[CCF] Single Banderin Multi Band qsot

Juha Rantanen oh6xx at sral.fi
Tue Nov 1 02:10:37 EST 2005


Moro,

Molempien osapuolien pitää laittaa QSO:t lokiinsa, jotta kumpaakaan ei 
rangaista lokista puuttumattomista yhteksistä.

Single band miehen tulee Cabrillo lokissaan ilmoittaa luokka johon haluaa 
osallistua. Ja kaikki muilla bandeilla pidetyt yhteydet menevät 
automaattisesti tarkistuslokiksi. Kaikki yhteydet tulee lähettää yhdellä 
Cabrillo lokilla, koska robotti hyväksyy ainoastaan yhden lokin per 
osallistuja, Jos lähettää lokin useamman kerran, viimeinen jää voimaan.

Alla vielä kopio K5ZD:n mailista 31.10.

---
Make sure the category you want to enter is shown in your Cabrillo file.
Then send in the whole log.  The robot will categorize your entry according
to what it finds and the extra QSOs ARE used by the log checking.

Please don't take out QSOs as that will result in NILs for the other
stations!

And don't try to send two logs (one for your entry and one for checking).
The robot will only accept the last log it receives from you.

K5ZD
---

Juha OH6XX

----- Original Message ----- 
From: "OH3UU" <oh3uu at welho.com>
To: <ccf at contesting.com>
Sent: Tuesday, November 01, 2005 8:47 AM
Subject: [CCF] Single Banderin Multi Band qsot


Moro

CQ säännöt sanovat, että sama kutsu voi osallistua ainoastaan yhteen 
luokkaan ja jos single band loki sisältää qsoja useammalla bandilla, niin 
loki laitetaan multiband luokkaan.

Käytännössä usein joku kaveri tulee pyytämään single banderia kertoimeksi 
toiselle bandille. Jos SB siirtyy, niin tämä ei voi panna tätä toisen bandin 
qsoa omaan lokiinsa.

Nyt kun MB lokia tarkastetaan compuutterilla, niin se löytää myös tämän SB 
lokin ja toteaa, että siinä ei ole tätä MB:n kerroinqsoa. MB workkijaa 
rangaistaan falskista kertoimesta.

Sama tilanne on , kun joku workkii vaikka kuudella bandilla, mutta lähettää 
lokin awardin toivossa, vain yhden bandin qsoista.

Kuinkahan asia on elävässä elämässä ?

Risto
_______________________________________________
CCF mailing list
CCF at contesting.com
http://lists.contesting.com/mailman/listinfo/ccf More information about the CCF mailing list