[CCF] Viestintävirastolle - vielä ehtii

Seppo Sisättö tisesi@uta.fi
Sun, 20 Jan 2002 20:12:05 +0200


 > Hyvät ystävät,
  
> Seuraavassa on teksti, jonka on jo 'allekirjoittanut' 55 radioamatööriä.
> Toimitamme kyseisen kirjeen Viestintävirastolle tammi-helmikuun vaihteessa. 
> 
> Jos koet asiamme tärkeäksi, vielä ehdit 'allekirjoittajien' joukkoon. Lähetä minulle
> sähköpostilla nimesi, käyttämäsi ammattinimike ja kutsusi niin liitän nimesi listaan. 
> 
> Seppo Sisättö OH1VR
> E-mail: seppo.sisatto@uta.fi  
> 
> --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
> 
> VIESTINTÄVIRASTOLLE
> 
> 
> 
> Suomalaisen radioamatööritoiminnan valvoja ja säätelijä - Viestintävirasto - on myönteisen aktiivisesti
> osallistunut harrastetta koskevien määräysten ajan tasalla pitämiseen ja kehittämiseen. Samalla kun radio-
> tekniikka on kehittynyt nopeasti on radioteitse tapahtuva viestintä yleistynyt vieläkin nopeammin ja tullut
> matkapuhelinten myötä jokapäiväiseksi ihmisten viestintäkeinoksi.
> 
> Radioamatööriliikenne on salaamatonta ja siten kaikkien kuunneltavissa. Perinteisesti sitä on säädellyt
> hyvinkin tiukka liikennemalli, joka on parinkymmenen viime vuoden aikana muuttunut joustavammaksi
> ja paremmin normaalia ihmisten kanssakäymistä myötäileväksi. Lähtökohtaisesti kaikki tämä on myön-
> teistä ja kannatettavaa.
> 
> Liikenteen vapautuminen on toisaalta tuonut mukanaan myös loisilmiöitä, jotka leimaavat näkyvää osaa
> kotimaisesta radioamatööriliikenteestä mm. 80 metrin alueella. Kyseistä radioliikennettä ei voi pitää enää radioamatööriliikenteenä muussa mielessä kuin että sitä harjoittavat radioamatööritutkin-non suorittaneet 
> ja luvan omaavat harrastajat. Sen ilmenemismuotoja ovat mm. harrastekaverien nimittely, syyttely, kohtuu-
> ton kiroileminen, 'haistattelu', agressiivisuus, toistuva humalassa esiintyminen jne. Kyseinen radioliikenne 
> on vahvassa ristiriidassa radioamatööritoiminnan tavoitteiden kanssa.
> 
> Me allekirjoittaneet pyydämmekin kohteliaimmin, että Viestintävirasto harrasteemme ylimpänä valvojana
> puuttuisi edellä todettuihin radioamatööriliikenteen kielteisiin ilmiöihin.
> 
> NIMI                               AMMATTINIMIKE             KUTSU 
> 
> Seppo Sisättö                        valtiot. tri                      OH1VR
> Jorma Saloranta                      tietohallintopäällikkö             OH2KI
> Pertti Turunen                        lääketiet. lis.                    OH2RF
> Pasi Bergman                        rehtori, FM                     OH3WS
> Heikki Heinonen                      yliopettaja                      OH3RU
> Hannu Säilä                          LuK                          OH3WW
> Jukka Klemola                       dipl.ins                        OH6LI
> Samuli Taimisto                      tekn. lis                        OH6TY
> Pentti Sopanen                       tietohallintojohtaja               OH7RJ
> Lasse Nikko                         eläkeläinen                     OH0RJ
> Alpo Reho                           suunnitteleva kuvaaja              OH3TM
  Kauko Koskinen                      opiskelija                       OH3KQ
  Hannes Öhman                       opiskelija                       OH6HGZ
  Harri Gustafsson                      myyjä                         OH2JIZ
  Harri Heikkilä                        fil.yo                          OH1CC
  Heikki Nevatie                       lennonjohtaja                    OH5JTI
  Henrik Frisk                         työnjohtaja                      OH2HFE
  Ari Janger                           mikrotutkihenkilö                  OH1HFV
  Jari Perkiömäki                       informaatiosuunnittelija, FM          OH6BG
  Jari Koski                           kehityspäällikkö, DI                OH6QU
  Jean Haukatsalo                      ekonomi                        OH2JC
  Jorma Drufhagel                      eläkeläinen                       OH9TM
  Jouko Oka                          senior citizen                     OH5NO
  Juha Rantanen                        tekninen asiantuntija                OH6XX
  Kalevi Häkkinen                      sotilasmestari evp                  OH6RJ
  Kari Syrjänen                        atk-suunnittelija                    OH5YW
  Kalevi Hautaniemi                    rakennusmestari                    OH3FG
  Markku Oksanen                    tutkimuspääll., dosentti                OH2RA
  Marko Autti                         DI                              OH9LMP
  Marku Heikkinen                     toimitusjohtaja                      OH2MFE
  Markus Peltoniemi                    testaussuunnittelija                   OH9MXE
  Matti Alonen                        sähköteknikko                     OH3YO
  Mika Nortes                        laboratory manager                  OH2BJ/OH2BHZ
  Mikko Pikarinen                     internet asiantuntija                  OH2MMY
  Kai Nilakari                         huoltoteknikko
  Jarno Savonen                       opiskelija                         OH6NJ
  Patrik Willför                        opiskelija                         OH6GDX
  Pekka Wahlman                     liikennetarkastaja                    OH4QN
  Timo Pöyhönen                      lehtori, eläkel.                      OH2TP
  Raija Ulin                          eläkeläinen                         SM0HNV
  Reino Janhunen                      toimittaja                          OH2HK
  Reino Rehn                         yrittäjä                           OH3LG
  Risto Korkee                        päällikkövirkailija                   OH3KX
  Jouni Salmi                          DI                              OH2BZP
  Sam Laur                           elektroniikkasuunnittelija              OH1HZR
  Seppo Aarnio                       toimitusjohtaja                      OH2BAA
  Seppo Niemispelto                   projekti-insinööri                    OH2NN/OH6VR
  Seppo Pekonen                     kehityspäällikkö                     OH3NJZ
  Teemu S. Korhonen                                                    SM0WKA
  Timo Klimoff                       yritysneuvoja                        OH1NOA
  Tuomas Talki                       hall.tiet.yo                          OH5JJL
  Tuulikki Hartikainen                  toimistopäällikkö                     OH7XX
  Pekka Hartikainen                   sähköasentaja                        OH7NNH
  Veli.Matti Eerola                    testaussuunnittelija                     OH1BVD
  Vesa Aunio                        kauppat. yo                          OH1KRV
> 
> 
> 
> -- 
> Fin-ham@sral.fi
> http://www.foo.fi/mailman/listinfo/fin-ham
> 


--
CCF on WWW:        http://www.qsl.net/ccf/
Submissions:       ccf@contesting.com
Administrative requests: ccf-REQUEST@contesting.com
Problems:         owner-ccf@contesting.com