[CCF] SAC, long live SAC

risto.lund@yle.fi risto.lund@yle.fi
Mon, 4 Sep 2000 13:01:05 +0300


Moro !

Jännä juttu, miten tärkeä tämä SAC on meille OH-hameille.
Vuosikymmenet sitä on pyritty kehittämään OH vetoisesti.

Historian valossa on ollut isompia ja pienempiä kriisejä
muiden pohjoismaiden kanssa. Kärjistyen 80-luvun puoliväliin
ja 90-luvun loppuosalle.

Meidän on hyväksyttävä tosiasia, että NRAU ympäristössä on
aina ollut kysymys OH vastaan muut pohjoismaat.
AINA kun OH taholta on tullut muutosehdotuksia se on refleksinomaisesti
synnyttänyt agressioita.

Valitettavasti on todettava, että jos haluamme säilyttää SAC:n
pohjoismaisena kilpailuna, meidän on pelattava yhteisesti hyväksytyillä
säännöillä, oli ne meidän mielestämme kuinka typeriä tahansa.
Hyväksytyt säännöt sisältävät yleensa paljon kompromisseja, joista
ei yleisesti tiedetä mitään.Tällä haluan painottaa sitä
mitä Hannu kirjoitti asioiden viemisestä NRAU kokoukseen.

Kerron kompromissiesimerkin NRAU kokouksesta:
Vuonna -85 muiden pohjoismaiden managerit vaativat sääntöihin maininnan
elbugin kieltämisestä ja 10 min sääntöä kaikkiin luokkiin.
OH edustajien mielestä tämä oli pissapäistä.
Suuren polemiikin jälkeen saimme ehdotukset pois sääntömuutoksista.
Hyvitykseksi muut mangerit vaativat 001 säännön palauttamisen, vaikka
001 säännön poistamisesta oli sovittu 15 minuutia aikaisemmin.

Ehkä ei ole suuri vahinko, jos hylkäämmme nykymuotoisen SAC:n.
Balttien mukaanotto varmasti korostaisi maaottelun kilpailupiirrettä.
Valitettavasti NRAU-kilpailusta näki, kuinka kävi LA, OZ ja SM osanoton,
kun baltit otettiin mukaan.

Entä OH ulkoisin silmin ? Ehkä näin UKK 100 aikana meille ei enää ole
tärkeämpää tulla rinnastetuksi pohjoimaihin kuin balttiaan.

Jatketaan keskustelua OH ympyröissä, mutta ollaan tarkkana ja workitaan
hyväksytyillä säännöillä siihen asti, kunnes olemme valmiit vaihtamaan
leikkikumpppania.

73 Risto--
FAQ on WWW:        http://www.contesting.com/ccffaq.html
Submissions:       ccf@contesting.com
Administrative requests: ccf-REQUEST@contesting.com
Problems:         owner-ccf@contesting.com