[CCF] Fw: [TOEC] SAC Landskampen

Timo Klimoff timo.klimoff at dnainternet.net
Sat Aug 28 06:41:59 EDT 2004


Ruottissa on jo kova uho päällänsä SAC:ta ajatellen ...

73, Timo OH1NOA> Minns ni förra årets SAC?
>
> Så här blev resultatet från landskampen 2003.
>
>      CW       SSB       Total
>      Logs Score   Logs Score    Logs Score
> 1. Finland 47  9.926.792 47  11.379.679  94  21.306.471
> 2. Sweden 57  9.128.915 59  8.406.378  116  17.535.293
> 3. Denmark 13  1.129.258 13  2.279.740  26  3.408.998
> 4. Norway 11  1.254.114 12  1.776.430  23  3.030.544
>
> Lite statistik:
> CW: I snitt bidrog varje OH station med 36% mer poäng än SM.
>   SM hade 25% fler deltagare än OH.
> SSB: I snitt bidrog varje OH station med 70% mer poäng än SM.
>   SM hade 25% fler deltagare än OH.
> TOT: I snitt bidrog varje OH station med 50% mer poäng än SM.
>   SM hade 23% fler deltagare än OH.
>
> Tittar man på 10-i-topp stationerna i Single Op./Single Tx
> ser man denna skillnad.
> MODE  OH     SM     SM-OH
> CW   3.952.965 4.061.970   109.005
> SSB   6.078.586 3.962.230  -2.116.356
>
> Vad beror den stora skillnaden på SSB jämfört med CW?
>
> Dags att hämta in Finlands försprång på SSB?
> Vilka satsningar är på gång i SM inför årets SAC?
>
>
> 73 de Ingemar, SM5AJV / 8S5A
>
>
> _______________________________________________
> TOEC mailing list
> TOEC at contesting.com
> http://lists.contesting.com/mailman/listinfo/toec
>More information about the CCF mailing list