[CCF] OH4CCF

Mikko Pöyhönen mikko.poyhonen at pp1.inet.fi
Fri Nov 24 08:00:38 EST 2006


CCF:lle on hankittu oma tunnus, jäset voivat halutessaan käyttää kutsua.
Alla säännöt. Jos joku haluaa ajaa CQWW:n tällä niin pse. Ilmoita 040 544 33
52

73,

Mikko OH4XX

1. Asematunnusta OH4CCF saavat käyttää Contest Club Finland r.y.:n jäsenet.
2. Lupa asematunnuksen käyttöön anotaan asemavastaavalta vähintään 7 vrk
ennen aseman suunniteltua käyttöä.
3. Mikäli samalle ajankohdalle on useampia anomuksia, päättää asemavastaava
kenelle tunnuksen käyttölupa annetaan.
4. Päällekkäisiä anomuksia käsiteltäessä pyritään suosimaan kansainvälisiä
kilpailuja ja tapahtumia, joilla on mahdollisimman suuri näkyvyys. Samaan
kilpailuun/tapahtumaan osoitettujen anomusten osalta suositaan
ensisijaisesti multi-operator luokkia.
5. Päätös tunnuksen käytöstä annetaan viimeistään kaksi vuorokautta ennen
suunniteltua käyttöä.
6. OH4CCF kutsulla työskenneltäessä on kiinnitettävä huomiota
esimerkilliseen työskentelyyn ja esiintymiseen bandilla.
7. Henkilö, jolle aseman käyttö on myönnetty, vastaa QSL-korttien
lähettämisestä kuuden(6) kuukauden kuluessa tapahtuman päättymisestä.
8. Kaikki OH4CCF tunnuksella pidetyt yhteydet tulee kuitata QSL –kortilla
9. Yhteydet kuitataan CCF r.y.:n painattamilla QSL –korteilla.
10.Mikäli asematunnusta käyttänyt henkilö haluaa, voidaan QSL –kortteina
käyttää myös tapahtumakohtaisesti laadittuja kortteja. Tällöin korttien
painattamisesta vastaa asematunnusta käyttänyt henkilö. Ennen painattamista
tapahtumakohtainen kortti tulee hyväksyttää CCF:n hallituksella.More information about the CCF mailing list