[CCF] SAC suomenkieliset säännöt

oh6rx at netti.fi oh6rx at netti.fi
Mon Sep 14 22:11:39 PDT 2009


Käännös Tnx to Patrik OH6GDX!
pse forwardoitteko tämänkin Finhamille

CCF Hallitus
 

Scandinavian Activity Contest 2009

1. Ajankohta
CW: 19-20.9.2009 1200-1200
SSB: 26-27.9.2009 1200-1200

2. Kilpailun tarkoitus
Kilpailun tarkoituksena on edistää radioamatöörien aktiviteettia Skandinaviassa sekä myös yhteyttä Skandinavisten asemien
ja muun maailman asemiin. Skandinavisten asemien tehtävänä on workkia niin monta ulko-Skandinavista asemaa kuin mahdollista. 

Skandinaviset asemat ovat määritelty seuraavin prefiksein: 

Svalbard ja Bear Island JW
Jan Mayen JX
Norja LA, LB, LG, LJ, LN
Suomi OF, OG, OH, OI
Ahvenanmaa OF0, OG0, OG0
Märket OJ0
Grönlanti OX, XP
Färsaaret OW, OY
Tanska 5P, 5Q, OU, OV, OZ
Ruotsi 7S, 8S, SA, SB, SC, SD, SE, SF, SG, SH, SI, SJ, SK, SL, SM
Islanti TF

Kaikki muut ITU:n mukaan sallitut skandinaviset prefiksit myös hyväksytään kilpailussa ja kertoimiksi. 

Kilpailu on avoin kaikille radioamatööreille ja SWL:lle ympäri maailmaa. 

3. Kilpaluokat: 

a) Single Op/Single TX/Multi Band - High Power
  [SINGLE-OP ALL HIGH]

  Single Op/Single TX/Multi Band - Low Power (kork. 100 W)
  [SINGLE-OP ALL LOW]

  Single Op/Single TX/Multi Band - QRP (kork. 5 W)
  [SINGLE-OP ALL QRP]

  Single Op/Single TX/Single Band
  [SINGLE-OP 80M] [SINGLE-OP 40M] [SINGLE-OP 20M] [SINGLE-OP 15M] [SINGLE-OP 10M]

  Single op tarkoittaa, että yksi operaattori hoitaa kaiken workkimiseen liittyvän asemalta, ilman muiden apua. 
  DX-klusterin käyttö on kiellettyä. Kiellettyä on myös pyytää muiden asemien tekemään spottauksia klusterille. 

b) Multi Op/Single TX/Multi Band
  [MULTI-ONE]

  Ainoastaan yksi signaali saa olla äänessä kerrallaan millään bandilla. Kun asema on alkanut operoinnin jollain bandilla, 
  aseman on pysyttävä kyseisellä bandilla ainakin 10 minuuttia. 10 minuutin periodi alkaa kun ensimmäinen kuso on workittu
  kyseisellä bandilla. 

  Poikkeus: On sallittua workkia asema toisella bandilla, mikäli kyseessä on uusi kerroin (kerroin asema). Kerroinasema saa
  olla äänessä samalla kuin pääasema. Kerroinaseman on myös pysyttävä samalla bandilla ainakin 10 minuuttia. Käytäntö on 
  samantapainen kuin CQ WW DX Contestissa. 

  Kerroinspottausapua ei asemalta saa harrastaa muut kuin aseman operaattori. Multi op asematsaavat käyttää DX-klusteria. 
  On kiellettyä pyytää muita asemia spottaamaan omaa kutsua klusterille. 

c) Multi Op/Multi TX/Multi Band
  [MULTI-MULTI]
 
  DX-klusterin käyttö. 
  On kiellettyä pyytää muita asemia spottaamaan omaa kutsua klusterille.

  Lähettimien määrää ei ole rajoitettu, mutta kuitenkin vain yksi signaali jokaisella bandilla on sallittua. Jokaisen
  multi-multi operaatioon liittyvän aseman on sijaittava 500 metrin sisällä. 

d) SWL - Single Op/Multiband
  [SWL]
  Ainoastaan ei-skandinavisia asemia saa logata pisteitä varten. Pisteytys samalla tavalla kuin lähettämispuolella. 

4. Bandit

  3,5, 7, 14, 21, 28 MHz bandit on käytettävissä IARU HF bandisuunnitelmien mukaan. 

  Lowband ehdotukset 7040-7090, 3600-3650 ja 3700-3790 kHz. (Välttälää 7090-7100 ja 3790-3800). 

  HUOM! 3560-3600, 3650-3700, 14060-14125 ja 14300-14350 tulisi pitää vapaana kilpatoiminnalta. 

5. Kilpaviestinvaihto

  Kilpailussa vaihdetaan RS(T) sekä sarjanumero, joka alkaa ykkösestä (esim 59(9) 001)

  Yli 999 menevät kusot numeroidaan 1000, 10001 jne. Saman aseman saa workkia kertaalleen joka bandilla. Cross-mode tai cross-band QSO:ja ei hyväksytä. 

  Kilpakusossa pienin sallittu tiedonvaihto on kutsut sekä kilpaviestit. 

6. Pisteytys

  Kaksisuuntaiset QSO:t vaihdetuin viestein lasketaan QSO-pisteihin. 

  Eurooppalaiset asemat antavat kaksi (2) pistettä jokaisesta täydellisestä kontaktista. 

  Ulko-Eurooppalaiset asemat antavat kolme (3) pistettä jokaiselta QSO:lta. 

  Workitut DXCC maat antavat kertoimen jokaisella bandilla. 

  Lopullinen tulos laksetaan kertomalla kaikkien bandien QSO-pisteet kaikkien bandien yhteenlasketulla kerroinmäärällä. 

7. Logit

  Allekirjoitetut alkuperäiset logit (tai kopiot alkuperäisistä logeista) tulee toimittaa erikseen CW ja SSB osioilta. 
  Single op ja multi-single lokit tulee toimittaa kronologisessa järjestyksessä. Multi op multi tx asemat käyttävät eri
  sarjanumeroita jokaiselle bandille. 

  Logit tulee täyttää seuraavaan järjestykseen: 
  Päivämäärä ja aika UTC, Bandi, Workittu asema, Lähetetty viesti, Vastaanotettu viesti, Kertoimet ja Pisteet. 

  SWL-login tulee sisältää:
  Päivämäärä ja aika UTC, Bandi, Kuultu asema, Kuullun aseman viesti, SWL:N oma raportti, Kuullun aseman workittu asema, Kertoimet ja Pisteet. 

  Yhteenvetolomake
  Kaikkien osallistujen tulee liittaa mukaan yhteenvetolomake, josta näkyy aseman kutsu, kilpailuluokka, operaattori(e)n nimi ja osoite. 
  Liitä myös yhteyksien määrä, joista duplikaatit ovat poislasketut, sekä montako duplikaattia bandeittain, kertoimet bandeittain, 
  QSO-pisteet bandeittain ja lopullinen pistesaldo. Single Op logi, joka ei näytä teholuokkaa lasketaan automaattisesti High Power luokkaan. 

  Kerroinlomake
  Kaikkien osallistujen tulee lähettää kerroinlomake, jossa on kerrointarkistus kaikille bandeille, joilla on enemmän kuin 200 yhteyttä. 

  Duplikaatti tarkistuslista
  Mahdolliset duplikaattiyhteydet tulee näkyä logissa ja olla merkattuna nolla (0) pistettä. Jokaisen osallistujan
  tulee lähettää duplikaattilista kaikille bandeille, joilla on enemmän kuin 200 yhteyttä. Duplikaatti tarkistuslistan
  tulee listata workitut asemat esim. DXCC-maan mukan. 

  Sähköiset Logit
  Sähköisten logien käyttöä suositellaan - ja itseasiassa vaaditaan - kaikilta top score asemilta, ja kaikilta, jotka käyttävät
  tietokonetta login valmistukseen. CABRILLO -muotoa suositellaan. Varmista, että täytät kaikki tietokentät header-osuuteen. 
  Mikäli lähetät login CABRILLO -muodossa ylimääräistä yhteenvetolomaketta ei tarvitse lähettää. 

  CABRILLO:sta saat tietoa: http://www.sk3bg.se/contest/saccabr.htm

  Mikäli et voi toimittaa logia CABRILLO -muodossa, se tulee toimittaa ASCII -muotoisena, jostain tunnetuimmista
  logiohjelmista esim LA0FX, NA, OH2GI, SD, TR tai Writelog. Mikäli logi ei ole CABRILLO -muotoisena, erillinen yhteenvetolomake
  vaaditaan. Nimeä tiedostosi kutsullasi, sekä tiedostotyypillä. 

  Esimerkki: 7S3A lähettää CABRILLO -tiedoston. Tämän nimi tulisi olla 7S3A.LOG. Mikäli 7S3A valitsee lähettää esim. TR:stä
  .DAT -tiedoston, tiedosto tulee nimetä 7S3A.DAT ja yhteenvetolomakkeen nimeksi 7S3A.SUM. 

  Levykkeillä lähetetyt logit tulee lähettää 3.5#, 1.44 Mb levykkeillä. 

  Sähköpostitse lähetetyt logit tulee merkata aihekenttään mode (CW tai SSB), kutsusi ja luokka johon osallistut (esim. SOMBHP, SOMBLP, MOST jne.)

  Kaikki sähköpostitse vastaanotetut logit kuitataan vastaanotetuiksi. 

  Perussäännöt: 
  Vain yksi QSO jokaisella rivillä. Jokaisella rivillä on oltava seuraavat tiedot: Päivämäärä ja (täydellinen) aika (UTC), Bandi, 
  Mode, Workittu asema, lähetetty (täydellinen) viesti, vastaanotettu (täydellinen) viesti, Kerroin (jos uusi) ja Pisteet (duplikaatit merkattu nollalla (0)). 

  Tietokonelogit tulee tarkistaa oikeinkirjoituksen suhteen. Jättäkää kaikki QSO:t logiin, duplikaatit mukaanlukien. 
  Logitarkistusohjelma löytää duplikaatit ja merkkaa ne nollaksi pisteeksi. 

  Mikäli lähetätte logit levykkeellä paperilogia ei tarvitse liittää. Yhteenvetolomakkeen tulee aina olla paperiversiona (paitsi sähköpostitse lähettäen). 
  Levykkseen tulee mainita kutsun, kontestin nimen, luokan ja kontestipäivämäärän. CW ja SSB osiot voi tallentaa samalle levykkeelle. Käyttäkää nimiä malliin
  OH9A.DAT tai OH9A.CW tai OH9A.SSB ja OH9A.SUM

8. Selvitys

  Allekirjoittamalla yhteenvetolomakkeen osallistuja osoittaa, että hän on seurannut sääntöjä ja asemaa on operoitu sääntöjen ja asetusten mukaisesti, maansa säännösten mukaisesti. 

9. Osoitteet logeille

  Kilpailun järjestäminen kiertää SRAL:n, SSA:n, NRRL:n ja EDR:n välillä, joten tarkista yhteystiedot vuosittain. 

  Vuonna 2009 CW-logit tulee lähettää osoitteella: saccw at nrrl.no 
  Vuonna 2009 SSB-logit tulee lähettää osoitteella: sacssb at nrrl.no

  Paperilogit: LA4YW Liv Johansen, Kolstadtunet 4 C, NO-7098 SAUPSTAD, NORWAY

10. Eräpäivä logeille
  Logit ja mahdolliset muut liitteet tulee lähettää järjestävälle organisaatiolle viimeistään lokakuun 31. päivä kilpailuvuoden aikana. 

11. Awardit

  Lähetysosio: 
  Korkeimmat pisteet saavuttaneet HP ja LP asemat jokaisessa maassaja jokaisessa luokassa, sekä CW että SSB, saavat kontesti awardin, mikäli lopulliset pisteet ovat sen arvoiset. 

  Skandinaviassa voittavat asemat saattavat myös vastaan ottaa Contest Plaquen HP ja LP multi-band luokissa. 

  QRP operaattorit listataan yhteisellä skandinavisella listalla. 

  SWL: Eniten pisteitä kerännyt SWL asema Skandinaviassa saa awardin. 

  Kaikki osiot: riippuen osallistujamäärästä, kilpailutoimikunta saattaa myös harkita lisäawardeja. 

12. Kiistatapaukset

  Radioamatöörisäännösten rikkomisesta, tai kilpailusääntöjen rikkomisesta, epäurheilumaisesta käyttäytymisestä sekä
  ei-varmennetuista yhteyksistä/kertoimista hyötymisen hakeminen saattaa johtaa hylkäämiseen. 

  Jokainen merkkaamaton QSO, jonka kilpailutoimikunta löytää johtaa viiden (5) saman arvoisen QSO:n poistamiseen.
  Logissa, jossa on enemmän kuin yksi (1) procentti merkkaamattomia duplikaattiyhteyttä hylätään. 

  Kilpailutoimikunnan päätökset ovat lopulliset ja ehdottomat. 

  Oikeudet näiden sääntöjen muutoksiin pidätetään.

-- 
Saunalahdelta mullistava uutuus Nokia N97 ja kaiken kattava TotaaliMAX nyt ennakkomyynnissä uskomattoman edullisesti! Paketissa puhelut ja viestit (3000 min/kpl/kk), huippunopea mobiililaajakaista sekä Nokia N97 yhdellä kk-maksulla vain 59,95 e/kk (24 kk sopimus).
Katso http://saunalahti.fi/totaalimax More information about the CCF mailing list