SV: [TOEC] Contest Regler och Etik

Teemu, SM0WKA teemu at sm0wka.com
Wed Nov 3 15:37:44 EST 2004


Hej, vill gärna kommentera ditt mail Kjell.

> 
> >I Sveriges fall innebär detta att eftersom vi inte har
> > någon "riktig" bandplan i Sverige i och med den senaste 
> omstöpningen 
> >så är det fritt fram att köra SSB på 40m
> 
> I egenskap av vice DL0 borde kanske du, som skrev dessa 
> rader, känna till att SSA som medlem i IARU Region 1, varit 
> med och upprättat Region 1;s bandplan. Det är inget juridiskt 
> gällande document, men att följa bandplanen är en av alla de 
> saker som omfattas av begreppet Ham Spirit - liksom att köra 
> ut en "state of the art" ren signal med laglig effekt och att 
> försäkra sig om att frekvensen är  fri innan man börjar sända.
> Att lägga sin QRO SSB-signal på en del av bandet som befolkas 
> av lågeffekt-operatörer på CW, är dessutom att bereda sig 
> själv en lättnad gentemot medtävlarna, det vill säga fusk. 
> Det är ju jämförbart med en maratonlöpare som tar en genväg 
> för att bättra på sin position. Inte möts han av någon högaktning!
>

Vad jag skrev i mitt mail var att varje LANDS regler skulle följas i
CQWW dvs, det som PTS säger, inte SSA eller IARU eller någon annan. Det
var detta mailet handlade om, inte om det var rätt eller fel att bryta
mot IARUs bandplan. 

Men när vi ändo diskuterar IARUs bandplan så är min åsikt att den är
gammalmodig. När nu IARU tagit det steget att CW inte längre skall vara
ett krav för att sända på kortvåg borde man även ha ändrat sin bandplan.
Dvs CW får köras över hela bandet men inte SSB, är inte det snevridet.
Varför ska CW premieras när SSB och CW idag är likställt - Enligt IARU?
(Jag personligen älskar att köra CW men rätt ska vara rätt, eller hur?)

I sin tur kan man också tycka att det blir kakkafoni om man ska låta
båda trafiksätt dela ett visst frekvenssegment, det är svårt att lösa
denna problematik. Jag tror emelletid att det bästa vore om IARU i sin
bandplan införde en fotnot där man tillät just temporär testverksamhet i
CW bandet, respektive att CW tilläts i SSB bandet.  

> 
> >Och nog fan får gnällgubbarna hålla sig några helger om året.
> 
> Oj då! Om det finns en handbok för DL och vice DL så säger 
> den säkert att de skall företräda alla distriktets medlemmars 
> intressen. Det är bara en gissning, men det finns nog lika 
> många "gnällgubbar" som contest-operatörer i ditt distrikt.
> 
> Fundera på det! Rubriken var i alla fall lovande.
> 
> 73
> Kjell, PB3SM - SM6CPI
> 

Ja någon handbok har jag inte sett till. Jo som DL ska man naturligtvis
lyssna på alla medlemmar, men en DL har också rätt till att ha en EGEN
åsikt. Jag skrev inte detta brev i egenskap a vDL0, då hade jag
naturligtvis underteckat med detta. Utan jag skrev brevet i egen regi.
Alla som jobbar för SSA har rätt att tycka precis vad de vill, det är så
en demokrati fungerar, inte att någon talar om hur folk ska tycka och
tänka.

En DL framförallt bör vara radikal och lyssna på sina medlemmar och föra
frågorna trots att de kan vara obekväma för styrelsen. Så funkar det.
Men somsat igen, en DL har även rätt till en egen åsikt, inte vad
"partiet tycker" så som det var i SSA för inte så länge sen.

73 de Teemu SM0WKA
More information about the TOEC mailing list