[CCF] Eham survey

Timo Timo" <timo.klimoff@kolumbus.fi
Mon, 14 Oct 2002 17:59:30 +0300


> Tervehdys
> 
> Edellisessä mailissani kerroin kaverista, joka tuli jaksolleni mouhuamaan
> kilpailuista. Näyttää,
> että kaveri ei ole ainoa.
> Katsokaapa: http://www.eham.net/survey/
> Toistaiseksi näyttää, että väki jakaantuu, mutta suurempi osa on sitä
> mieltä, että kisoja ei ole liikaa.
> 

Kysymyshän on jo psykologisesti väärin asetettu:

Do you feel that there are too many contests on HF, and that contests spoil the enjoyment of "regular" operating?
  
Yleensä gallupluonteisissä kysymyksissä itse kysymyksen pitää olla neutraali eikä se saisi kuten edellä sisältää jo ennalta-asetetun mielipiteen ( = kysymyksen asettajan mielestä HF kontesteja on liikaa ja kilpailut pilaavat "normaalin" operoinnin nautinnon).  

Seuraavaksi voisikin kysyä:

Häiritsevätkö SSTV-miehet mielestäsi kilpailujen aikana sinua tarpeettomasti workkiessasi pileuppia jaksolla 14230 kHz?

=)

Ja asiaan:

ilmoitelkaahan allekirjoittaneelle CQWW suunnitelmianne kirjailtavaksi CCF:n webbisivujen activity-osioon. Samaten muistaa tiimikisa ( oh6li@sral.fi ).

73, Timo OH1NOA
oh1noa@qsl.net