[TOEC] LZ DX

Håkan Olsson sm6eqo at bredband.net
Mon Nov 29 02:54:53 EST 2004


Det finns nog lite logik i det hela trots allt…

Det första man måste veta är att amatörradio var ansedd som en ”sport” 
under sovjettiden och fortfarande på det hela taget anses som en ”sport” 
i Östeuropa. Det är alls icke någon ”hobby” som hos oss. Radioamatörer 
var också organiserade under sportfederationen i likhet med andra 
sporter som ishockey, kulstötning och simning.

Det andra är att det var sällsynt med radioamatörer som hade egna 
privata riggar. De allra flesta bedrev sin ”sport” inom ramen för olika 
klubbar och på klubbstationer. Dessa var ofta sponsrade av kommunen 
eller något företag. Om det var ett elektronik företag så fanns det med 
andra ord tämligen stora resurser att ta till om det skulle behövas. De 
flesta sådana klubbar hade minst en heltidsanställd stationsföreståndare.

Det tredje var att många – kanske till och med de flesta – 
introducerades till ”sporten” via fritidsskolor för unga teknister 
(ungefär som våra fritidsgårdar) där äldre radioamatörer lärde upp unga 
aspiranter på sin fritid. Först när de hade lärts upp, graduerat och 
befunnits värdiga skickades de vidare till klubbstationerna. Där fick de 
också gå igenom en gradueringsprocess som i slutändan kunde, med lite 
tur och mycket arbete, resultera i att de fick plats i ett lag 
contestoperatörer som körde de stora testerna.

Logiken är således följande:

1000 watt eftersom contesting är en ”sport” och eftersom de bulgariska 
testkörarna inte skall ha något handikapp gentemot alla andra. Inte vill 
du väl att Carolina Kluft skall tvingas bära på ett 10-kilos viktbälte 
när hon tävlar? Det vore väl ojust!

Femårsgränsen eftersom contesting är en seriös ”sport” som ingen skall 
tro att han/hon kan hoppa in i så där utan vidare.

350 watt för aspirerande contesters och för dx-ing och sådant eftersom 
det i största allmänhet anses som en del i vägen mot att bli en seriös 
contester.

Sedan hör det ju till saken att mycket har förändrats sedan 
Sovjetunionen föll samman. Det stora flertalet klubbstationer har lagts 
ner eller förfallit på grund av bristande stöd från kommuner och 
företag. Allt fler skaffar egna privata stationer samtidigt som många 
som bedrev amatörradio på olika klubbar har lagt av eftersom de inte ser 
amatörradio som någon individuell aktivitet utan något som man alltid 
gör tillsammans med andra. När den sociala gemenskapen försvann i och 
med att klubbstationen lades ner försvann också den huvudsakliga 
anledningen till verksamheten överhuvudtaget.

Fortfarande har man dock en mycket liberal syn på effekt och watt. På 
den gamla goda tiden ansågs väl 1000 watt i det närmaste som QRP. Den 
synen har man fortfarande och de angivna effekterna skall väl snarast 
ses som riktliner och något som skrivits dit för utländsk konsumtion...

73 de
Håkan / SM6EQO

---------------------------

owe persson wrote:

>Apropos Bulgariska testen:
>
>Läste just att bulgararna inte behöver kunna cw
>heller för licens, men att man får köra med
>1000W i tester efter 5 års erfarenhet av amatörradio.
>Inte om man ska jaga DX och sånt!! Då gäller bara
>350W!! På VHF får man köra med bara 100W
>och på UHF bara 10 W!!  Logik???
>
>Se http://www.iaru-r1.org/news-25sept2004.html
>
>73 de Owe /SM3CWE
>  
>More information about the TOEC mailing list