[CCF] uuTest / Calacucco 2002

Risto Lund rlund@welho.com
Wed, 13 Feb 2002 13:26:16 +0200


charset="Windows-1252"
X-Priority: 3
X-MSMail-Priority: Normal
X-Mailer: Microsoft Outlook Express 6.00.2600.0000
X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V6.00.2600.0000
Content-Transfer-Encoding: 8bit
X-MIME-Autoconverted: from quoted-printable to 8bit by contesting.com id g1DBRFVw016196
Sender: owner-ccf@contesting.com 
Precedence: bulk

Moro

Olen tänään laittanut uudet versiot uuTest.exe ohjelmasta kotisivulleni http://koti.welho.com/rlund
Ohjelman pitäisi tukea nyt Calacucco 2002 sääntöjä.

Asentakaa ohjelma nyt ihmeessä hyvissä ajoin ennen kilpailua ja testatkaa.
Varmasti vielä löytyy korjattavaa, ennen Maaliskuun kilpailua.

Risto

--
CCF on WWW:        http://www.qsl.net/ccf/
Submissions:       ccf@contesting.com
Administrative requests: ccf-REQUEST@contesting.com
Problems:         owner-ccf@contesting.com