[CCF] Fw: [TOEC] SM vinner!!!

Juha Rantanen oh6xx@sral.fi
Tue, 14 May 2002 15:14:23 +0300


Jos ymmärsin oikein niin SAC:n CW-osassa kävi köpelösti.

Juha OH6XX
----- Original Message -----
From: "W7ACN" <w7acn@arrl.net>
To: <toec@contesting.com>
Sent: Tuesday, May 14, 2002 8:42 AM
Subject: [TOEC] SM vinner!!!


> Hej Gubbs + LIV !
>
> Envisa rykten från en vanligtvis mycket säker källa förtäljer undertecknad
> att SM faktiskt klådde OH i fjolårets SAC - CW !!!
> Att det krävdes dubbelt så många loggar är endast en bisak.
> Fast ni kanske visste detta redan, eller.....?
>
> Kuriosa:
> OH2U körde fler QSO än alla LA sammanlagt !
>
> Eder DMP
>
>
>
>
>
> --- StripMime Report -- processed MIME parts ---
> multipart/alternative
>   text/plain (text body -- kept)
>   text/html
> ---
> _______________________________________________
> TOEC mailing list
> TOEC@contesting.com
> http://lists.contesting.com/mailman/listinfo/toec