[CCF] reflecting 1UP-1WZ de 1WZ

jari.jokiniemi@nokia.com jari.jokiniemi@nokia.com
Thu, 12 Oct 2000 08:48:50 +0300


On ihailtavaa, että liiton kehittävä rooli radioamatööriksi pääsyn
mahdollisimman helpoksi tekemiseksi tulee näin selkeästi esille! Sillä on
todellakin vaikutusta sekä kilpailutoimintaan erityisalana että
amatööriharrasteeseen laajemminkin. 

Ennen kuin käymme syvälliseen tieteelliseen analyysiin tutkintojen
vaikeuttamisen mahdollisista positiivisista vaikutuksista, voimme hetken
verrytellä lentolupakirjojen mallin mukaan keksityllä vaikeutetulla
tutkintomallilla: 

Jokainen luvan omaava amatööri joutuu lupansa säilyttämiseksi puolen vuoden
välein pitämään valvotuissa simuloiduissa olosuhteissa muutaman koeyhteyden
- sanotaan nyt vaikka kolme - yhden sähköttämällä (15 min, 120 mki/min),
toisen puhumalla (15 min, englanniksi, espanjaksi tai ranskaksi) ja
kolmannen digimodella (15 min, psk31). 

Sen lisäksi jokainen luvan omaava amatööri joutuu lupansa säilyttämiseksi
kahden vuoden välein uusimaan koko tutkintonsa. Tutkinnon sisältö voisi
koostua yllämainituista liikennöintikokeista, sekä muutamasta nykyisten
aihepiirien lisäkokeista, mutta sopivasti terästettynä, ettei ole liian
helppoa. Radiotekniikan perusteisiin luonnollisesti lisättäisiin ainakin
hajaspektritekniikat, satelliitit (radat pitää kanssa osata laskea),
pienikohinaisten gigahertsialueiden radioiden etupäiden
suunnitteluperiaatteet, ohjelmoinnin alkeet sekä digitaalinen
signaalinkäsittely (ohjelmistolla toteutettavien radioiden varalle).
Epäilemättä ainakin kansainvälinen radio-ohjesääntö ja sen
muuttamismenettely tulisi lisätä lakiosuuteen. 

Ei kai tutkintomenettely vaan vaikuta liian kovalta. Kuins nyt silleen. Ken
on tutustunut mm. USA:n tutkintouudistuksen perusteluihin, lienee huomannut,
kuinka johdonmukaisesti sikäläinen lupaviranomainen (ks. www.fcc.gov)
käyttää sanapartta "for the advancement of the radio art", jolla osaltaan
perustellaan muulle yhteiskunnalle koko radioamatööriharrasteen olemassaolo.
1930-luvulla epäilemättä myös sähkötystaito oli keskeinen osa sanottua radio
artia, koska sähkötystaidoton olisi helposti häirinnyt sotilas-, hyöty- ja
hätäliikennettä. 

Yllä kuvatulla tutkinnolla meillä olisi ainakin jonkinlaiset takeet siitä,
että jäljelle jäänyt amatöörikunta kykenee alustavasti ymmärtämään, minkä
tyyppisistä asioista alan kehitystä vetävät tutkijat, tietoliikennealan
yritykset sekä radioamatöörienkin lupia hallinnoivat viranomaiset ylipäänsä
puhuvat.

Kuinka monta amatööriä Suomeen jäisi? 

Kuinka moni putoaisi amatööritoiminnasta jo pelkästään sillä, että
nykyisenkaltainen tutkinto pitäisi uusia määräajoin?

-Jari

> -----Original Message-----
> From: EXT ilkka.korpela@helsinki.fi [mailto:ilkka.korpela@helsinki.fi]
> Sent: 11. October 2000 08:43
> To: ccf@contesting.com
> Subject: [CCF] reflecting 1UP-1WZ de 1WZ
> 
> 
> > OH1-688 73... E. 
> 
>  Hei Erkki
> 
>  Arvostusta ja positiivisuutta CW-osaajille. Pikkuhiljaa
>  hyvä tulee. Se mikä on vuosien saatossa menetetty kestää
>  vuosia saada takaisin.
> 
>  "Nurkka" ja muut palstat ovat hyviä paikkoja. 
> 
>  Minusta liitto on ottanut ihan väärän linjan pyrkiessään
>  tekemään radioamatööriksi pääsyn mahdollisimman helpoksi.
>  Se ei ole auttanut, onkohan asiaa kunnolla ("tieteel-
>  lisesti") edes selvitetty. Itseni kohdalla ainakin halu
>  ja tahto ylittää jokin raja, olkoon sitten vaikka tutkinto,
>  lisääntyvät, kun tiedän ettei se ole helppoa, saati edes ihan 
>  kaikille mahdollista "lonkalta". Ja toisesta suunnasta nähtynä
>  sen, minkä on helposti saanut sen antaa helposti mennäkin.
>  Esim. meillä yliopistossa pääsyvaatimukset ja kokeet yms.
>  pyritään rakentamaan niin, että ne, jotka opiskelijoiksi
>  pyrkivät, tietäisivät mihin ovat tulossa ja siten
>  pysyvät kirjoilla ja suorittavat 5-vuotisen tutkintonsa 
>  sitkeästi (muttei tyhmästi, jos oikeasti ovat väärässä
>  paikassa).
> 
>  Liiton pitäisi kysyä itseltään, mitä on radioamatööriharrastus
>  2000-luvulla, mitä ihmiset tekevät 2000-luvulla ja miten
>  maailma on muuttunut. Voi olla, että vastaukset tekevät
>  pahasti kipeää, mutta pahin, mitä voi tehdä on työntää päänsä
>  pensaaseen tai laskea lämpimät housuihin.
> 
>  Ilkka

--
FAQ on WWW:        http://www.contesting.com/ccffaq.html
Submissions:       ccf@contesting.com
Administrative requests: ccf-REQUEST@contesting.com
Problems:         owner-ccf@contesting.com