[TenTec] orion 2

Peter prheide at wxs.nl
Sun Jan 22 16:31:02 EST 2023


I need some encoders (multi, cut /pbt/bw, main af , sub af , rit/zit) for my TT orion 2.Does anybody know the brand or type and where to get them ?
Not all of them are broke, but some spare ........

best regards Peter  PD0FGQ

-- 
          Disclaimer

De informatie in dit e-mailbericht, inclusief eventuele
meegezonden bestanden,is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde.
Openbaarmaking aan derden, in welke vorm dan ook, is alleen toegestaan
na toestemming van P.R.van der Heide.
Ontvangt u dit bericht maar bent u niet de geadresseerde
van deze e-mail, dan dient u het bericht definitief te verwijderen
uit uw systeem en bestanden. P.R. van der Heide aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt
met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
P.R.van der Heide/First Media Products/Certified Pro Audio Engineer       


More information about the TenTec mailing list