[OZ-CONTEST] sac regler

Peter Vestergaard jpvest@mail.tele.dk
Sun, 9 Sep 2001 17:56:33 +0200


Hej Contestere.
På forespørgsel skal jeg præcisere at single opr. må kun have 1 (eet) signal i luften.
Altså benytter man sig af 2 stationer, må man ikke kalde CQ med den ene på et bånd, mens man laver multipliers med den anden på et andet bånd.
Hvis det skulle være tilladt, taler vi om en 2-radio klasse.

Fra SM3CER ligger et tilbud om at kunne fremstille en fil i Cabrillo- format ud fra en papirlog, altså manuel indtastning af de nødvendige data, for at danne en summary sheet i dette format.
Filen kan hentes på SM3CER's hjemmeside <http.//www.sk3bg.se/contest/>
Den fylder 423kB.

73 Peter, OZ5WQ

--
FAQ on WWW:        http://lists.contesting.com/oz-contest-faq.html
Submissions:       oz-contest@contesting.com
Administrative requests: oz-contest-REQUEST@contesting.com
Problems:         owner-oz-contest@contesting.com