[CCF] VOACAP Online piirtää peittokarttoja

Jari Perkiömäki jpe at student.uwasa.fi
Sun Nov 21 12:57:51 PST 2010


Hei,

URL: http://www.voacap.com/coverage.html

Saimme Juhon OH8GLV kanssa valmiiksi tänään ensimmäisen prototyypin, 
joka piirtää HF-ennusteen peittokarttana valitusta TX-paikasta eri 
puolille maailmaa. Peittokartan piirto perustuu maailmankartan päälle 
tasaisesti levitetyn 961 (31x31) point-to-point-ennusteen matriisille. 
Eli kartta on suuntaa-antava mutta erittäin nopeasti laskettavissa. 
Tietyn yhteysvälin ennusteen tarkkaan laskentaan suosittelen VOACAP 
Onlinea http://online.voacap.com .

Palveluun annetaan syötteenä TX- ja RX-paikan koordinaatit sekä 
lähetyspaikka, -teho ja -antenni. Lisäksi vaaditaan vuosi, kuukausi ja 
kellonaika sekä taajuusalue, jolle ennuste halutaan. Koordinaattien 
valinta voidaan tehdä joko kartalta valitsemalla, luettelosta 
valitsemalla tai lokaattorin antamalla. Haluamansa TX-paikan 
koordinaatit saa asetettua oletusarvoisiksi painamalla "Set as 
default"-painiketta. Silloin asetettua koordinaattipistettä käytetään 
jokaisen ennusteen TX-paikkana, ja se säilyy vaikka selain suljettaisiin 
välillä. Oletusarvon voi purkaa "Reset"-painikkeella.

Vastaanottopuolella pyydetään määrittämään myös vastaanottoantenni. Tämä 
RX-antenni on voimassa kaikkialla maailmassa. TX- ja RX-antennit ovat 
keinotekoisia siten että ne ovat ympärisäteileviä.

Peittokartasta näkee päivänvalonrajan (grayline terminator) harmaalla 
värillä piirrettynä valittuna kellonaikana, auringon paikan (keltainen 
piste) ja lähetyspaikan (punainen piste). Itse ennuste näytetään värein 
siten että tummansininen kuvaa alueita, joissa todennäköisyys on pienin 
ja tummanpunainen alueita, joissa todennäköisyys on suurin.

Palvelua vielä kehitetään tuon väriasteikon esittämisen osalta. Asteikko 
on tällä hetkellä liian suuri suhteessa maailmankarttaan. Lisäksi 
puuttuu ennusteiden verifiointi suhteessa Windows-version tekemiin 
vastaaviin ennusteisiin.

Koska peittokarttojen ennustaminen on vielä prototyyppiasteella, voi 
palvelussa silloin tällöin olla häiriöitä. Palvelun lopullinen osoite 
mitä luultavimmin vielä muuttuu. Jos havaitsette palvelussa virheitä, 
olemme kiitollisia raporteista. Raportit voi osoittaa minulle 
osoitteeseen oh6bg at sral.fi .

73 Jari OH6BG


More information about the CCF mailing list