[CCF] Re: [CCF] RE: [CCF] sähköisen lokin suosiminen

Marko Holmavuo marko.holmavuo@dnainternet.net
Fri, 18 Oct 2002 06:45:15 +0300


Ei minun mielestäni kyllä vieläkään täsmää...

Lainaus SAC säännöistä:
"
Electronic submission of logs is encouraged - and in fact required - for all
top scoring entrants and all who use a computer to log or prepare the logs.
"
Minun mielestäni tässä on  ristiriita siihen mitä alla olevassa vastauksessa
on ja siihen mitä säännöissä lukee...Eikös tuo asia ole jo varsin selkeästi
säännöissä?

Mitä tulee vielä cabrilloon, niin jos nyt vielä lukee säännöt
http://www.sk3bg.se/contest/sacsc.htm#RUBRIK10
Niin siellä on edelleen softat ja filetyypit jotka hyväksytään
sekundaarisesti jos cabrillo (primäärinen) ei ole mahdollista.

En ymmärrä....:|

-Marko

----- Original Message -----
From: <jukka.klemola@nokia.com>
To: <ccf@contesting.com>
Sent: Friday, October 18, 2002 12:50 AM
Subject: [CCF] RE: [CCF] sähköisen lokin suosiminen


> Täsmennystä:
> Tarkoittaa että kirjoitetaan sääntöön että 'electronic
> log preferred' jotenkin tunteella säestäen että asia
> tulee selkeästi esille.
> Listattaneen softat tai filetyypit joita suositaan.
> Cabrillon pakottamiseen aika ei ole välttämättä kypsä
> vaan se speksattaneen sääntöihin tavalla tai toisella.
>
> 73,
> Jukka
>