[CCF] kisat, tarkastukset ja lokiohjelmat?

jukka.kulha@nokia.com jukka.kulha@nokia.com
Sun, 30 Dec 2001 13:02:57 +0200


Moikka,

Juhan kirjoituksessa oli hyvä pointti: Meitin on tehtävä jatkosuunnitelmat
yhdessä ja se tarkoittaa, että mukana ovat vähintään seuraavien alueiden
edustajat:
- kisojen järjestäjät
- kilpailijat (me kaikki)
- SRAL (kiertoliikennenpalkinnot, RA ja yleiset linjaukset)
- lokiohjelmien tekijät
- tarkastuohjelmien tekijät

Tovon mukaan saamme ed. mainitusta kokoon porukan joka pohtii saatuja
kommentteja ja tuo ne myös julkisesti ruodittavaksi.

Jatketaan harjoitusta

73 de Jukka

> -----Original Message-----
> From: ext Juha Lindfors [mailto:juha.lindfors@urova.fi]
> Sent: 30 December, 2001 11:30
> To: ccf@contesting.com
> Subject: [CCF] kisat, tarkastukset ja lokiohjelmat?
> 
> 
> charset="iso-8859-1"
> Content-Transfer-Encoding: 8bit
> X-Priority: 3 (Normal)
> X-MSMail-Priority: Normal
> X-Mailer: Microsoft Outlook IMO, Build 9.0.2416 (9.0.2911.0)
> X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V5.50.4522.1200
> Importance: Normal
> In-Reply-To: <OFCCFCEBA4.ADDCE355-ONC2256B31.005EF6F1@yle.fi>
> Sender: owner-ccf@contesting.com 
> Precedence: bulk
> 
> Kisojen muuttamisesta on puhuttu, mutta lokien tarkastajien
> mielipiteitä ei ole isommin esiintynyt. Sanokaa jotain, jottei
> täällä keksitä sellaisia sääntöjä, jotka ovat lokien tarkastajille
> ikäviä. Onko tarkastus helppo tehdä säännöille kuin säännöille?
> 
> Ja lokiohjelmat, Risto varmaan vääntää yleiskäyttöisen säännöille
> kuin säännöille sopivan testi-lokiohjelman, vai?
> 
> 
> Juha OH8BQT/ OH8CW
> 
> lisää bensaa tuleen...
> 
> 
> 
> 
> --
> CCF on WWW:        http://www.qsl.net/ccf/
> Submissions:       ccf@contesting.com
> Administrative requests: ccf-REQUEST@contesting.com
> Problems:         owner-ccf@contesting.com
> 

--
CCF on WWW:        http://www.qsl.net/ccf/
Submissions:       ccf@contesting.com
Administrative requests: ccf-REQUEST@contesting.com
Problems:         owner-ccf@contesting.com