[CCF] Re: [CCF] Avoin sähköisen lokin suosiminen

Marko Holmavuo marko.holmavuo@dnainternet.net
Thu, 17 Oct 2002 20:02:50 +0300


Tätä samaa kysyttiin TOEC:lla, kenties kysymys myös täällä voisi olla
paikallaan:

1)Voisiko joku selittää miksi jo nykyisissä SAC säännöissä oleva kohta ei
täytä tätä alla olevaa ehdotusta ja jos se ei täytä, niin mitä siitä sitten
uupuu?

>Subject: [CCF] Avoin sähköisen lokin suosiminen
> Kyllä/ ei äänestystulos joko minulle suoraan tai tähän reflektorille.
>
> Keskustelu avoimesti tässä reflektorilla.
>
> Sääntökohdan ajatus on muuttaa lokeista kertovaa sääntökohtaa niin
> että sähköisen ja email lokin suosiminen tulee selkeästi esille.

"
ELECTRONIC LOG.
Electronic submission of logs is encouraged - and in fact required - for all
top scoring entrants and all who use a computer to log or prepare the logs.
The CABRILLO format is preferred. Please insure that you fill out all of the
header information. If you submit a CABRILLO log, no additional summary
sheet is required. (However, if you like to compare your claimed scores with
others before the final results are published, you are encouraged to enclose
your summary sheet as well).
"

Tässähän suoraan jo "vaaditaan" sähköistä lokia...Voiko asiaa selkeämmin
enää esittää?

2) Sama kysymys Cabrillon osalta...

>Sääntökohdan ajatus on suosia Cabrillo-lokiformaattia.
>Sähköiseen lokiin tai Cabrilloon pakottamista ei pidettäisi
>mahdollisena mutta Cabrillon määritelmä annettaisiin säännöissä
>sekä suositeltaisiin sen käyttöä

"
CLICK HERE for more information on the CABRILLO format.
If you cannot submit a CABRILLO log, you may submit the ASCII output from
most of the popular logging programs such as LAØFX, NA, OH2GI, SD, TR and
Writelog. If the log is not in CABRILLO format, a separate summary sheet is
required. Please name your files with yourcall and the file type.
"

Nykyisissä säännöissä jo mainitaan mielestäni varsin selkeästi, että
Cabrillo on se jota halutaan. Lisäksi tarjotaan vielä varsin selkeästi
lisätietoja kyseisestä formaatistakin melko normaalin HTML-linkin tapaan..


73's Marko OH4JFN