[CCF] Virheellisestä yhteydestä rankaisupisteet

jukka.klemola@nokia.com jukka.klemola@nokia.com
Mon, 14 Oct 2002 23:17:50 +0300


Kyllä/ ei äänestystulos joko minulle suoraan tai tähän reflektorille.

Keskustelu avoimesti tässä reflektorilla.

Sääntökohdan ajatus on tuoda uutena asiana virheyhteyden
löydyttyä CQWW tyyliset rankaisupisteet.
Siis virheellisestä yhteydestä rankaistaisiin sekä kyseisen yhteyden
menetyksellä että kolmen saman arvoisen yhteyden menetyksellä;
siis väärin merkitty DX yhteys aiheuttaa 9 pisteen menetyksen
lokiin sen sijaan että saisi kolme pistettä oikeasta QSOsta.
Jos kerroinyhteydessä on virhe, kerroin on menetetty mutta
kertoimeen ei tulisi erillistä kerroinrangaistusta.


73,
Jukka