[CCF] Joulukisan lokihylkäys

jari.kulkki at nokia.com jari.kulkki at nokia.com
Wed Mar 12 06:21:32 EDT 2008


	Saamamme palautteen ja yleisen mielipiteen mukaan NORA:n joulukisan CW-osassa tehty Jarnon OH6KW lokin hylkäys ei ole oikeudenmukainen ja hyväksyttävä päätös. Myös monet arvostamamme kotimaankisojen operattorit ovat ilmaisseet perustellut mielipiteensä ja eivät katso Jarnon lokin todistavan epäiltyä tiettyjen asemien suosimista. Myönnämme myös, että nykyiset säännöt sellaisenaan jättävät päätöksille tulkinnanvaraa ja eivät siten ole yksiselitteiset. Sen sijaan sääntöjen kohta "järjestäjä vahvistaa tulokset" on yksiselitteinen. 

	Yllä mainittuun perustuen katsomme, ettei meillä ole riittäviä perusteita eikä tarvetta pitää kiinni aikaisemmasta päätöksestä. NORA ry pahoittelee tapahtunutta ja erityisesti Jarnon toivomme ymmärtävän mistä päätös johtui ja jatkavan kilpailujen workkimista tulevaisuudessakin.

	Lopulliset tulokset julkaistaan tehdyn päätöksen mukaisesti ja jäävät voimaan sellaisenaan.

	NORA ryMore information about the CCF mailing list