[CCF] Kalakukkokilpailu 2008

Mikko Pöyhönen mikko.poyhonen at pp1.inet.fi
Tue Mar 11 15:40:05 EDT 2008


Iltaa,

Huolimatta meneillään olevasta negatiivissävytteisestä keskustelusta
kotimaan kilpailuja kohtaan, alla muistutus tämän vuoden ensimmäisestä
maljakilpailusta. Valitettavasti kalakukkokilpailu oli jäänyt pois RA:n
kilpalukalenterista, joten toiveena olisi, että välitättä viestiä niille
jotka eivät lue sähköposti listoja. Muistutus tulee myös bulletiinissa
lopummalla viikkoa. CCF:n kotisivuilta löytyy myös tietoa kilpailusta.

73,

Mikko OH4XX

 

Kalakukkokilpailu pidetään tänä vuonna pääsiäissunnuntaina 23.3. ja sen
järjestää Kuopio Seitoset Ry 

Kilpailuaika
SSB: Sunnuntai, 23.3.2008,    08:00-09:59 UTC     (11:00-12:59 SA)
CW:  Sunnuntai, 23.3..2008,    11:00-12:59 UTC     (14:00-15:59 SA)

Jaksot
SSB: 08:00-08:59 ja 09:00-09:59 UTC     (11:00-11:59 ja 12:00-12:59 SA)
CW:  11:00-11:59 ja 12:00-12:59 UTC     (14:00-14:59 ja 15:00-15:59 SA) 
Sekä SSB- että CW-osassa saman aseman saa työskennellä kerran kummankin
tunnin jakson aikana kummallakin taajuusalueella, eli yhteensä neljä kertaa.
Jakson pituus on 60 min. Tunti alkaa minuutin 00 alkaessa ja päättyyminuutin
59 päättyessä.

Taajuusalueet

SSB:  3650–3750 kHz, 7040–7095 kHz
CW:   3510–3550 kHz, 7010–7040 kHz

Kilpailusarjat

Kummassakin osakilpailussa on seuraavat neljä luokkaa: 
• Yleisluokka yli 100 W
• Yleisluokka max. 100W
• Perusluokka
• Multi/Multi/ kerholuokka

Multi/Multi-luokassa saa olla yksi TX/bandi, operaattoreiden määrää ei ole
rajoitettu.
M/M -asemien tulee sijaita samassa QTH:ssa (=samassa osoitteessa), esim.
kerhotilat. Lokit, joiden lähettäjä ei ole ilmoittanut kilpailusarjaansa,
käsitellään tarkastuslokeina.

Sanoma

RS(T) + juokseva numero + maakuntatunnus. Esim. 599 079 PS.
Juokseva numero on kolminumeroinen ja tulee aloittaa numerosta 001.

Yhteyspisteet 	

Jokaisesta täydellisestä yhteydestä saa 10 pistettä, edellyttäen että
vasta-asema on lähettänyt lokin. Jos sanomassa on yksi tai useampia
virheitä, yhteyden arvo on 5 pistettä. Virhe kutsumerkissä mitätöi yhteyden.
Yhteydestä vasta-asemaan, joka ei ole lähettänyt lokiaan saa 5 pistettä,
edellytyksellä että asema löytyy vähintään viidestä eri lokista.

Hyvityspisteet 	

40 pistettä jokaisesta työskennellystä maakunnasta kummallakin
taajuusalueella, pois lukien oma maakunta. Hyvityspisteiden maksimimäärä on
siis 19 x 2 x 40p = 1520p. Asema kelpaa hyvitykseksi edellytyksellä, että
asema löytyy vähintään viidestä eri lokista.

Tulos 	

Lopullinen tulos on yhteyspisteiden ja hyvityspisteiden summa.
Palkinnot 	Jokaisen sarjan voittajalle kalakukko ja jokaisen sarjan
kolme parasta saa kunniakirjan. Kalakukot ja kunniakirjat jaetaan kesäleirin
kilpailufoorumilla.

Lokiohjeita 	

Kilpailun järjestäjä suosittelee sähköisen lokin käyttöä tuloslaskennan
nopeuttamiseksi ja syöttövirheiden minimoimiseksi. Sähköisen lokin tulisi
olla ASCII-muodossa ja jonkin yleisen lokiformaatin mukainen. Osallistuminen
ja yhteyksien pitäminen ei kuitenkaan edellytä lokien lähettämistä.
Lähettämällä edes tarkistuslokin osanottaja kuitenkin mahdollistaa, että
vasta-asemat saavat kaikista hänen pitämistään yhteyksistä täydet pisteet.
Lisää ohjeita ja suositeltuja lokiohjelmia löytyy CCF:n kotisivulta:
http://www.contestclubfinland.com


Paperilokin lähettäviä suositellaan lähettämään lokinsa mahdollisimman
nopeasti kilpailun jälkeen, jotta muunnos elektroniseen muotoon sekä sen
tarkistaminen ao. kilpailijalla saadaan tehtyä ilman tulosten viivästystä.

Lokien toimitusosoitteet

Sähköpostilla 	
kalakukko at contestclubfinland.com
Kaikki saapuneet sähköpostit kuitataan sekä listataan CCF:n kotisivulla

Postitse
(korppu, CD tai paperi) 	

Kuopion Seitoset ry OH7AA 
PL 142,
70101 KUOPIO

 
Lokien viimeinen postituspäivä 14.4.2008.

Yleistä 
	
Yhteyksien tarkistaminen ja lokien korjailu vasta-asemien kanssa kilpailun
ulkopuolella on kielletty. Kilpailusuoritus voidaan hylätä sääntöjen
vastaisen toiminnan, epäurheilijamaisen käytöksen, tiettyjen asemien
suosimisen, tahallisen häirinnän, lokien vilpillisen manipuloinnin tms.
seikan takia. Lopullisista tuloksista vastaa kilpailun järjestäjä.

Tulokset 	

Järjestäjät pyrkivät tarkkaan tulosten laskentaan, nopeaan tulosten
julkistamiseen sekä varmistamaan, että jokaisen osanottajan tulos on oikein
laskettu ja sijoitus lopullisessa tulosluettelossa kilpailusuoritusta
vastaava.

Kilpailun järjestäjät julkaisevat ensin ennakkotulokset, joiden yhteydessä
toimitetaan tarkistusraportti niille osanottajille, jotka sellaista ovat
pyytäneet järjestäjiltä joko lähettämänsä lokin yhteydessä tai myöhemmin.
Ennakkotulosten julkaisemisen jälkeen osanottajilla on kolme viikkoa aikaa
tehdä huomautuksia kilpailun tuloksista tai pyytää korjausta esimerkiksi
omaan tulokseensa. Kilpailun järjestäjien nimeämä kilpailuvaliokunta
käsittelee tehdyt huomautukset, joiden jälkeen julkaistaan lopulliset
tulokset. More information about the CCF mailing list