[TOEC] Testansvariga i Sveriges klubbar

Mats Strandberg sm6lrr at gmail.com
Tue Apr 21 09:55:41 PDT 2009


Hej!

Som Ni märker ger jag mig inte så lätt...

Det förra inlägget gav ju litet mager respons. Antingen är folk i stugorna
nöjda med att SM placerar sig på femte plats i NRAU, eller så är det som
några antytt - att man inte öppet vågar diskutera ett ämne som av något
outgrundlig anledning verkar vara en "glödhet potatis"...

Vi försöker på ett annat sätt:

I stället för att köra debatten i öppet forum, vilket annars i mina ögon
hade varit det ultimata, så uppmanar jag nu alla Sveriges klubbars HF
Testledare att skicka ett mejl till mig, så ska jag försöka organisera en
mejlinglista där vi kan diskutera hur man bäst utvecklar Contesting i
landet.

Klubbar som ännu inte har en HF Testledare (HF Contest Manager) får hemskt
gärna ta upp den frågan på något medlemsmöte, så att testledare officiellt
kan utnämnas. Förhoppningen är att vid slutet av detta år så ska alla
klubbar med litet fart i, ha utsett en HF Testledare, som både ska vara
kontaktyta mot andra testledare, men inte minst vara den som försöker
stimulera testaktivitet i klubben. Testledare är också den personen som
antingen själv eller genom delegering tar på sig ansvaret att informera om
Contesting på en klubbträff speciellt vigd för detta ämne, samt hjälper till
att verkligen få nya intresserade krafter inlotsade väl i Contesting.

73 de R3/SM6LRR, Mats


More information about the TOEC mailing list