[CCF] FW: [ips-dhfpr-euro] IPS Daily European HF Report 14 09 05

jukka.klemola@nokia.com jukka.klemola at nokia.com
Thu Sep 15 03:11:40 EDT 2005


NOAA oraakkeli saa sanoa mitä huvittaa.
SAC kelit tulevat olemaan samat kaikille paitsi niille jotka ovat joko pohjoisessa tai etelässä tai idässä tai lännessä tai missä tahansa näitten yhdistelmässä.

Workkikaa mutta älkää toisianne kun se ei SAC:ssä kannata.

SSB osa lie jo enemmän OK. 


73
Jukka

...
>1. SUMMARY FOR 14 09 05
>Flares  Max   Fadeout  Freq. Sectors
> M1.1 13/2303UT possible  lower West Pacific
> X1.8 13/2322UT probable  all  West Pacific
> M4.6  1039UT possible  lower European
>
>
>PCA Event : 10Mev Proton/PCA Event Began 14 09 2005 0100UT and 
>is in progress
>
>Observed T index:  40
>
>Observed European Region MUFS:
>Near predicted monthly values during local day, Depressed by 
>30% during local night. Depressed by 20% after local dawn.
>
>2. FORECAST FOR 15 09 2005
>
>Forecast T index:  0
> 
>Forecast European Region MUFS:
>Initially today: Near predicted monthly values.
>Rest of day: becoming depressed 20 to 30% later in UT day 
>COMMENT:Strongly degraded HF conditions expected later in UT 
>day due to geomagnetic activity.
>
>


More information about the CCF mailing list