[CCF] IARU 2011 OH2HQ, toimintasuunnitelmat ja todellisuus

Jouko Häyrynen jouko.hayrynen at kolumbus.fi
Sun Apr 3 10:29:17 PDT 2011


Hei Timo/OG9X ja muutkin kilpailuhenkiset hamssit,

SRAL:n IARU-vastaava (IARU -yhdyshenkilö) varmaan kommunikoi jäsenistölleen yhdessä HF -managerin (HF -ohjaaja) ja CCF r.y..n kanssa (HF -kilpailuohjaaja) mikä on SRAL:n IARU -contestin valmistelujen 
tllanne.  
Well, todellisuudessa pieni hamssiporukka on puristanut OH hq-aseman kasaan, eikä ole jäänyt odottamaan yo. järjestöihmeitä tapahtuviksi. 
Itsekin mukana olleena; kiitos mm.  OHkuutosten suuntaan pyyteettömästä työstänne!
Näin tulee tod. näk. tapahtumaan kuluvana vuonnakin...ainakin toivon niin ja sitä on helppo tukea - yhdistystoiminnan ulkopuoleltakin.


Ja sitten CCF - SRAL -yhteistyöstä:

- SRAL:n toimintasuunnitelmista 2010 ja 2011 löytyvät seuraavat melkoisen selkokieliset tekstit:
=============
SUORA LAINAUS 2011 SRAL:n Toimintasuunnitelmasta:
HF-Kilpailutoiminta
Contest Club Finland (CCF ry.) hoitaa Suomen radioamatööriliiton (SRAL ry.) HF-kilpailuohjaajan tehtäviä. Kauden 2011 toimintasuunnitelma on osa CCF ry:n laajempaa toimintasuunnitelmaa. CCF ry. julkaisee virallisen toimintasuunnitelmansa vuoden 2011 alussa pidettävässä vuosikokouksessa sen hetkisen hallituksen näkemykseen pohjautuen.
CCF vastaa SRAL:n HF-kilpailu- toiminnasta. Kilpailutoimintaan liittyen CCF vastaa SRAL:n tapahtumi- en kilpailufoorumien järjestämisestä, Radioamatööri-lehden kilpailupalstan toimittamisesta, palkintojen ja tulosten toimittamisesta, IARU-kilpailun HQ- asemaprojektista sekä toimii asiantunti- jana kilpailuasioihin liittyvissä kysymyk- sissä SRAL:oon päin.
Kotimaankilpailujen järjestelyjen sekä kilpailusääntöjen yhtenäistämistyötä jatketaan.
===========
SUORA LAINAUS 2010 SRAL:n Toimintasuunnitelmasta:
HF-Kilpailutoiminta
Contest Club Finland (CCF ry.) hoitaa Suomen radioamatööriliiton (SRAL ry.) HF-kilpailuohjaajan tehtäviä. Kauden 2010 toimintasuunnitelma on osa CCF ry: n laajempaa toimintasuunnitelmaa. CCF ry. julkaisee virallisen toimintasuunnitelmansa vuoden 2010 alussa pidettävässä vuosikokouksessa sen hetkisen hallituksen näkemykseen pohjautuen.
CCF vastaa SRAL:n HF-kilpailutoiminnasta. Kilpailutoimintaan liittyen CCF:n vastaa SRAL:n tapahtumien kilpailufoorumien järjestämisestä, Radioamatöörilehden kilpailupalstan toimittamisesta, palkintojen ja tulosten toimittamisesta, IARU- kilpailun HQ-asemaprojektista sekä toimii asiantuntijana kilpailuasioihin liittyvissä kysymyksissä SRAL:oon päin. Kotimaan- kilpailujen järjestelyjen sekä kilpailusääntöjen yhtenäistämistyötä jatketaan.
==========

- jos ette, hyvät CCF:n jäsenet ole vielä saaneet vuoden 2011 (tai 2010) toimintasuunnitelmaa nähtäväksenne, joihin yllä viitataan, pitäisi kellojen jo nyt viimeistään soida. Minä ainakaan en ole sellaisten suunnitelmien olemassaolosta tietoinen.
Ilkan/OH1WZ kommentit CCF:n toiminnan lamaantumisesta eivät ole siis tuulesta temmattuja. Vuosiristeilykin on muutaman kaverin yhteinen ponnistus; tnx mm. 6KN ja 6UM!

IARU -headquarter -aseman suunnittelu selvästi kuuluu SRAL:n mandaattiin,  onhan se IARU:n jäsenjärjestö. OH Hq IARU -aseman toteutuksesta ymmärrykseni mukaan vastaa CCF ry. yhdistysten välisen palvelusopimuksen mukaisesti. Sellainen sopimus on olemassa. Asian ovat molempien ao. yhdistysten vastaavat henkilöt minulle kirjallisesti vahvistaneet ennen 24.4.2010 pidettyä SRAL:n kevätkokousta Salossa.

Toni/OH2UA: Mikäli CCF ry. lakkautetaan, en kannata edes vähäisten varojen lahjoittamista SRAL:lle, ellei em. palvelusopimuksen purkamiseen liittyvät mahdolliset vahingonkorvauspykälät sitä eksplisiittisesti edellytä. - suoraan HF -kilpailutoiminnan tukemiseen löytyy yksinkertaisia ja konkreettisia kohteitakin.
En ole saanut palvelusopimusta nähtäväkseni (silloinhan asiakirja olisi julkinen ja sisältö meidän kaikkien tiedossa), ja koko tämä emailini siis tarpeeton.t
Jouko
OH1RX 
HF DXing & Contesting IS !

timo.korhonen at elisanet.fi kirjoitti 2.4.2011 kello 16.49:

> 
> Moro
> 
> Mites on OH2HQ suunnitelmien kanssa?
> Muistaakseni 2009 käytiin keskustelua OH2HQ Board of Directors asiasta.
> Ymmärsin, että asiaan oli löytynyt ratkaisu.
> Viime vuosina OH2HQ operaatiot ovat olleet varsin minimaalisia.
> Kuinka on asian laita tänä vuonna?
> 
> Timo
> 
> 
> -- 
> 
> 
> _______________________________________________
> CCF mailing list
> CCF at contesting.com
> http://lists.contesting.com/mailman/listinfo/ccfMore information about the CCF mailing list