[CCF]Henkilökohtainen näkemykseni

Jari Hiltunen jari.hiltunen at luukku.com
Sun Jul 27 13:53:02 EDT 2003


SELVITYKSENI KESÄLEIRIN AIKANA ESIINTULLEISTA ASIOISTA

Näin aluksi haluan kiittää kaikkia, jotka ovat minulle antaneet erinomaista tietoa asioiden kulusta liittyen aikaisempaan kirjoitukseeni. Kuten kirjoituksestani näkyi, olin todellinen keltanokka asioiden suhteen. En todellakaan ollut "tutkiva journalisti", kuten eräs aivan oikeutetusti väitti. Nyt voin sanoa olevani todella paljon enemmän perillä asioista kuin mitä olin viime sunnuntaina!

Muutamia huomioitani aloittamastani keskustelusta: pelko tai rohkeus esiintyä omalla nimellä julkisesti on kovin suuri. Osaltaan toki tähän vaikuttaa pelko henkilöityvistä vastaväitteistä. Toisaalta, minun mielestäni on ikävää, jos emme voi sanoa mitä ajattelemme, vaan meidän pitää turvautua "seläntakana kyräilyyn" asioiden eteenpäinviemisessä. Energiaa palaa hukkaan joutavassa riitelyssä. 

Joistakin palautteista näki, että minua henkilönä asian esilletuojana alettiin moittia. Olen pyrkinyt saamaan käsityksen missä mennään ja mitä johtopäätöksiä minun pitäisi tehdä. Vakuutan, että en syyllistä enkä halua loukata ketään, vaikka jokin sanamuoto voikin tuntua loukkaavalta.

Objektiivisen kuvan muodostaminen tapahtumista on ollut tosi vaikeaa: vielä hetki sitten ajattelin mielessäni, että onpas se puheenjohtaja tosi typerä kun on mennyt tuollaista tekemään (se kuvamanipulaatio). Luettuani Aulangon vuosikokouspuhetta liittyen kuvamanipulaatioon tajusin, että "ok, ihminenhän se puheenjohtajakin on ja mokia sattuu. Hyvä, että osaa pyytää anteeksi". Mielialani siitä, kuka on oikeassa, tuntuu vaihtelevan päivästä toiseen. Onneksi minun ei tarvitse toimia tuomarina ja voin täten ajatella asioista kuten itse haluan. 

Taloudellisia asioita tutkin pääasiassa RA numerosta 3/2003. Kovin tarkkaa tietoa siitä ei saa, mutta suuntaviivoja kuitenkin. Lukuisia sähköposteja ja yhden kirjeenkin olen saanut. Kiitos minua informoineille tahoille.

Johdatellakseni lukijaa ymmärtämään mitkä asiat voivat johtaa ristiriitoihin, esitän erään ehkä esimiesaseman mukanaan tuoman asian joka on mielestäni minulla ja puheenjohtajalla hyvin samankaltainen (tuntematta puheenjohtajaa tai hänen toimintatapaansa). Esimerkiksi minua "syytettiin" mm. kehityskeskusteluissa, että olen dominoiva enkä anna muiden ihmisten osallistua päätöksentekoon. Kun asiaa analysoitiin, selvisi, että kokoukseen tullessani olin täynnä intoa, olin hyvin valmistautunut ja tätä kautta minulla oli paljon ideoita sekä olin sanavalmis. Olin toki antanut muillekin aikaa paneutua asiaan, mutta he eivät todennäköisesti motivaatiosyistä olleet asioihin valmistautuneet samalla intensiteetillä kuin minä. Motivoituminenhan edellyttää, että on asiasta kiinnostunut.  Kokouksessa sitten alaisilleni ja tiiminjäsenille tuli tunne, että heidät jyrätään. He eivät uskaltaneet ottaa asioita esille eikä väittää vastaan, olinhan paneutunut asioihin syvällisesti ja olin sanavalmis sekä valmis etenemään nopeasti. Ymmärrän "syytökset" näin jälkikäteen hyvin, mutta en myönnä olevani yksin syyllinen siihen, että näin on käynyt. Jos on voimakas tahto muuttaa asioita, joutuu etenemään joskus vähän liiankin nopeasti. Itse opin sen, että introverttien ihmisten kanssa työskennellessä heille tulee antaa aikaa miettiä asioita ja kysyä heiltä mielipidettä, eikä olettaa, että he minunlaiseni extrovertin ihmisen tavoin tuovat ajatuksensa spontaanisti esille. Eli henkilöt, jotka tuntevat tulleensa "jyrätyksi" eivät ehkä ole olleet tarpeeksi aktiivisia tuodessaan asioita esille, ja toisaalta, "jyrääjä" ei ehkä ole aina osannut ottaa huomioon toisen henkilön näkökulmaa. Olisiko tässä yksi syy joihinkin henkilöityneisiin ongelmiin?

Jotta voi valtuuttaa henkilöä tekemään asioita itsenäisesti yhteiseksi hyväksi, pitää häneen kohdistua  luottamusta ja ammattitaidon pitää olla kohdallaan. Käsitykseni mukaan nykyisissä kiistoissa on kysymys juuri tästä luottamuksen puutteesta; pieni osa jäsenistä kokee, että heillä ei ole luottamusta puheenjohtajaan ja hallitukseen. Syyttely ja huhupuheiden jatkaminen pahentavat tilannetta entisestään. Osassa tapauksista on menty jo mielikuvitusasteelle, eli väitteet eivät perustu tosiasioihin. Tässä oikeastaan on minun motiivini siihen miksi haluan kirjoittaa tästä asiasta, vaikka tiedän sähköpostin riskit ja miten helppoa asiat on kääntää päälaelleen kommentoimalla vain niitä asioita, jotka ajavat omia etuja. Tästä syystä me ehdottomasti tarvitsemme face-2-face keskustelua ja kokouksia. Visuaalisuus on itse asiassa erittäin tärkeä osa kommunikaatita; näkemättä kasvoja ei voi täysin tietää mitä kuka milloinkin todella tarkoittaa. Kaikkea ei voi pukea sanoiksi. Kaikkea ei voi puhua. Kannattaa osallistua vuosi- ja muihin kokouksiin henkilökohtaisesti!

Hyvillä kokouksilla en tarkoita sellaisia kuten "Mustan Hevosen"- kokous, jossa pieni ryhmä tekee omia päätelmiään ilman, että asioita käsiteltäisiin suoraselkäisesti ja rehdisti eri osapuolten välillä puhuen asioista, ei henkilöstä (en tietysti ollut läsnä kokouksessa, mutta sen tiedon perusteella mitä minulla on, kuvittelen näin olleen). Tätä "Mustan Hevosen" ryhmää tarkoitin edellisessä viestissäni puhumalla "oppositiosta". Toki kyseinen ryhmä on saanut aikaan paljon hämmennystä ja kysymyksiä myös muiden jäsenten keskuudessa, jotka nyt siis toivonmukaan saadaan loppuunkäsiteltyä seuraavassa kokouksessa selvitysmiehen selvityksen perusteella. Kaipa heillä jokin motiivi on ollut aloittaa sen mitä he ovat aloittaneet. Muutokseen tähtäävää toimintaahan se tavallaan on, mutta onko toimintapa ollut oikein? Jos ”oppositio” ei ole tyytyväinen nykyiseen puheenjohtajaan, miksi "oppositio" ei aseta omaa puheenjohtajaehdokastaan ja pyri saamaan sille kannatusta liiton jäsenien keskuudessa? Toisaalta, jos ns. ”Mustan Hevosen” kokouksen motiivi on ollut oikeiden asioiden avoin julkituominen ja keskustelu, tuolloin kokous on ollut ihan hyvä kokous. Oliko kesäleirillä kerätty nimilista juuri tämän kokouksen aikaansaannosta? Näin jälkitäteen sanottuna nimilista oli ok eli vaatimus asioiden julkituomiseen hyvissä ajoin ennen syyskokousta Aulangon kokouksen hengen mukaisesti.

Kirjoitin otsikossani selvityksestä. Aion tässä kirjoittaa, mitä olen saanut selville ja millaiseen johtopäätökseen olen itse päätynyt. Toivon, että pysymme edelleen asiatasolla ja pyydän, että katsomme asioita kokonaisuuksien kannalta. Yksittäisten asioiden jauhamiseen ja vatvomiseen menee aivan turhaan energiaa. Jotkut asiat olisi mielestäni parempi vain unohtaa ja antaa mennä historian havinaan (erityisesti vanhat kaunat kannattaa unohtaa, oli vika sitten kenessä tahansa). Jos ihmiset "riitelyn" takana olisivat käyttäneet energian liiton jäsenten hankintaan ja harrasteen eteenpäinviemiseen, olisimme varmasti paljon paremmalla tasolla kuin mitä nyt olemme. En voi sanoa sitä, että olisimme mitenkään huonolla tasolla nytkään. Esille tulleet ongelmat ovat vielä täysin ratkaistavissa, mutta myöhemmin niistä voi muodostua ylitsepääsemätön ongelma. Tuolloin menetämme arvokkaita avainhenkilöitä keskuudestamme. Ongelmat pitää käsitellä nyt! Avoimesti ja rehdisti! Se vaatii uskallusta kaikissa osapuolissa, mutta on varmasti sen arvoista!

Ensinnäkin, ilmapiirin parantamiseen tarvitaan meitä kaikkia osapuolia. Toki johtajalla on suuri merkitys ilmapiirin luomisessa, mutta se edellyttää myös meidän kaikkien sitoutumista yhteisiin asioihin eli puhaltamista yhteen hiileen.

Mielestäni silloin kun kaikki toimii hyvin prosessiorganisaatiossa, ei tarvita esimiehiä eikä tarvitse määritellä toimenkuviakaan. Kaikki tietävät mitä tekevät jotta jäsenistölle ja sitäkautta liitolle tuotetaan mahdollisimman paljon lisä-arvoa (ei tarvitse pomottajaa koska prosessit ovat selkeitä ja kaikki tietää mitä tekee). Vastuut ja valtuudet pitää toki olla määriteltyinä. Nyt on lähdetty syyttelylinjalle. Ainoa tie tällä hetkellä lienee on antaa jonkun ulkopuolisen tahon (selvitysmies) ratkaista ongelmat. Avoin (tällä en tarkoita julkista) kehityskeskustelu, jossa katsotaan miten tilannetta korjataan, voisi olla järkevä tie edetä. Ihmisten heikkoudet pitäisi nähdä kehitysmahdollisuuksina.

Turbulenssi toiminnanjohtajan tehtävässä on ollut kohtuullisen voimakas. Syitä varmaankin on monia, mutta jos arvaan, niin tehtävän hoito ei liene helpoimmasta päästä. Töitä saanee tehdä niin paljon kuin henkinen ja fyysinen kantti kestää. Toiminnanjohtajan Aulangon puheen perusteella ongelmia on syntynyt mm. päätoimittajuudesta ja sen tuomasta vastuusta. Jokatapauksessa, oli vastuut ja valtuudet miten hyvänsä, eivät ne saa muodostua yhteistyön raja-aidoiksi. Jos puhalletaan yhteen hiileen, autetaan toinen toistamme ja jokainen tietää mihin suuntaan tätä "laivaa" luotsataan. Toiminnanjohtajan Aulangon puhetta lukiessani jää yksi kysymys ylitse muiden (kun suodattaa tunnetilan pois): miten puheenjohtaja olisi voinut sensuroida lehteä hänen halutessaan pdf- kopion lehdestä omaan "puheenjohtajan kynästä" palstaansa varten? Siis että puheenjohtaja osaisi suunnata kirjoituksena siten, että se käsittelee kyseisessä lehdessä olevia ajankohtaisia asioita? Toiminnanjohtajahan on tässä tapauksessa siis päätoimittaja, joka siis tekee lopullisen ratkaisun mitä julkaistaan ja on niistä vastuussa. Olisiko tässä tilanteessa järkevää siirtää päätoimittajuus toimiston ulkopuolelle? 

Sitten muutama muu epäkohta, jotka ovat nyt minulle selkiintynyt.

Epäkohta: "Liiton antama n. 60k eur laina SRAT Oy:lle"
Mielipiteeni: Selvitykseni mukaan liitto ei ole antanut lainaa, vaan SRAT ei ole maksanut kaikkia laskujaan SRAL:lle (ilmoituslaskuja ja tilavuokria). SRAT:lla on ollut huono vuosi, jolloin se on tehnyt tappiota ja johtanut mm. myyntipäällikön irtisanomiseen jne. SRAL on SRAT:n pääomistaja (44%), mutta SRAT:lla on myös muita omistajia. Tästä syystä mahdollisen lainan (jos sellainen olisi annettu) ja sen ehdot eivät olisi julkisia. Ja koska SRAL on SRAT:n pääomistaja, joka siis on ollut ongelmissa viimeiset pari vuotta, kuka nyt omaa vähänkin lypsävää lehmäänsä tappaisi? Siis vaatisi velkoja välittömästi maksuun ja aiheuttaisi SRAT:n konkurssin kautta ainoan pääoman, eli varaston, myymistä pilkkahintaan. SRAT tuskin saa lainaa pankeilta varastoaan vastaan, tästä syystä osakkeenomistajat ovat avainasemassa rahoituksen suhteen. Tietysti, mikäli osakkeenomistajille on maksettu osinkoa samalla kun SRAT on tehnyt tappiota ja velkaantunut, on paha virhe. Käsittääkseni pariin vuoteen ei tosin ole osinkoja maksettu, eikä 3018,16 eur tuloksesta paljoa jaettavaa olisikaan. Ilmeisesti on epäselvyyttä myös siitä, miten SRAT aikoo ostovelkansa SRAL:lle maksaa, mutta uskon, että jonkinlainen maksusuunnitelma on olemassa. Tilintakarkastajat olisivat varmasti tällaiseen puuttuneet, mikäli näin ei olisi.

Epäkohta: "Jäsenmaksuhin liittyvä epäselvyys ja mm. kaksion tuotto"
Mielipiteeni: Jäsenmaksujen tilisiirrot on lähetetty jo vuoden 2002 joulukuussa ja niiden erääntymispäivä oli samoin joulukuussa 2002. Suurin osa lienee maksanut jäsenmaksunsa eräpäivänä, jolloin vuoden 2003 saatavat olivat ennakkoa vuoden 2002 kirjanpidossa. Nämä 2002 maksetut jäsenmaksut sisältyvät taseen "Saadut ennakot" 184 000 eur summaan, eli ovat vierasta pääomaa. Tästä johtuu vieraan pääoman kasvu, mutta vastaavasti "Vastaavaa"-puoli, eli saamiset ja rahat ovat kasvaneet samalla summalla. Aikaistetulla jäsenmaksujen perimisellä on vältetty käsittääkseni ulkopuolisen velanoton tarve. Kaksio näkyy taseessa kohdassa "Muut osakkeet ja osuudet" 122 553,07 eur. Tuotosta en pysty sanomaan mitään tuloslaskelman ja taseen perusteella. Kuluina näkyvät yhtiövastikkeet. 

Epäkohta: "Hotel Borgå Inn kuvamanipulaatio"
Mielipiteeni: Kuten puheenjohtaja kertoo vuosikokouspuheessaan 22.3.2003, on kyseessä ollut tilanne jossa NRAU- kokous on järjestetty Islannissa IRA:n toimesta, joka muuten olisi ollut SRAL:n vastuulla koska olimme puheenjohtajamaa. Puheenjohtaja tunnustaa, että hän on pyytänyt lehden taittajaa retusoimaan kuvaa "teekkaripilana". Hän pyytää tätä ajattelemattomuutta anteeksi vuosikokouspuheessaan Aulangolla. Itse olen päätyvä sille kannalle, että kyseessä todellakin on ajattelmattomasti tehty pikku pila, joka on saanut mielettömät mittasuhteet! Vähän samaan sarjaan menee kuin "haikoukku" viime vuoden kesäleirillä. Tavallaan on hauskaa jatkaa pilaa kuten nyt kesäleirillä OH8TA:n teltassa ollut "Borgå Inn"-kyltti, mutta se on väärin, että hupiasiat otetaan tosissaan. Jos me jokaisesta ihmisten tekemästä virheestä nostaisimme tällaisen metakan, emmehän me muuta tekisi kuin tappelisimme! Minusta kesäleirin manööveri ja kuvamanipulaatio on ihan hauska juttu (nyt kun sen tajuaa). Ainoa argumentti jäänee kustannuksiin. En tiedä onko kansainvälisen kokouksen järjestäminen Islannissa paljon kalliimpaa kuin Suomessa. Kokous- ja matkakulut kansainvälisestä toiminnasta ovat olleet vain 1304 eur.  Hallinnon kokous- ja matkakulut ovat olleet 19 143 eur, joka saattaa vaikuttaa suurelta, mutta on samaa luokkaa kuin edellisvuonna. Summa on kohtuullinen ottaen huomioon kuinka monen henkilön kuluja siitä maksetaan (10 hallituksen jäsentä + valiokunnat jne.). Olisi väärin, että kaikki edustajat olisivat pääkaupunkiseudulta, jolloin matka- ja majoituskulutkin olisivat pienempiä.

Sähköpostien ja tilintarkastuskertumuksen perusteella olen saanut hyvän käsityksen siitä, mitä selvitysmies tulee selvittämään meille jäsenistölle. Tilintarkastuskertomuksessahan  sanotaan:
"1. Tilikauden aikana on yhdistyksen laskentatoimen hoidossa tapahtunut huomattavaa parannusta."
"2. Muutenkin ovat monet asiat edenneet oikeaan suuntaan ja tätä kehitystyötä kannattaa edelleen jatkaa."
"3. Haluamme korostaa Suomen Radioamatööriliitto ry:n kustannusten asettamista vastaamaan tuloja sekä hallinnon sopeuttamista liiton taloudellisiin resursseihin, jolloin myös vastuu- ja työnjakokysymykset liiton johtoelimien välillä olisi hyvä selventää".

Ennen selvittelyjäni kuvittelin, että selvitysmiehen käyttäminen  tarkoittaa sitä, että haetaan syyllistä jollekin tapahtumalle (kuten Aulangon puheista nousseisiin henkilökysymyksiin). Kaikenkaikkiaan tilintarkastajien kohdat 1-3 ovat positiivisia asioita ja tähtäävät liiton toiminnan kehittämiseen, joka siis on meidän kaikkien jäsenten etu (tätä tehtäneen jokaisessa yrityksessä koko ajan, eli parannellaan toimintaprosesseja).

Lisäksi haluan todeta sen, että joistakin fin-ham artikkeleista päätellen asiat ovat henkilöityneet. Näin voisi päätellä myös päätoimittajan pääkirjoituksesta RA 03/2003, jossa sananvapauslakiin viitaten puhutaan avoimuudesta, mutta toisaalta siitä, että päätoimittajan vastuuseen liittyen kirjoitukset voidaan jättää julkaisematta mikäli kirjoituksessa mennään henkilökohtaisuuksiin (joka mielestäni on ihan fiksua). Päätoimittajalle on toisaalta sattunut lipsahdus heti samassa lehdessä, sillä kyseisen vipusen seuraavalla sivulla on eräs kirjoitus jossa on menty arvostelussa henkilötasolle, ei asiatasolle. Vipunenhan on myös mainoslehti meitä tukeville yrityksille ja yhteisöille. Tästä syystä riitely ei saa näkyä lehdessä, vaan riidat pitää osata hoitaa fiksummin. Jonkinlainen kuvattu ”konfliktinselvitysprosessi” olisi hyvä olla olemassa ennen konfliktien syntymistä. 

On mustamaalaamista henkilötasolla, on niitä henkilöitä, jotka haluavat selvyyttä epäselviin asioihin (kuten itsekin olen) ja niitä, jotka ajavat muutosta liiton toimintaan. Kaikki omalla tavallaan kuuluvat yhdistystoimintaan, mutta onko käytetyt metodit joissakin tapauksissa olleet oikeita? Niitä toivoisin itse kunkin miettivän. Miten vastaavat asiat voitaisiin jatkossa hoitaa fiksummin? 

Mikäli liiton hallintoelimen toimintaan ei luoteta, ja normaalit toiminnan tarkastukset (tilintarkastajat jne) eivät riitä, pitäisikö olla ennakolta nimetty ”konfliktinselvitysryhmä”, joka -> puolueettomasti <- selvittää asioiden todelliset taustat?  Korostan ryhmää, sillä selvitysmiehen käyttäminen voi joissakin tapauksissa olla puolueellista (en tarkoita tässä nykyistä selvitysmiestä, vaan yleensä).

Näin rivijäsenenä todellakin toivoisin, että tulevassa kokouksessa asiat hoidetaan kuntoon ja tähdätään siihen, että upean historian omaava radioamatööriliittomme pysyy kasassa ja suuntaa jatkossa energiansa uusien jäsenien hankintaan, olemassa olevien jäsenten palveluun ja tietysti pitää radioamatööriharrasteen statuksen korkealla. Luomme itse omat ennakkoluulomme ja ajatuksemme. Pyrkikäämme olemaan avoimia kaikkia ajatuksia kohtaan ja käsitelkäämme asiat asioina. Unohdetaan riitelyt ja mennään eteenpäin!

Lopuksi: oma johtopäätökseni näissä tapauksissa on se, että kovin pienistä asioista tässä nyt "tapellaan", kun unohdamme henkilöristiriidat. Omalta osaltani antaisin vastuuvapauden entiselle hallitukselle ja tukisin nykyistä hallitusta kehittämään liittoa selvitysmiehen ja jäsenistön esitysten pohjalta. Se, että mikäli jossakin toiminnassa on huonoa ilmapiiriä, tai jotkut aikaisemmat konfliktit ei ole käsitelty loppuun, eivät mielestäni kuulu muille. Asianosaiset keskenään hoitakoot asiat kuntoon. Pääasia, että me maksavat liiton jäsenet saamme jatkossakin hyvää palvelua ja että radioamatöörien maine yhteiskunnassamme on jatkossakin vähintään yhtä korkealla, kuin mitä se on nyt. Korjataan esille tulleet ongelmat ja mennään eteenpäin! Eihän tämä ole elämää ihmeellisempää!

Kiitos, että jatksoit lukea näinkin pitkälle! 73’s

Jari Hiltunen, OH4BC


............................................................
Maksuton sähköposti aina käytössä http://luukku.com
Kuukausimaksuton MTV3 Internet-liittymä www.mtv3.fi/liittyma
More information about the CCF mailing list