[CCF] SRAL kokous

jukka.klemola at nokia.com jukka.klemola at nokia.com
Tue Jul 15 19:01:54 EDT 2003


Tervehdys,

Hämeenlinnassa ollut SRAL:n kevätkokous ei antanut vuoden 2002 hallitukselle
tili- ja vastuuvapautta.
 -Talouspäälliikö ei ollut paikalla, eikä varahenkilökään siellä ollut, eikä hallituksen
  paikalla olleet jäsenet kertomansa mukaan osanneet vastata paikalla esitettyihin
  sangen yksinkertaisiin kysymyksiin, kuten että mikä korko on sovittu SRAL:sta
  ulos annetulle lainalle joka on RA 3/2003 sivulla 31, kohdassa Tase, Vaihtuvat
  vastaavat, Saamiset omistusyhteisyrityksiltä; summaltaan 59 718 euroa
  Lisäksi kysyttiin, miksi summa oli kasvanut vuonna 2002 peräti 4000 euroa
  ja millainen takaisin maksusuunitelma on sovittu

Vastausta kysymyksiin ei saatu.

Asioita ei ole myöskään liiton taloussuunnitelmassa vaikka kyseessä on yli
15% liiton kokonaisbudjetista.


Ylläolevan kaltainen keskustelu ja aikaan saatu päätös ovat erittäin harvinaisia.
Liiton hallituksen olisi olettanut alkavan järjestää liiton tason kokousta puhdistaakseen
ilmaa.

Näin ei ole tapahtunut.


Selvitysmiehen raporttia ei tällä menolla saada ennen marraskuun kokousta muiden
instanssien kuin hallituksen sisäiseen säsittelyyn.

Jos asiat tuodaan julki vasta marraskuun kokouksessa, niitä ei voida käsitellä
asianmukaisesti koska jäsenistö on periaatteessa jo äänestänyt.

Laadimme pienellä joukolla allaolevan kirjeen jaettavaksi kaikille SRAL jäsenille.


Tämän vaatimuksen kokouksen koollekutsumisesta voi allekirjoittaa sähköisesti ja
palauttaa minulle: jukka.klemola at nokia.com.

Toivon vastauksia viimeistään torstaina, 17.7.2003.

Vastatkaa minulle jatka (forward) tai vastaa (reply) toiminnolla, mutta katsokaa että
vastaus tulee minulle eikä fin-hamille jos ette halua käydä keskustelua tällä
reflektorilla.
Kirjoittakaa kutsune, nimenne ja päivätkää kirje ja lähettäkää minulle.


Niille, joilla ei ole sähköpostia, tämän voi tulostaa ja lähettää minulle kirjeellä
ja olen perjantaina leirillä paperiversion kanssa, jonka voi allekirjoittaa siellä.

Tarvitsemme vaatimuksen läpimenoon 5% jäsenistöstä, eli 250 nimeä.
Tällä hetkellä kasassa on vajaat sata nimeä.


Yksinkertaisuudessaan tavoite on saada SRAL päätöksenteko avoimemmaksi.
Tällä hetkellä huhujen mukaan edes SRAL hallituksen huhtikuun kokouksen
pöytäkirjaa ei olla saatu valmiiksi, eli eivät ole päässeet sopuun sisällöstä.


73,
Jukka OH6LI

- - -

Vaatimus kokouksen koollekutsumiseksi


Hämeenlinnan Kevätkokouksessa Suomen Radioamatööriliitto ry:n 2002 hallitukselle ei 
myönnetty tili- ja vastuuvapautta. 
Kokous asetti selvitysmiehen tutkimaan em. liiton taloutta ja hallintoa. 
Tavoitteelliseksi aikatauluksi raportin julkistamiselle esitettiin SRAL kesäleiriä.
Raportti ei valmistunut kesäleiriin mennessä. 
On tärkeää saada selvitysmiehen raportti julkistettua ja esitettyä jäsenistölle hyvissä ajoin ennen 
liiton syyskokousta. Näin menetellen noudatetaan Hämeenlinnan kokouksessa sovittua henkeä.

Me allekirjoittaneet vaadimme, että Suomen Radioamatööriliitto ry:n hallitus kutsuu koolle mainitun
liiton sääntöjen 11 §:ssä tarkoitetun liiton muun kokouksen.


Kokouksessa käsiteltävät asiat:
 1. Selvitysmiehen raportin kuuleminen
  +mahdolliset jäsenten lisäkysymykset raportin johdosta

2. Mahdollisista toimenpiteistä päättäminen.

3. Hämeenlinnan vuosikokouksessa avoimeksi jääneen liiton vuoden 2002 hallituksen
   tili- ja vastuuvapauskysymyksen tarkempi käsittely 

4. Liiton vuoden 2002 hallituksen ja tilivelvollisten tili- ja vastuuvapaudesta päättäminen.


Vaadimme edelleen että liiton talouspäällikkö ensisijaisesti tai hänen varahenkilönsä on
paikalla kokouksessa tarvittavine tilitietoineen.


Kutsu           Nimi              Päivämäärä
OH...       ............              .........................

More information about the CCF mailing list