[CCF] Copy of open letter to SM5MEK

Mats Strandberg sm6lrr at gmail.com
Fri May 29 10:33:30 PDT 2009


Hello Finnish Contest / Radiosport friends!

Please find attached a copy of an open letter to SM5MEK, that concerns the
way SSA is handling contests we are responsible for.

Most of the letter (unfortunately only written in Swedish) concerns Swedish
problems with Radiosport organization. If you are not Swedish, please do not
bother about those parts...

However, the reason that I copied the letter to CCF Mailing List is that I
also touched a "hot potatoe" that concerns both SM and OH contest community
(and also the same community in other Nordic countries that share the
responsibility for our common contest SAC).

During CCF-Cruise 2009, I was openly questioning if the present organization
for SAC with rotating responsibility was up-to-date. I suggested to leave
the history behind and to focus on a more modern approach, uniting all the
Nordic countries and to create a permanent Nordic Contest Committee for SAC.

Especially the Finnish side for some reason refused to approve this
suggestion (why is still unclear to me)...

SAC Claimed Scores for SAC 2008 were delivered pretty early, but since then
nothing has happened. No Final Scores, No information about when awards and
plaques for 2008 will be sent out. Only a few months remain and it is very
bad style not to have sorted out the last years contest completely before
marketing the 2009 contest!!!

I won the 2007 SAC SSB Contest worldwide. No sign from OH who organized that
contest about when I can expect to have the plaque for that first place.
BAD STYLE and BAD PERFORMANCE dear OH friends!

How do we all think that people around ther world from year to year, shall
come to SAC and work as if "nothing has happened" and just realize that none
of the organizing countries will fulfill their obligations to:

1. Deliver quick Claimed Scores
2. Deliver reasonably quick Final Scores
3. Deliver awards and plaques so that all winners have them at hand before
the next contest begins?

Finnish guys... is it time to realize that my idea about a Nordic SSA
Contest Committee is the ONLY suitable solution if we shall save the
reputation of SAC?

What prevent you from realizing that you were wrong to utophically think
that the old organization is sufficient?

Come on guys and be open and discuss how we shall handle the common interest
SAC!

73 de R3/SM6LRR, Mats


Öppet brev till SM5MEK gällande Portabeltesten


Bäste Jan-Erik,

Din fråga är inte alls obefogad...

SSA har ett STORT PROBLEM med testledningen och i vanlig svensk anda så
vågar ingen säga sanningen...

Jag vill att vi tar upp frågan hur vi ska fördela arbetet oss emellan för
att få mer effektiv hantering av de tester SSA ansvarar för.

Stora brister finns i "backloggen" kanske så mycket som 10 år eller mer
tillbaka för SAC då det gäller utskick av diplom och plaketter. Givetvis
ansvarar inte SSA för SAC under alla dessa år, men vi bör föra upp denna
surdeg till ytan så vi kan ha gott samvete både mot deltagande SM-stationer
och andra länders deltagare åtminstone de år vi varit arrangörer och falerat
med att leverera resultat i tid eller skicka ut diplom/plaketter.

Vi har erhållit Claimed Scores för SAC 2008, men inte ett knyst har
framkommit om deadline för slutresultat... DÅLIGT!
Ej heller information till oss eller andra deltagare om när plaketter och
diplom ska skickas ut.

Jag vann SAC SSB 2007 (Worldwide) år 2007 från RK3AWL. Finnarna organiserade
men inte en tillstymmelse till plakett ännu. DÅLIGT SKÖTT!!! (Kopia på detta
inlägg går tilll TOEC och CCF så att alla ska se vad jag tycker om
hanteringen för 2007 års test!

Jag framförde en önskan om att skapa en Nordisk SAC Contest Committee under
senaste CCF-kryssningen. Finnarna i synnerhet var emot detta förslag...
Varför??? För man visste hur miserabelt SAC skötts under de senaste 10 åren
med något enstaka undantag?

Nu ser vi att jag hade rätt.

Vare sig OH eller SM har skött sina kort rätt vad gäller hantering av SAC.

Jag kom på andra plats i Portabeltest 2006 Höst, och fick först för två
månader sedan ( i april 2009) mitt diplom. Detta diplom säger inte ens min
placering i testen, utan belräftar att jag deltagit där.

URSUSELT från SM HF Testledare!

Vi behöver:

1. Se till att rätt testledare finns i SM (som uppfyller nedanstående SSA
befattningsbeskrivning)
2. Samla ihop personer som är villiga att arbeta för svensk och nordisk
radiosport
3. Fördela arbetet oss emellan så att "rätt man gör rätt sak" och att vi kan
förbättra slutprodukten med minst 300% jämfört med nu
4. Ha en öppen konstruktiv debatt hur vi ska lyfta SM ur nuvarande
"koma-tillstånd" vad gäller radiosport


SSA Befattningsbeskrivningar

Funktionär Tävlingsledare HF

Rollen innebär att ansvara för föreningens tävlingsverksamhet på HF.
Funktionären
rapporterar till Sektionsledaren HF.
Rollens ansvar omfattar bland annat;
• Att samordna föreningens tävlingsverksamhet
• Att uppmana till att bandplaner följs under tävlingar
• Att tävlingar genomförs på ett seriöst och korrekt sätt
• Att skyndsamt ta fram tävlingsresultaten och skapa diplomunderlag för
utfärdandet av
diplom för tävlingar som SSA ansvara för
• Att i god tid publicera information om kommande tävlingar i föreningens
informationskanaler
• Att samverka med andra föreningar och organisation både nationellt och
internationellt
vad gäller tävlingsverksamheten
• Att hålla en uppdaterad webbplats över funktionens verksamhet under SSA.SE,
denna
skall vara samordnad mellan de olika tävlingsledarna
• Att främja tävlingskörandet bland medlemmarna samt ta fram material för
nybörjarna så
att de kommer in i tävlingskörandet
• Att hålla distriktsledarna löpande informerade
Prestationsmål;
• SSA:s medlemstidning (QTC Amatörradio) skall ha en spalt där det varje
månad skall
presenteras en sammanfattning av de senaste nyheterna inom ansvarsområdet.
• Övriga av SSA:s informationskanaler (t.ex. föreningens webbplats och SSA
Bulletinen)
skall ha motsvarande information tillgänglig för publicering men också
användas för ett
snabbare informationsflöde till föreningens medlemmar.

Problemet är inte enbart en svensk angelägenhet, utan i lika hög
utsträckning ett problem i Finland, därav kopia till CCF.

Om översättning till engelska efterfrågas gör jag gärna en sådan också, men
huvuddelen av kritiken riktas mot SSA testledning och därmed skriver jag
första kommentaren på svenska. Ursäkta finska radiosportbröder för
detta...Öppet brev till SM5MEK gällande Portabeltesten


Bäste Jan-Erik,

Din fråga är inte alls obefogad...

SSA har ett STORT PROBLEM med testledningen och i vanlig svensk anda så
vågar ingen säga sanningen...

Jag vill att vi tar upp frågan hur vi ska fördela arbetet oss emellan för
att få mer effektiv hantering av de tester SSA ansvarar för.

Stora brister finns i "backloggen" kanske så mycket som 10 år eller mer
tillbaka för SAC då det gäller utskick av diplom och plaketter. Givetvis
ansvarar inte SSA för SAC under alla dessa år, men vi bör föra upp denna
surdeg till ytan så vi kan ha gott samvete både mot deltagande SM-stationer
och andra länders deltagare åtminstone de år vi varit arrangörer och falerat
med att leverera resultat i tid eller skicka ut diplom/plaketter.

Vi har erhållit Claimed Scores för SAC 2008, men inte ett knyst har
framkommit om deadline för slutresultat... DÅLIGT!
Ej heller information till oss eller andra deltagare om när plaketter och
diplom ska skickas ut.

Jag vann SAC SSB 2007 (Worldwide) år 2007 från RK3AWL. Finnarna organiserade
men inte en tillstymmelse till plakett ännu. DÅLIGT SKÖTT!!! (Kopia på detta
inlägg går tilll TOEC och CCF så att alla ska se vad jag tycker om
hanteringen för 2007 års test!

Jag framförde en önskan om att skapa en Nordisk SAC Contest Committee under
senaste CCF-kryssningen. Finnarna i synnerhet var emot detta förslag...
Varför??? För man visste hur miserabelt SAC skötts under de senaste 10 åren
med något enstaka undantag?

Nu ser vi att jag hade rätt.

Vare sig OH eller SM har skött sina kort rätt vad gäller hantering av SAC.

Jag kom på andra plats i Portabeltest 2006 Höst, och fick först för två
månader sedan ( i april 2009) mitt diplom. Detta diplom säger inte ens min
placering i testen, utan belräftar att jag deltagit där.

URSUSELT från SM HF Testledare!

Vi behöver:

1. Se till att rätt testledare finns i SM (som uppfyller nedanstående SSA
befattningsbeskrivning)
2. Samla ihop personer som är villiga att arbeta för svensk och nordisk
radiosport
3. Fördela arbetet oss emellan så att "rätt man gör rätt sak" och att vi kan
förbättra slutprodukten med minst 300% jämfört med nu
4. Ha en öppen konstruktiv debatt hur vi ska lyfta SM ur nuvarande
"koma-tillstånd" vad gäller radiosport


SSA Befattningsbeskrivningar

Funktionär Tävlingsledare HF

Rollen innebär att ansvara för föreningens tävlingsverksamhet på HF.
Funktionären
rapporterar till Sektionsledaren HF.
Rollens ansvar omfattar bland annat;
• Att samordna föreningens tävlingsverksamhet
• Att uppmana till att bandplaner följs under tävlingar
• Att tävlingar genomförs på ett seriöst och korrekt sätt
• Att skyndsamt ta fram tävlingsresultaten och skapa diplomunderlag för
utfärdandet av
diplom för tävlingar som SSA ansvara för
• Att i god tid publicera information om kommande tävlingar i föreningens
informationskanaler
• Att samverka med andra föreningar och organisation både nationellt och
internationellt
vad gäller tävlingsverksamheten
• Att hålla en uppdaterad webbplats över funktionens verksamhet under SSA.SE,
denna
skall vara samordnad mellan de olika tävlingsledarna
• Att främja tävlingskörandet bland medlemmarna samt ta fram material för
nybörjarna så
att de kommer in i tävlingskörandet
• Att hålla distriktsledarna löpande informerade
Prestationsmål;
• SSA:s medlemstidning (QTC Amatörradio) skall ha en spalt där det varje
månad skall
presenteras en sammanfattning av de senaste nyheterna inom ansvarsområdet.
• Övriga av SSA:s informationskanaler (t.ex. föreningens webbplats och SSA
Bulletinen)
skall ha motsvarande information tillgänglig för publicering men också
användas för ett
snabbare informationsflöde till föreningens medlemmar.

Problemet är inte enbart en svensk angelägenhet, utan i lika hög
utsträckning ett problem i Finland, därav kopia till CCF.

Om översättning till engelska efterfrågas gör jag gärna en sådan också, men
huvuddelen av kritiken riktas mot SSA testledning och därmed skriver jag
första kommentaren på svenska. Ursäkta finska radiosportbröder för detta...


More information about the CCF mailing list