[CCF] SRAL hallitusehdokkaat - vaalikone ja WRTC

Klimoff Timo timo.klimoff@pt3.tempo.mol.fi
30 Oct 2001 13:43:00 +0200


SRAL:n vaaleissa on ensi kertaa käytössä ns. vaalikone.

http://www.bofhnetworks.fi/vaali/sral2001/

Kontestimaailmaa kosketti kaksi kysymystä, molemmat WRTC:n tiimoilta. Nämä
kysymykset (kuten suoraan sanoen moni muukin) sisälsivät itsessään jo
"arvolatauksia", en henk. koht. ainakaan ymmärtänyt kysymyksien asettelua. Omat
ehdokkaani valitsen ykköskohdan vastausten perusteella ...

 Olen tähän kerännyt ehdokkaiden vastaukset:

Väite 1:
World Radio Team Championship-kisa on järjestettävä näyttävästi SRAL:n maineen
kasvattamiseksi

OH8SR:Ei niinkään SRAL:n maineen kasvattamiseksi, vaan koko suomalaisen
kilpailuyhteisön ja kaikkien suomalaisten amatöörien tunnetuksi tekemiseksi.

OH2MW:Vastuu tapahtuman onnistumisesta on sen järjestäjillä. Tietenkin
järjestelyt tulee hoitaa mahdollisimman hyvin.

OH2BCI:Tilaisuuden onnistumisesta saa SRAL osan kunniasta. Jos tilaisuus
epäonnistuu saa siitäkin liitto osansa syyllisistä riippumatta.

OH3YI:WRTC on verrattavissa "Formula-maailmaan" - SRAL:n maine ei liittona
maailmalla kasva - ns. kunnian "vievät" muut tahot....

OH1HZR:SRAL:lla ei pitäisi olla WRTC:n kanssa sen suurempaa virallista
tekemistä, kuin jo nyt ilmeisesti on (kesäleirin yhteydessä järjestettävä
tapahtuma jne.) "Kontestikerhoja" Suomessa kyllä riittää jo muutenkin.

OH3HMM: Ei kommenttia (pistearvo 2)

OH8GBO:Liiton mainetta tulee ensisijaisesti kasvattaa oman maan radioamatöörien
hyväksi, ei niinkään ulkomaisten.

OH2JIU:WRTC-Kilpailu tulee järjestää niin, että siitä ei tule jälkipyykkiä,
vaan kaikille jää siitä hyvä muisto.

Väite 2:
Liiton tulee tukea WRTC-järjestelyjä taloudellisesti.

OH8SR:Liiton talous ei anna mahdollisuutta kovin suureen rahalliseen tukeen.
Tapahtumaa tulee ja voidaan kuitenkin tukea epäsuorasti kesäleirijärjestelyjen
yhteydessä ja antamalla muutoinkin liiton henkilöresursseja tapahtuman käyttöön.


OH2MW:WRTC:n tulee toimia taloudellisesti itsenäisesti. Tapahtumalla on
SRAL:lle jonkin verran PR-arvoa, ja kohtuullinen panostus esimerkiksi
kesäleirin suhteen on paikallaan siltä osin kun se palvelee myös muuta
jäsenistöä.

OH2BCI:Ei suoraa rahallista apua. Palstatila lehdessä ja esiintymiset liiton
tilaisuuksissa on ok.

OH3YI:Jos taloudellisia panostuksia tehdään, liitonkin on jotenkin hyödyttävä -
näissä puitteissa - mutta niukasti....

OH1HZR:Tähän eivät rahkeet riitä, sitäpaitsi sain sen käsityksen, että WRTC
pärjää omilla sponsorirahoillaan ihan hyvin.

OH3HMM: (Ei kommenttia, pistearvo 3)

OH8GBO: (Ei kommenttia, pistearvo 5)

OH2JIU: Liiton tulee olla aktiivisesti järjestäjien tukena ja taustavoimana.
Rahallinen tuki tapahtumaan pitää tulla sponsoreilta. Liitto voi tukea
kilpailua pienemmällä panoksella.

OH2BU, OH3ST ja OH6JW eivät ole lähettäneet vastauksiaan.

Ja jos joku ihmettelee tuota ehdokkaiden järjestystä, niin itse vastaamalla
vaalikoneella tietää omansa :)

73, Timo OH1NOA--
CCF on WWW:        http://www.qsl.net/ccf/
Submissions:       ccf@contesting.com
Administrative requests: ccf-REQUEST@contesting.com
Problems:         owner-ccf@contesting.com