[CCF] Ei-kilpailuun osallistuvien asemien workkimisen salliminen

jukka.klemola@nokia.com jukka.klemola@nokia.com
Mon, 14 Oct 2002 23:17:53 +0300


Kyllä/ ei äänestystulos joko minulle suoraan tai tähän reflektorille.

Keskustelu avoimesti tässä reflektorilla.

Sääntökohdan ajatus on sallia sekä maakerroin että yhteyspisteet
ei-osallistuvilta asemilta. Yhteyden sarjanumeroksi merkitään 999.

Perustelua: Lokihjelmat tukevat tätä asiaa suoraan ja asemia riitti
viimeksikin jotka vain halusivat yhteyden lokiinsa ja 001-numeon
pyytämisen tarpeeseen voisi saada tällä tavalla hieman rajaa


73,
Jukka