[CCF] reflecting 1UP-1WZ de 1WZ

Ilkka.korpela@helsinki.fi Ilkka.korpela@helsinki.fi
Thu, 12 Oct 2000 09:59:33 +0300 (EET DST)


Quoting jari.jokiniemi@nokia.com:

> 
> On ihailtavaa, että liiton kehittävä rooli radioamatööriksi pääsyn
> mahdollisimman helpoksi tekemiseksi tulee näin selkeästi esille! Sillä
> on
> todellakin vaikutusta sekä kilpailutoimintaan erityisalana että
> amatööriharrasteeseen laajemminkin. 

 Tässä OH1WZ (Tämä aihe ei ole oikeasti CCF-reflektorille
 tarkoitettua, mutta kun alkuun päästiin. Manageri sanokoon,
 jos pitää vaihtaa aihetta tai olla QRT)

 Kertoisitko Jari millä tavoin se (tutkinnon vaikeus) mielestäsi 
 vaikuttaisi /vaikuttaa ?

 Minä pidän tutkinnon vaativuustason lähtökohtina:

  * osaa liikennöidä sääntöjen mukaan, heti tutkinnon
   suoritettuaan ja mieluiten myös jonkin aikaa sen 
   jälkeen (vrt. 3699 kHz) (Liikenne)

  * osaa rakentaa turvallisia laitteita (itselleen ja
   muille) (Tekniikka)

  * Tekniikan ja liikennekokeen tulisi antaa yleiskuva
   siitä minkälaisia teknisiä ratkaisuja nyt ja lähitulevai-
   suudessa on (tietoisuus koko RA-toiminnan kentästä):

   + eri modet
   + antennitekniikka
   + rigin toiminta (jollakin tasolla tietoisuus siita
    mita radiot ovat syoneet ja kuinka ne toimivat)

  * kannustavuus (orsia, joille kurottaa)
    + porkkanaa tarjolle, keppi oli ennen 5 v välein
     uusittava kokelaslupa, mutta se vei liitolta 
     jäsenmaksun suorittajia, tosin liiton kustannus-
     rakenne oli silloin ennen toinen, toiminnan
     muuttumisesta en ole varma.

  * lisäksi "ei-rationaalisena" elementtinä pidän CW:tä
   tutkinnon ja RA-toiminnan "porkkanana".

Ilkka      

   

 


> 
> Ennen kuin käymme syvälliseen tieteelliseen analyysiin tutkintojen
> vaikeuttamisen mahdollisista positiivisista vaikutuksista, voimme hetken
> verrytellä lentolupakirjojen mallin mukaan keksityllä vaikeutetulla
> tutkintomallilla: 
> 
> Jokainen luvan omaava amatööri joutuu lupansa säilyttämiseksi puolen
> vuoden
> välein pitämään valvotuissa simuloiduissa olosuhteissa muutaman
> koeyhteyden
> - sanotaan nyt vaikka kolme - yhden sähköttämällä (15 min, 120 mki/min),
> toisen puhumalla (15 min, englanniksi, espanjaksi tai ranskaksi) ja
> kolmannen digimodella (15 min, psk31). 
> 
> Sen lisäksi jokainen luvan omaava amatööri joutuu lupansa
> säilyttämiseksi
> kahden vuoden välein uusimaan koko tutkintonsa. Tutkinnon sisältö voisi
> koostua yllämainituista liikennöintikokeista, sekä muutamasta nykyisten
> aihepiirien lisäkokeista, mutta sopivasti terästettynä, ettei ole liian
> helppoa. Radiotekniikan perusteisiin luonnollisesti lisättäisiin ainakin
> hajaspektritekniikat, satelliitit (radat pitää kanssa osata laskea),
> pienikohinaisten gigahertsialueiden radioiden etupäiden
> suunnitteluperiaatteet, ohjelmoinnin alkeet sekä digitaalinen
> signaalinkäsittely (ohjelmistolla toteutettavien radioiden varalle).
> Epäilemättä ainakin kansainvälinen radio-ohjesääntö ja sen
> muuttamismenettely tulisi lisätä lakiosuuteen. 
> 
> Ei kai tutkintomenettely vaan vaikuta liian kovalta. Kuins nyt silleen.
> Ken
> on tutustunut mm. USA:n tutkintouudistuksen perusteluihin, lienee
> huomannut,
> kuinka johdonmukaisesti sikäläinen lupaviranomainen (ks. www.fcc.gov)
> käyttää sanapartta "for the advancement of the radio art", jolla
> osaltaan
> perustellaan muulle yhteiskunnalle koko radioamatööriharrasteen
> olemassaolo.
> 1930-luvulla epäilemättä myös sähkötystaito oli keskeinen osa sanottua
> radio
> artia, koska sähkötystaidoton olisi helposti häirinnyt sotilas-, hyöty-
> ja
> hätäliikennettä. 
> 
> Yllä kuvatulla tutkinnolla meillä olisi ainakin jonkinlaiset takeet
> siitä,
> että jäljelle jäänyt amatöörikunta kykenee alustavasti ymmärtämään,
> minkä
> tyyppisistä asioista alan kehitystä vetävät tutkijat, tietoliikennealan
> yritykset sekä radioamatöörienkin lupia hallinnoivat viranomaiset
> ylipäänsä
> puhuvat.
> 
> Kuinka monta amatööriä Suomeen jäisi? 
> 
> Kuinka moni putoaisi amatööritoiminnasta jo pelkästään sillä, että
> nykyisenkaltainen tutkinto pitäisi uusia määräajoin?
> 
> -Jari
> 
> > -----Original Message-----
> > From: EXT ilkka.korpela@helsinki.fi [mailto:ilkka.korpela@helsinki.fi]
> > Sent: 11. October 2000 08:43
> > To: ccf@contesting.com
> > Subject: [CCF] reflecting 1UP-1WZ de 1WZ
> > 
> > 
> > > OH1-688 73... E. 
> > 
> >  Hei Erkki
> > 
> >  Arvostusta ja positiivisuutta CW-osaajille. Pikkuhiljaa
> >  hyvä tulee. Se mikä on vuosien saatossa menetetty kestää
> >  vuosia saada takaisin.
> > 
> >  "Nurkka" ja muut palstat ovat hyviä paikkoja. 
> > 
> >  Minusta liitto on ottanut ihan väärän linjan pyrkiessään
> >  tekemään radioamatööriksi pääsyn mahdollisimman helpoksi.
> >  Se ei ole auttanut, onkohan asiaa kunnolla ("tieteel-
> >  lisesti") edes selvitetty. Itseni kohdalla ainakin halu
> >  ja tahto ylittää jokin raja, olkoon sitten vaikka tutkinto,
> >  lisääntyvät, kun tiedän ettei se ole helppoa, saati edes ihan 
> >  kaikille mahdollista "lonkalta". Ja toisesta suunnasta nähtynä
> >  sen, minkä on helposti saanut sen antaa helposti mennäkin.
> >  Esim. meillä yliopistossa pääsyvaatimukset ja kokeet yms.
> >  pyritään rakentamaan niin, että ne, jotka opiskelijoiksi
> >  pyrkivät, tietäisivät mihin ovat tulossa ja siten
> >  pysyvät kirjoilla ja suorittavat 5-vuotisen tutkintonsa 
> >  sitkeästi (muttei tyhmästi, jos oikeasti ovat väärässä
> >  paikassa).
> > 
> >  Liiton pitäisi kysyä itseltään, mitä on radioamatööriharrastus
> >  2000-luvulla, mitä ihmiset tekevät 2000-luvulla ja miten
> >  maailma on muuttunut. Voi olla, että vastaukset tekevät
> >  pahasti kipeää, mutta pahin, mitä voi tehdä on työntää päänsä
> >  pensaaseen tai laskea lämpimät housuihin.
> > 
> >  Ilkka
> 
> --
> FAQ on WWW:        http://www.contesting.com/ccffaq.html
> Submissions:       ccf@contesting.com
> Administrative requests: ccf-REQUEST@contesting.com
> Problems:         owner-ccf@contesting.com
> 
> 
> 

--
FAQ on WWW:        http://www.contesting.com/ccffaq.html
Submissions:       ccf@contesting.com
Administrative requests: ccf-REQUEST@contesting.com
Problems:         owner-ccf@contesting.com