[TOEC] CQWW från Fernebos horisont

Dan Hultgren sm5imo@swipnet.se
Mon, 29 Oct 2001 16:57:15 +0100


 Contest Dates : 27-Oct-01, 28-Oct-01

 Callsign Used : SK3W
 Operators : SM3SGP, SM5IMO

 Category : Multi Operator / Single Transmitter

 Default Exchange : 59 14

 Name : Fernebo Contest Team

 BAND  Raw QSOs  Valid QSOs  Points  Countries  Zones
 ___________________________________________________________

 160SSB   47     47     56    43     6
  80SSB   353     348    481    74    16
  40SSB   545     537    1139    96    28
  20SSB  1103    1091    2636    131    37
  15SSB  1555    1532    3710    132    38
  10SSB  1788    1770    4573    135    38
 ___________________________________________________________

 Totals   5391    5325   12595    611    163


  Final Score = 9748530 points.


Riggar: FT1000 och FT1000MP

Antenner: Många

DVK: W9XT

Mjukvara: TR-LOG 6.59


Kommentar:

Årets CQWW SSB blev ett träningsläger inför WRTC nästa år. Förberedelserna
inför testen gick bra förutom att en dator behagade tappa bort Windows 95
och vi hade inget alternativt operativsystem till hands så vi fick boota
från startdiskett. I varje fall var allt klart i god tid och vi fick, för
ovanlighets skull, sova några timmar innan testen började. Testen började
med hyggliga konditioner även om dom hade varit ännu bättre natten innan. På
160 och 80 var kondsen rent av dåliga men det kompenserades med bättre fart
på de högre banden. Vi körde hela testen med jämförelser mot
rekordresultatet från 99 men vi kom aldrig i närheten av vad som kördes på
80 då. Eftersom kondsen var bra på lördagen beslutade vi att köra så mycket
vi kunde på 10 meter då och strunta i övriga band till senare. Detta fick
till pris att vi ligger bra till qso-mässigt men multipliers lämnar en del i
övrigt att önska. Lördagen flöt på väldigt bra på de högre banden och 10
meter var så bra mot Nordamerika som man bara kan önska. Under söndagen
försämrades konditionerna och det blev en riktig smäll fram på eftermiddagen
när auroran slog till. Men tack vare att solfluxet var högt gick det att
köra QSO ändå även om raten gick ner. Nåväl, auroran släppte greppet och det
gick riktigt hyggligt att köra 15 igen. Man kan bara drömma om vilka
resultat som hade kunnat uppnås om vi hade sluppit auroran.

Att köra multi single på 2 man märktes under den senare delen av söndagen
när tröttheten började sätta in. Att köra run gick hyggligt men satt man på
multiplierstationen kom man på sig själv med att bara veva planlöst på VFOn
medan tankarna var någon annanstans. Detta påverkade också antalet
multipliers som hade varit högre med mer utvilade operatörer. SGP sov 2
timmar under hela testperioden medan IMO var på benen hela tiden men visst
satt man och nickade till framför radion i bland och då var det bara att ta
ett varv runt huset och ta några djupa andetag...... Intaget av föda följde
ej helt experternas råd utan det bestod av godis, jordnötter, bananer,
yoghurt och nyponsoppa. Vi struntade i dom berömda riskakorna den här
gången. SGP vågade sig till och med på att dricka lite kaffe.

Detta var CQWW när den är som bäst och en höjdare inom contesting.
Slutresultatet överstiger det gällande svenska rekordet med råge.

73 de Danne/IMO.
   Continent List konti

          160  80  40  20  15  10      ALL
          ---  --  --  --  --  --      ---
 USA calls  =   0  34  187  515  664 1034     2434
 VE calls  =   0   3  13  52  53  72      193
 N.A. calls =   0   6  15  28  30  30      109
 S.A. calls =   0   2  11  28  30  51      122
 Euro calls =   42  280  235  318  438  365     1678
 Afrc calls =   3   6  11  12  20  18      70
 Asia calls =   2  16  34  73  89  87      301
 JA calls  =   0   1  28  47  190  95      361
 Ocen calls =   0   0   3  18  18  18      57

 Unknowns  =   0   0   0   0   0   0       0

 Total calls =   47  348  537 1091 1532 1770     5325 HOUR 160SSB  80SSB  40SSB  20SSB  15SSB  10SSB  TOTAL  ACCUM
 ---- ------ ------ ------ ------ ------ ------  -----  -----
  0   18   15    0   13   122    0   168   168
  1    4   15   14   117   27    0   177   345
  2    3   46   10   62    2    0   123   468
  3    6   18    0   122    0    0   146   614
  4    0    3   83   17    0    2   105   719
  5    2    3    1   169    0    0   175   894
  6    0    0    3   127    0   37   167  1061
  7    0    0    0    2   98   55   155  1216
  8    0    0    0    0   68   66   134  1350
  9    0    0    0    0   89   61   150  1500
  10    0    0    0    4   90   54   148  1648
  11    0    0    0    0   36   97   133  1781
  12    0    0    1    1    7   190   199  1980
  13    0    0    2    5    2   167   176  2156
  14    0    0    3    0    0   194   197  2353
  15    0    0    2    0    4   197   203  2556
  16    0    0    0    9    1   223   233  2789
  17    0    0    0    5    3   181   189  2978
  18    0    0    4    0    4   97   105  3083
  19    0    1   67   16    0    0   84  3167
  20    0    1   20   39   49    0   109  3276
  21    3    0    0    9   71    0   83  3359
  22    0    2   31   18    0    0   51  3410
  23    1    1   117    2    0    0   121  3531

  0    1    2   99    4    0    0   106  3637
  1    0    0   53    3    0    0   56  3693
  2    0   38    0   11    0    0   49  3742
  3    1   57    1    0    0    0   59  3801
  4    2   29    3   14    0    0   48  3849
  5    1   44    0    0    0    0   45  3894
  6    0    0    1    0   71    2   74  3968
  7    0    0    0    1   66    3   70  4038
  8    0    0    0    3    9   57   69  4107
  9    0    0    0    0   65    3   68  4175
  10    0    0    0    0   26   49   75  4250
  11    0    0    0   81    1   27   109  4359
  12    0    0    0   60    8    0   68  4427
  13    0    0    0   87    1    4   92  4519
  14    0    0    0   41    8    0   49  4568
  15    0    0    0    6   102    1   109  4677
  16    0    0    2    1   112    1   116  4793
  17    0    0    0    0   66    2   68  4861
  18    0   15    1   38    2    0   56  4917
  19    0   17    0    0   104    0   121  5038
  20    0    0    2    1   131    0   134  5172
  21    1    0    0    1   61    0   63  5235
  22    0    8    1    2   26    0   37  5272
  23    4   33   16    0    0    0   53  5325

 TOTAL  47   348   537  1091  1532  1770