[CCF] reflecting 1UP-1WZ de 1WZ

jari.jokiniemi@nokia.com jari.jokiniemi@nokia.com
Fri, 13 Oct 2000 08:52:25 +0300


Suora vastaus suoraan kysymykseen: tutkinnon oleellisella vaikeuttamisella
estetään lukuisten uusien harrastajien pääsy pariimme. Sellaisten, jotka
kaikella todennäköisyydellä toimisivat aivan yhtä hyvin harrastettamme
edistävästi kuin nykyisetkin amatöörit. Äärilaitaan vedetyn esimerkkini
tarkoitus oli osoittaa, että tarpeettoman hankalilla menettelyillä myös
nykyinen harrastajakunta voidaan menettää.

Perusteissamme on selvästi jotain samaa ja jotain erilaista. 

Minä pidän oleellisena lähtökohtana, että lupaviranomaisen tulee pyrkiä
tutkinnolla 
1. takaamaan että amatööri osaa laitteillaan olla vahingoittamatta itseään
ja muita sekä omaisuutta
2. takaamaan että amatööri osaa olla tuottamatta häiriötä tai muuta haittaa
hätä- tai hyötyliikenteelle, mielellään ei muille amatööreillekään. 

Muu ei ole oleellista. 

Yleiskuva amatööriharrasteen koko kuvaan on sinänsä mielenkiintoinen ja
varsinkin liiton ja jäsenyhdistysten kursseilla kovasti suositeltava asia,
mutta sillä ei ole muun yhteiskunnan kannalta merkitystä ja sitä kautta ei
sillä myöskään ole lupaviranomaisen intressiä. 

Kannustavuus ei myöskään ole tarkoituksenmukainen elementti tutkinnosa.
Muuta yhteiskuntaa ja sitä kautta lupaviranomaista ei tule kiinnostaa, miten
meidän egomme tutkinnon myötä kehittyy tai on kehittymättä.

Nykyiset tutkintoelementit tukevat esittämiäni viranomaistavoitteita
seuraavasti:

1. Vahinkojen välttäminen: sähköturvallisuusmääräykset, tekniikka 
2. Häiriöiden välttäminen: määräykset, tekniikka, liikenne

Meille asetetut vaatimukset ovat kaikilta näiltä osin itse asiassa
tavattoman väljät, niin kuin asiaa käsittelevässä tämän keskustelun
aloittaneessa viestissä kirjoitit. Me saamme rakentaa radiolähettimiä aivan
varsin vähäisillä radiotekniikan tiedoilla. Me saamme rakentaa
kilovattiluokan vahvistimia. Me saamme tehdä kokeiluja monimutkaisilla
tekniikoilla meille itsellemme varatuilla taajuusalueilla. Me saamme
sähköttää ilman, että meillä olisi minkäänlaista tutkintoa sähkötyksestä. Me
saamme itse valita taajuutemme meille osoitetun alueen sisällä, ilman että
viranomainen missään vaiheessa käy edes kysymässä, minkä taajuuden me otimme
milloinkin käyttöön. Me saamme päästää meidän itsemme valvomana
radiolaitteitamme käyttämään henkilöitä, joilla ei ole edes sitä osaamista,
mikä meillä itsellämme. 

Mihin tämä perustuu? Viranomaisen virheeseen? Ei. Se perustuu kaikessa
yksinkertaisuudessaan siihen, että laajasti amatöörikuntana tarkastellen me
olemme rakentaneet käyttöömme laitteita, jotka ovat turvallisia. Olemme
varmasti oppineet koko joukon asioita niin tehdessämme. Olemme käyttäneet
kaupasta ostamiamme radioita turvallisesti. Olemme sulkeneet lähettimemme
välittömästi, jos niistä on ollut haittaa yhteiskunnan kannalta tärkeämmälle
liikenteelle. Olemme selvittäneet naapurien häiriöongelmia, jotka lähes aina
ovat johtuneet tv- tai radiovastaanottimen surkeasti puutteellisesta
rakenteesta, jonka on sivumennen sanoen yleensä suunnitellut ammattilainen,
jolla on vaativa tutkinto. Olemme jopa palvelleet yhteiskuntaa
pelastuspalvelutoiminnalla ja monin muin tavoin. 

Väärän suuntaisia yksittäispoikkeuksia tietysti on näin suuressa joukossa.
Se on valitettavaa mutta väistämätöntä. Virheitäkin silloin tällöin teemme,
niin kuin lähes jokainen autolija joka päivä, kun liikkeelle lähtee.
Useimmat virheet tietysti pieniä. Mutta me olemme vuosi vuoden perään
kyenneet ratkaisemaan ylivoimaisen enemmistön ongelmistamme omassa
keskuudessamme. Viranomaisen ei ole tarvinnut kiristää liekanaruamme, koska
me olemme toimineet suurena joukkona tarkastellen hyvin ja itseohjautuvasti.


Että meillä on maailmanaaluisestikin tarkastellen ainutlaatuisen
vapaamieliset radioamatöörimäärykset ei johdu pelkästään radioamatööriliiton
ahkerasta ja tehokkaasta toiminnasta. Totta kai merkittävältä osin myös
siitä. Mutta ennen kaikkea perustana on, että amatöörikuntana tarkastellen
ME OLEMME TODISTANEET OLEVAMME MEILLE OSOITETUN LUOTTAMUKSEN ARVOISIA.

-Jari, OH3BU

> -----Original Message-----
> From: EXT Ilkka.korpela@helsinki.fi [mailto:Ilkka.korpela@helsinki.fi]

>  Kertoisitko Jari millä tavoin se (tutkinnon vaikeus) mielestäsi 
>  vaikuttaisi /vaikuttaa ?
> 
>  Minä pidän tutkinnon vaativuustason lähtökohtina:
> 
>  * osaa liikennöidä sääntöjen mukaan, heti tutkinnon
>   suoritettuaan ja mieluiten myös jonkin aikaa sen 
>   jälkeen (vrt. 3699 kHz) (Liikenne)
> 
>  * osaa rakentaa turvallisia laitteita (itselleen ja
>   muille) (Tekniikka)
> 
>  * Tekniikan ja liikennekokeen tulisi antaa yleiskuva
>   siitä minkälaisia teknisiä ratkaisuja nyt ja lähitulevai-
>   suudessa on (tietoisuus koko RA-toiminnan kentästä):
> 
>    + eri modet
>    + antennitekniikka
>    + rigin toiminta (jollakin tasolla tietoisuus siita
>     mita radiot ovat syoneet ja kuinka ne toimivat)
> 
>  * kannustavuus (orsia, joille kurottaa)
>    + porkkanaa tarjolle, keppi oli ennen 5 v välein
>     uusittava kokelaslupa, mutta se vei liitolta 
>     jäsenmaksun suorittajia, tosin liiton kustannus-
>     rakenne oli silloin ennen toinen, toiminnan
>     muuttumisesta en ole varma.
> 
>  * lisäksi "ei-rationaalisena" elementtinä pidän CW:tä
>   tutkinnon ja RA-toiminnan "porkkanana".
> 
> Ilkka      

--
FAQ on WWW:        http://www.contesting.com/ccffaq.html
Submissions:       ccf@contesting.com
Administrative requests: ccf-REQUEST@contesting.com
Problems:         owner-ccf@contesting.com