[CCF] Re: [CCF] Re: [CCF] Kotimaan kilpailujen uudet säännöt

Juha Rantanen oh6xx@sral.fi
Fri, 5 Apr 2002 08:40:10 +0300


> Se, että saman puolen tunnin jakson aikana voidaan pitää vain yksi
> yhteys/asema bandista riippumatta on mielestäni selvä kannustus
> kehittää laitteistoa niin, että pystyy seuraamaan toisen bandin
> liikennettä ja nopeasti workkimaan siellä 'harhailevan' aseman,
> joka ei pääse tai halua tulla pääbandin ruuhkaan. Mikä tahansa
> kilpailuohjelma voitaneen parametroida niin, että se havaitsee
> jaksokohtaiset 'duplikaatit' ja ei kuin menoksi.

Antaisitko yhden esimerkin tällaisesta ohjelmasta?

> 2. Multi/Multi-asemat
>
> Multi/Multi-asemat ovat jo muutenkin verkottaneet bandikohtaiset
> laitteensa niin, että sopivilla parametreillä vasta-asema
> workitaan vain kerran 30min jakson aikana. Tämäkin kannustaa
> parantamaan laitteita, jotta pärjäisi.

Vielä ei liene yhtään ohjelmaa joka tukisi OH-kisoja M/M tasolla. tähän
pätee edelleen pyyntö mainita yksi softa.

OH6K:lla on lisenssi lähes jokaiseen kontestisoftaan jolla voi verkotusta
tehdä ja ainakaan yksikään niistä ei toimi OH-kisoissa periodiensa takia.

Juha OH6XX