[OZ-CONTEST] Juletest

Ove Christensen oz4oc@wanadoo.dk
Thu, 28 Dec 2000 15:34:55 +0100


Det blev kun til første halvdel af CW-juletesten, i anden halvdel bød familien på julefrokost. Som andre har bemærket, var tilslutningen ikke særlig stor - det betyder ikke, at interessen for CW er faldet, men der er måske andre, der havde samme problem som mig. Som sædvanlig en lille hyggelig stund, hvor vi lige fik hilst på hinanden, når det daglige er mere DX-orienteret, er det jo begrænset, hvor mange OZ (LA) man møder.

Det blev til 22 QSO'er og forhåbentlig 44 point

FT-102, 100 W og lodret GAP Challenger DX IV
Log-program: Denne gang papir og kuglepen - det virker stadig, men Peters ide' med en elektronisk log er vel nok snart en mulighed for de fleste - det er ihvertfald nemt. Har både CT og TR i huset - i øjeblikker er det TR som er inn.

Godt nytår til alle på reflektoren. 73 Ove


--
FAQ on WWW:        http://lists.contesting.com/oz-contest-faq.html
Submissions:       oz-contest@contesting.com
Administrative requests: oz-contest-REQUEST@contesting.com
Problems:         owner-oz-contest@contesting.com