[TOEC] CQWW SOSB 40m

TCL tcl at swipnet.se
Tue Nov 2 17:15:02 EST 2004


Några försiktiga reflektioner...

Enligt PTS föreskrifter är det fullt tillåtet för oss att köra SSB i CW delen. 

IARU:s bandplaner är "enbart" rekommendationer men som rätt använda gör att vi radioamatörer kan samexistera på våra gemensamma frekvensband utan att orsaka allt för mycket onödiga störningar och irritation etc.

I vissa testregler står inskrivet att man skall följa bandplanerna och/eller landets amatörradiobestämmelser...?

Som SSA-medlem är det lämpligt att försöka följa stadgarna. I dessa finns referenser till IARU som SSA är medlem i.

Man åker dock inte ur SSA om man kör SSB på CW delen.... lika lite som man kan döva sitt samvete genom att gå ur Föreningen. Å nej, så enkelt är det väl ändå inte. :-)

Det som händer är att man orsakar störningar och irritation för CW-opsen och med stor sannolikhet blir betraktad som en okunnigt eller respektlös amatör av denna skara.  Sak samma inträffar om man svär och lever djävul på annat sätt, t ex håller långa monologer om sex och politik på 80 m SSB men som inte för den sakens skull behöver bryta mot PTS föreskrifter. Inte alls på något sätt... Som bekant är det mesta numera tillåtet att prata om - även sådant som enligt gammal sed är "klar olämpligt" :-)

En del amatörer och som insett nyttan med att försöka efterleva våra frivilliga överenskommelser, som bandplanerna ju är, låter helt enkelt bli att sända d v s även svara en station i "fel" segment.  Andra med svagt eller obefintligt samvete och som tål ev kritik (som denna drapa) förstår inte, eller slår dövörat till och kör vidare som inget hänt. Någon enstaka individ med dåligt samvete och kort stubin förstår och blir sur som ättika.. varsågod att reagera i så fall. 

Utvecklingen går tyvärr (min egen åsikt) mot en värld där allt fler radioamatörer skiter i allt fler av de allra mest grundläggande "reglerna" och förmodligen finns ingen enkel lösning på problemet - om det nu är ett problem? 

Det är till syvende och sist upp till var och en av oss att själv bedöma, och bestämma över vårt eget uppträdande och vara beredd att ta konsekvenserna utav detta.

Som i alla andra sammanhang är det ett litet fåtal "råbusar" som förstör för den stora massan seriösa amatörradioutövare.

Sak samma med alla de som förpestar banden med högt uppskruvad mic-gain, splatter och nyckelknäppar.... etc

73
Bengt EQL


 More information about the TOEC mailing list