.foo.fi/mailman/listinfo/hallitus
> > 
> > 
> > 
> > -- 
> > Fin-ham@sral.fi
> > http://www.foo.fi/mailman/listinfo/fin-ham
> 
> 

--
CCF on WWW:        http://www.qsl.net/ccf/
Submissions:       ccf@contesting.com
Administrative requests: ccf-REQUEST@contesting.com
Problems:         owner-ccf@contesting.com