[TOEC] RE: [TOEC] Strålningsvinklar på 160 m

Håkan Linderhed hakan.linderhed@nexus.se
Thu, 4 Oct 2001 12:56:41 +0200


Hej

W8JI skrev för något år sedan ett intressant inlägg på
TowerTalk om detta:
http://lists.contesting.com/_towertalk/200004/msg00443.html

Hans slutsats är att strålningsvinklarna på 160m är lägre än
de flesta tror och att vertikaler så gott som alltid spöar
(även högt placerade) dipoler.

73, Håkan -JBM


> -----Original Message-----
> From: SM5AJV [mailto:sm5ajv@chello.se]
> Sent: Wednesday, October 03, 2001 10:25 PM
> To: toec@contesting.com
> Subject: [TOEC] Strålningsvinklar på 160m
> 
> 
> Hej!
> Jag har förgäves försökt hitta någon källa som beskriver
> vilka strålningsvinklar man kan förvänta sig på 160 meter
> ifrån stationer utanför Eu. Finns det någon som kan
> bringa ljus i tunneln?
> 
> 73 de Ingemar
> 
> 
> SM5AJV (8S5A in contests)
> Ingemar Fogelberg
> email: mailto:sm5ajv@chello.se
> www: http://hem.passagen.se/sm5ajv
> 
> _______________________________________________
> TOEC mailing list
> TOEC@contesting.com
> http://lists.contesting.com/mailman/listinfo/toec
>