VS: [CCF] mitä on clusterin passiivinen käyttö?

Klimoff Timo Timo.Klimoff at te-keskus.fi
Wed Nov 12 10:12:16 EST 2003


> CQ CW lähestyy ja luin RA 9/2002 sivu 41 olevia CQ WW 2002 sääntöjä.
> " mutta DX-nettien ja muiden avustavien järjestelmien 
> passiivinen käyttö on sallittu."
> 
> Mikä on mahdollinen ero clusterin passiivisella ja 
> aktiivisella käytöllä?
> 
> Toinen helpompi kysymys, onko säännöt  samat kuin vuona 2002?

Selvennykseksi: Pertti puhuu siis single operator assisted luokasta. "Normaali" unassisted-luokassahan kaikenlainen nettien ja klustereiden käyttö on kielletty.

Ja säännöt ovat muuttuneet siltä osin, että luokan nimi nyt on: Single Operator with DX Spotting Net

Säännöt sanovat seuraavaa:
"...except the passive (self- spotting not allowed) use of DX spotting nets is allowed."

Eli passiivinen tarkoittaa sitä, että et voi DX-netissä tai DX-clusterilla mainostaa itseäsi "self-spottaamalla" (= laittamalla esim. DX 14005.0 OH5TQ CQing <OH5TQ>) tai tuoda itseäsi muutenkaan "tykö".

Luokan nimenmuutos on sinänsä ollut loogista, koska "Assisted" nimi on johtanut siinä mielessä harhaan, että siinäkään luokassa muunlainen operointiapu ei ole ollut sallittua paitsi clusterin käyttö.

Listaamme lukee myös CQWW Contest Committee jäseniä. Jos tulkintani ovat pielessä, korjannevat.

73, Timo OH1NOA


More information about the CCF mailing list