[OZ-CONTEST] OZ

Lars Schaumburg-Muller OZ1CJX oz1cjx@image.dk
Fri, 22 Dec 2000 11:48:46 GMT


Hej
Det omtalte brev fra TS=TeleStyrelsen er heller ikke net til downtown Rdovre
(Ligger mske derhjemme i dag :-)
Men indholdet er nok det samme som p:
http://www.tst.dk/dk/frekvenser/aabning_af_kaldesignal.htm

Vy 73 de Lars / OZ1CJX / OZ9G

--
FAQ on WWW:        http://lists.contesting.com/oz-contest-faq.html
Submissions:       oz-contest@contesting.com
Administrative requests: oz-contest-REQUEST@contesting.com
Problems:         owner-oz-contest@contesting.com